Select Language / Välj Språk

Vs. Instagram

Hej!

Jag säljer sedan några år tillbaka bilder via olika bildbyråer.
För någon vecka sedan började jag med Instagram, i syfte att försöka marknadsföra mig själv lite mer. Jag har letat runt efter vad som gäller för bilder som publiceras, men hittar inga korta och konkreta svar. Hoppas att ni kan hjälpa mig nedanstående funderingar.

Ska tillägga att jag givetvis bara använder eget material och fotar nästan uteslutande djur och natur, så ni behöver inte ta hänsyn kring modellreleaser/property releases/varumärken etc.

- Finns det någon konflikt med att sälja bilder som publicerats på Instagram?
- Exakt vad (om något) är det jag avsäger mig/förlorar när jag publicerar en bild på Instagram?
- Exakt vad är det Instagram "tar/får"?
- Är det att rekommendera att vattenmärka eller copyright-märka bilder som jag laddar upp? (Även om det kan ge sken av övertro på sitt eget material).
- Är det rent av att rekommendera att inte alls publicera sina bästa bilder på Instagram, eller bilder som också läggs ut till försäljning?

Tacksam för svar!

Vänligen
Daniel

Signatur: 
Daniel

Kommentarer

Det korta och konkreta svaret är att det i villkoren framgår det att du behåller upphovsrätten till fotografierna. Det du ger Instagram är en en licens att fritt använda fotografiet utan några begränsningar. Gällande dina övriga frågor så förhindrar inte användarvillkoren dig att sälja fotografier. Om det innebär en konflikt att fotografierna laddats upp på Instagram blir därför upp till dig och bildbyrån. Genom att inte lägga upp fotografierna på Instagram behåller du bättre kontroll över dina fotografier. Fotografierna är skyddade av upphovsrättslagen oavsett om du vattenmärker dem eller inte. Du ska vara medveten om att Instagram tillhandahåller en möjlighet att inbädda (länka till) offentliga fotografier. För att förhindra detta ska ni välja en privat profil. Kort och konkret kan du använda Instagram för marknadsföring även om du säljer dina fotografier.
By Pär Öhman