Select Language / Välj Språk

Vägrar ta bort bilder

Hej.
Ett företag där jag tidigare var anställd har bilder av mig på sin hemsida. Jag har under flera år bett dem att ta bort dessa men inget händer. Vad kan jag göra?
Mvh, Therese

Signatur: 
Therese

Kommentarer

Personbilder på ett företags hemsida är reklam och marknadsföring enligt lagen om namn och bild i reklam. Eftersom du sagt ifrån att du inte längre vill ha din bild på hemsidan så finns inte längre något tillstånd till denna användning och du kan kräva ersättning. Har du problem återkom teste@bildombudsmannen.se
By Staffan Teste