Select Language / Välj Språk

TFP/Timeforprint fotografering

Hej jag gjorde för en tid sedan en tfp
fotografering (timeforprint) fotografen
säger att bilderna inte får läggas upp.
Jag är ju med på samtliga bilder kan
han verkligen bestämma att de inte får
publiceras på Facebook och instagram?
Vi skrev inget avtal oss emellan.

Han har skickat samtliga bilder till mig
om jag redigerar och lägger upp dem kan
jag då bli stämd?

Signatur: 
sabina

Kommentarer

Det finns flera olika varianter av timeforprint fotograferingar. Hur du och fotografen får använda fotografierna är beroende av vad ni kom överens om innan fotograferingen. Om ni kom överens om timeforprint, dvs. att du fått fysiska kopior av fotografierna så kan fotografen ha rätt i att ni bara kom överens om fysiska kopior, inte användning på Internet. Du som modell kan även innan fotograferingen ha begränsat hur fotografen fick använda fotografierna.
By Pär Öhman