Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Stenhuggeri betalade för fotografi

Ett stenhuggeri som använt fotografier i sin annonsering utan tillstånd har stämts vid Varbergs tingsrätt.  Firman beställde bilder som de sedan aldrig använde och inte betalade för. Några år senare dök bilderna upp i företagets annonsering utan tillstånd av upphovsmannen, som krävde ersättning i tingsrätten. Parterna har nu förlikts.