Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Jag jobbade på ett annat fäöretag för nåt åt den då kom en lokaltidning och tog kort på mig när jag jobbade.
Nu är de så att jag byt jobb till en annat företag.
Och ser att en annan tidning använder en annan bild från detta tillfälle ett år senare utan att fråg mig är detta okej
Signatur : Erik

Ok i redaktionell text

Tidningen får använda fotografiet på dig så länge det sker i redaktionell text. Tidningen får inte använda fotografiet på ett sätt som innebär förtal eller använda fotografiet i marknadsföring för en vara eller tjänst.
Fråga: Ett hotell i min hemstad har en bild på mig och en del andra lokala kändisar i ett bildcollage i restaurangen. Får de använda den så utan att fråga mig? De har inte haft någon som helst kontakt med mig
Signatur : C kändis

Används kollaget i marknadsföring?

Om det är ni själv som tagit fotografiet äger ni upphovsrätten och har rätt att kräva att restaurangen tar ner fotografiet. Hotellet har inte heller rätt att använda bildkollaget i marknadsföring för varor eller tjänster, detta oavsett om det är ni som tagit fotografiet eller inte. Ni har då rätt till ersättning och kan kräva att restaurangen tar ner fotografiet.
Fråga: Hejsan!
Jag är ansvarig för en förenings hemsida, föreningen tar ut medlemsavgift, det utkommer en medlemstidning, lite olika evenemang mm under året.
Föreningen har fått till sig att man vill ha ut bilder på hemsidan från evenemang, då är det ju så att medlemmar och kanske även personer som inte är medlemmar kommer att bli med på bild på hemsidan. Får man som förening lägga ut bilder från evenemang, som oftast är öppna för allmänheten också, på hemsidan utan tillstånd från personer som är med på bild?
I vissa fall kanske någon namnges tex "Britta ses här tillsammans med Sten på årets hönsauktion".
Det har varit omtvistat i styrelsen huruvida man får eller inte får lägga ut bilder på hemsida.
Tacksam för svar.
Mvh Ewa
Signatur : Myran1985

Tillåtet att lägga upp bilder från evenemang

Det är tillåtet att lägga ut bilder från evenemang på föreningens hemsida och namnge personer. Det som inte är tillåtet är att lägga upp kränkande bilder vilket skulle kunna innebära ett brott mot personuppgiftslagen. Det är också nödvändigt att iaktta straffrättsliga bestämmelser såsom förtal, men utifrån er fråga kan jag inte se att detta skulle vara aktuellt.
Fråga: Hej. Det är så här att jag har en fråga ang att göra eget hantverk som tex vika en bok som motivet blir efter en logo eller ett foto på en kändis eller siluetter från internet. Alla bilder går att hitta på internet. Är det ok att göra ett hantverk som har motiv på detta tex en disney figur eller elvis osv. Själva mönstret görs i ett data program utav bilden. Det blir sidan ett mönster som man skapar bok konsten utifrån mönstret. Är detta lagligt och göra sådana konstverk ? Får jag lov stt sälja dessa mönster om någon annan är intresserad även om det är på logo eller känd person,disney ? Blir mönstret min egenrätt? Om jag ser att någon annan har gjort ett mönster via dataprogrammet på tex en blomma från bild på google bild. Får jag lov att göra mönster i mitt data program av samma bild ?
Det hantverket jag menar är bokvikning. Googla så får du se vad jag menar med att man gör efter bilder.
Ser fram emot svar.
http://m.youtube.com/watch?v=aQzhzJ3QC_U
Signatur : Pysslare

Rättigheter vid bokvikning

Fotografier, tecknade figurer och logotyper skyddas av upphovsrättslagen. Detsamma gäller hantverket bokvikning. Om bokvikningen är för närgången fotografiet, figuren eller logotypen kan det innebär upphovsrättsintrång. Bara att skapa siluetter av fotografier är troligtvis inte ett intrång. Upphovsrättslagen ger ingen ensamrätt till mönstret, om någon annan utan att kopiera ditt mönster skapar ett identiskt eller liknande mönster innebär det inte intrång. Direkt kopiering av annans mönster kan innebära intrång.
Fråga: Hej
Upprörs över att fotografen gett ut flera porträttbilder
till förskolan utan mitt medgivande, jag vill såklart ha ersättning och en ursäkt.
Hur ska man gå vidare med detta?
Mvh Ml.
Signatur : Ml

Rättigheter till porträttbilder

Det framgår inte av din fråga vad du och fotografen kommit överens om gällande rättigheterna till porträttbilderna. Om ni har beställt porträttbilderna av fotografen får fotografen inte använda fotografiet utan beställarens tillstånd. Det är oklart hur fotografen och skolan använder fotografiet men näringsidkare har inte rätt att använda fotografier på er i marknadsföring utan ert tillstånd.
Fråga: Hej.
Har jag rätt att publicera mina egna införda bilder och teckningar från fb och
Instagram i veckotidningar och annan media, eller bryter jag mot någon lag i så fall?
Kan det bli rättsliga påföljder av något slag?
Signatur : majsan

Den som skapat äger rättigheterna

Det är oklart vad ni menar med egna införda bilder och teckningar. Om det är du som har skapat bilderna och teckningarna så äger ni rättigheterna till verken. Det spelar ingen roll att ni lagt upp dem på Facebook eller Instagram, ni har fortfarande rätt att använda dem i veckotidningar och annan media. Om det inte är ni som har skapat bilderna eller teckningarna så äger ni ingen rätt att lägga upp dem, inte ens på Facebook och Instagram. Den som utan upphovsmannens tillstånd lägger upp bilder eller teckningar kan bli ersättningsskyldig.
Fråga: Hej jag gjorde för en tid sedan en tfp
fotografering (timeforprint) fotografen
säger att bilderna inte får läggas upp.
Jag är ju med på samtliga bilder kan
han verkligen bestämma att de inte får
publiceras på Facebook och instagram?
Vi skrev inget avtal oss emellan.
Han har skickat samtliga bilder till mig
om jag redigerar och lägger upp dem kan
jag då bli stämd?
Signatur : sabina

Rättigheter vid timeforprint fotografering

Det finns flera olika varianter av timeforprint fotograferingar. Hur du och fotografen får använda fotografierna är beroende av vad ni kom överens om innan fotograferingen. Om ni kom överens om timeforprint, dvs. att du fått fysiska kopior av fotografierna så kan fotografen ha rätt i att ni bara kom överens om fysiska kopior, inte användning på Internet. Du som modell kan även innan fotograferingen ha begränsat hur fotografen fick använda fotografierna.
Fråga: Hej,
Jag undrar vad som gäller i fråga om att använda bilder man hittat på internet i en PowerPoint-presentation för studenter, i undervisningssyfte?
Det gäller 2 bilder.
-Den ena bilden föreställer en karaktär från en mycket känd tecknad tv-serie och film. Serien är från nordamerika.
-Den andra bilden är ett citat som någon skrivit över någon bakgrundsbild som är teckand, och publicerat på olika sociala medier för andra att ta del av. Upphovsmannen har skrivit ut ursprunget på bilden.
Vad krävs för att jag ska kunna få använda dessa i min PowerPoint? Finns det några juridiska hinder?
När jag har försökt att tyda lagen läser jag att man kan få använda bilder om man anger upphovsman/källa, samt att man inte använder bilderna i något kränkande syfte/sammanhang. Betyder det att jag kan använda bilderna?
Signatur : J

Bilder i undervisning

Det är tillåtet att använda offentliggjorda bilder vid undervisning. Bestämmelsen gäller endast offentliga framföranden, dvs. när du och eleverna är på samma plats. Du måste ange upphovsmannen (eller upphovsmännen) och källan, inte bara källan. Bilderna får inte heller ändras eller användas i kränkande sammanhang. Utan att ha sett den andra bilden bör du tänka på följande. Om det endast är citatet du vill använda så har du möjlighet att göra det enligt citaträtten. Glöm inte att ange upphovsmannens namn. Om du vill använda den andra bilden som den är måste du kontrollera om den som skapat den tecknade bakgrundsbilden verkligen godkänt citatet. Som jag läser det har upphovsmannen bara skrivit källan, men inte om personen haft rätt att använda bakgrundsbilden. Om alla rättigheter klarerats på rätt sätt ska du ange båda upphovsmännens namn, den som skapat bakgrundsbilden och den som kom på citatet.
Fråga: Ett foto som tagits av mig har publicerats i media med en annan fotografs namn. Vad gäller?
Signatur : Ella

Fotografen ska alltid anges

Ni som fotograf har rätt att få ert namn angivet och ersättning för utebliven namnangivelse. Om fotografiet använts utan ert tillstånd har ni även rätt till ersättning för detta. Om ni inte får ersättning för intrånget kontakta Bildombudsmannen ohman@bildombudsmannen.se. Glöm inte att dokumentera intrånget.
Fråga: Det är säkert svårt att besvara då nätet har inga länder eller alla länder.
Om någon tar bilder från min webbsida men är från ett annat land än i Sverige vad kan man göra då.
I USA kan man registrera bilder. Kan man eller är det någon fördel att registrera sina bilder där? "US Copyright office" http://www.copyright.gov
Signatur : sten

Upphovsrätten gäller alltid på Internet

Det går att komma åt bildstölder även om personen eller företaget är från ett annat land än Sverige. Inom EU finns särskilda bestämmelser som ska underlätta för upphovsmän om intrånget begås på Internet. Registreringen hos US Copyright office gäller endast i USA.
Fråga: Jag har varit på en privat resa med mina arbetskamrater. En journalist har publicerat mina bilder i tidningen. Är det tillåtet?
Signatur : PB

Nej inte om du inte ger tillstånd

Har du publicerat dina bilder privat på din privata facebooksida så är det inte tillåtet. Kräv tidningen på ersättning.
Fråga: Jag arbetar som arkitekt och har nyligen fotat en utställning som mitt kontor har ritat. På bilderna finns utställningsbesökare, ibland i bakgrunden och ibland i förgrunden där de interagerar med det vi ritat. På vissa bilder kan man identifiera personerna i bild och andra gånger inte.
Behöver vi tillstånd för att få publicera bilderna på vår hemsida? När andra skriver om oss, kan vi låta dem använda de här bilderna utan att be de här personerna om lov? Är allt som vi publicerar om oss själva reklam? När är det inte reklam? Spelar det roll hur mycket personerna syns i bild? Spelar det roll om man kan känna igen dem?
Signatur : arkitekt

I reklamsammanhang är det inte tillåtet

Lagen om namn och bild i reklam föreskriver att tillstånd behövs av de som syns i bild i reklamsammanhang. En hemsida för ett företag betraktas som reklam. Däremot är en offentlig utställning som inte innehåller reklam för företag inte att anse som reklam. När det gäller brott gentemot lagen fordras att personen som syns i bild är igenkännbar. Har personen tagits bakifrån eller knappast alls syns kan domstolen fria och anse att personen ifråga inte är tillräckligt igenkännbar. En bra regel är annars att fråga före publicering och i reklamsammanhang upprätta ett modellavtal med personen som syns på bilden.
Fråga: Jag undrar om det finns juridiska hinder att använda andra varumärkens namn på mitt företags instagramkonto för att marknadsföra min egen produkt.
Tex:
En bild på min produkt tillsammans med ett plagg från varumärke X.
Jag skriver i textrutan:
I dag använder jag mig av X:s tröja. Se till att inte glömma köpa Y (min produkt) för att göra tröjan mycket snyggare.
Hoppas jag var tydlig nog för ett svar.
Hälsar
/Y
Signatur : SLOOP

Konkurrens med varumärke ej tillåtet vid utnyttjande

Ett varumärke skall skydda just mot den otillbörliga konkurrensen som du just beskriver t.ex. bild på en Volvobil i en annons i vilken man framhåller att man istället bör köpa en Saab. Det är alltså inte tillåtet att utnyttja annans varumärke på detta sätt.
Fråga: Hej!
Jag fotograferar hästar på amatör nivå och bilderna blir sällan bra. Har jag rättigheterna att om jag fotograferar en liten hopptävling så Att jag får lägga upp bilderna på T.ex instagram eller måste jag prata med ryttaren?
Hoppas du fattar!
Mvh
Signatur : Ryttare och fotograf

Har du rätt fotografera så är det OK

Det som inte är tillåtet är att göra reklam t.ex. på egna hemsidan för sin egen bildförsäljning med hjälp av personbilder på ryttare. Då strider det gentemot lagen om namn och bild i reklam. Däremot kan bilderna ställas ut och spridas t.ex. på Instagram. Du är ju upphovsman och har rättigheten att sprida bilderna. Viktigt är dock att man inte förtalar personer på bilden eller skriver kränkande omdömen. Då strider det gentemot personuppgiftslagen.
Fråga: Hej! Jag undrar om det går bra att publicera en bild på mig och två kompisar tagna av min far omkring 1979? Vi befinner oss på en lekplats. En annan person på Facebook har publicerat en gammal bild på denna lekplats, dock utan några personer på bilden. Tänkte följa upp med denna. Vi är många som känner nostalgi kring tiden och platsen. Är detta okej?
Signatur : Solrosen

Upphovsrätten från 1979 finns kvar

Om din far tog bilden 1979 så fodras tillstånd av honom att sprida bilder eller om han är avliden av hans arvingar, som kan vara hans fru eller flera barn. Förutsatt att du skaffat dig rätten till bilden så bör det inte vara några problem att sprida den. Det förutsätter att bilden inte är förtalande på något sätt eller att bilden inte förses med kränkande kommentarer. Men se upp med Facebook. Se till att du lägger bilden enbart för dina privata vänner på sidan, så att du inte riskerar att andra sprider den.
Fråga: Jag har hittat foton/illustrationer på en bildbank som jag skulle vilja använda som motiv på bland annat tyg och posters. Tanken är alltså att trycka tyg och posters mm. Av tyget tänker jag sy egna produkter som t ex väskor och kuddfodral för att sälja vidare med mitt eget varumärke. Jag behöver då en utökad licens och den bildbank jag varit i kontakt med via mail menar att jag ska skriva på produktens etikett att bilden kommer från bildbanken men att det inte är nödvändigt att skriva ut vem som skapat bilden. På posters ska jag skriva bildbankens namn på baksidan. Är jag rättsligt skyddad av ett svar i ett mail? Är det något annat jag bör tänka på när det gäller att sälja produkter som har motiv köpta från en bildbank?
Signatur : K

Email anses inte vara urkund

När det gäller ett kommersiellt avtal av den här digniteten som du beskriver är det nog viktigt att ett riktigt avtal görs som undertecknas av båda parter. Det är inte heller så att fotografens namn kan uteslutas på det sätt som beskrivs. Fotografen kan med den svenska upphovsrättslagen till hjälp ändå begära ersättning om brott sker gentemot hans ideella rätt dvs. om hans namn utelämnas. Om du har tänkt dig en exklusiv rätt till dina motiv är det nog viktigt att du kontrollerar detta med bildbyrån annars riskerar du att träffa på liknande produkter som dina med samma bildmotiv.
Fråga: Hej!
Jag har tidigare fotograferat en vän till mig under samtycke. Jag har publicerat mina bilder på min facebooksida med vattenstämpel eftersom facebook äger rättigheterna till bilderna jag publicerar.
Jag och den tidigare nämnda personer är inte vänner längre, och jag har haft en blockering på personen eftersom jag tyckt att det varit jobbigt att se hen.
Tog bort blockeringen idag och hittar 2 av mina fotografier beskurna så att man inte längre ser min vattenstämpel. Fyra fotografier är använda och omgjorda till andra bilder, utan min vattenstämpel och mitt namn är inte utskrivet någonstans.
Får personen verkligen lov att göra så eller bryter hen mot upphovsrättslagen?
Signatur : Ellz

Manipulering förbehållen fotografen

Det är endast fotografen som får bearbeta sina bilder. Men du tycks ha tagit bilderna utan tillstånd och det är inte heller tillåtet om det inte skett på allmän plats. Fotografen har dock rätt att begära ersättning för att ngon annan manipulerat bilderna och använt dem utan tillstånd.
Fråga: Hej,
jag undrar om man kan bli fälld enligt lagen om namn och bild i reklam även om man fotograferar en look alike till en annons för att associera till en viss person? Finns det något prejudikat där annonsören fällts trots att man använt en look alike?
Signatur : Cilla

Vad är syftet?

Det finns inga rättsfall som jag känner till i saken, men frågan är vad som är syftet.. Lyckas man få fram en bild av t.ex. Kungen fast det är en look a like och man utnyttjar den bilden i kommersiella sammanhang så kan det tänkas att domstolen ändå fäller då man utnyttjat en kändis för kommersiellt sammanhang. Annars blir det nog en fråga om hur likt det är. Ju mindre likt ju mindre risk.
Fråga: Hej! Får hantverkare utan tillstånd använda bilder från en kunds hus på sin Facebook sida? I det här fallet har de använts i reklamsyfte. är detta verkligen tillåtet?
Signatur : Neta

Är det verkshöjd på huset?

Det finns inget skydd för byggnader utom just på Internet. Om det är ett originellt arkitektritat hus finns det skydd för arkitektens verk. Kan man få överta arkitektens rätt så kan fastighetsägaren driva en tvist när det gäller tillgängliggörande på Internet. Är det människor med på bilden kan människorna enligt lagen namn och bild i reklam kräva ersättning.
Fråga: Är det ok att bädda in delar av andras videosfrån youtube på sin egen hemsidasida?
Signatur : Krister

Citaträtt finns

Det finns en citaträtt för film t.ex. filmkrönikan, men då måste upphovsmannen anges och sammanhanget. Att skapa en egen film med hjälp av klipp från andras videos är inte tillåtet. En bra regel är att fråga upphovsmannen om lov om man vill klara ut frågan.
Fråga: Vad gäller när det kommer till använda fotografier i samband med t ex en musikalisk föreställning? Om jag önskar använda fotografier rent scenografiskt (t ex projicera på en back-drop), hur går jag då till väga?
När det kommer till musiken finns det ju organisationer (STIM) som ser till att upphovsmännen får sin beskärda del, men jag behöver ju inte söka tillstånd från upphovsmännen till musiken för att framföra den. Finns det någon parallell till fotografiska verk i detta sammanhand?
Signatur : Joakim

Upphovsmannen skall ersättas

Bild upphovsrätt Sverige är en organisation som arbetar på frågan, men såvitt jag vet ännu inte löst med ett enda klareringsställe. Istället måste man vända sig till varje fotograf och förhandla om ersättning. Men det går att kontakta BLF www.blf.se till exempel och få hjälp.
Fråga: 1)
Jag har en hemsida där jag skriver om program som jag använt och som är värda att nämna på sidan. Jag skriver alltså hur bra programmen är och att de är värda att ta en närmare titt på.
Kan jag utan problem lägga ut loggan på företaget/programmet på min sida utan att behöva oroa mig för att jag begår något brott, för jag gör ju mer eller mindre gratisreklam för företagen.
2)
Är det ok att bädda in videoklipp från youtube på sin sida utan att fråga personen som står bakom dem? Det är alltså videoklipp där man förklarar grunderna i vissa program.
3)
Är det ok att länka till ett klipp på youtube/sida med program
Är jag en bov?
Signatur : AF

Logotype skyddade

En bra regel är nog att fråga företaget som ger ut programmet först. De kan ha en annan uppfattning än du har om hur de vill använda sitt varumärke och de har skydd för det kanske också designmässigt. I det senare fallet råder de också över hur det används illustrationsmässigt. Om klippet på youtube har lagts ut lagligt, vilket du måste ta reda på, så är det OK att klicklänka till det. Det innebär att det inte är OK att föra över en bild till din egna sida från youtube men däremot skriva en text som du kan klicka på som för dig till youtubesidan. Om du hör dig för och får tillstånd, kan jag inte se att du är en bov eller begår några fel.
Fråga: Hej, för några månader sedan gjorde jag en enkel logo desigen och en Facebook sida till en ny natt klubb i min stad. Jag har inte skrivit något avtal med ägarna och de lurade mig helt enkelt. De har inte betalat mig något för min logo designen eller för affischerna jag har gjort åt de och även tog Facebook sidan som jag har skapat själv.
Jag vill alltså stämma de men vet inte om det går att göra det.
Uppskattar hjälpen.
Hälsningar,
M
Signatur : Mizzo

Du kan stämma dem för intrång

Det du har skapat är din egendom och kan inte användas av någon annan utan ditt tillstånd. Har din avsikt varit att du skulle få ersättning för ditt arbete så kan du kräva att få det. Om de inte betalar utnyttjar de dina verk utan tillstånd. Behöver du hjälp så hör av dig via email till teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Får ideella föreningar publicera bilder marknadsföringssyfte på sina medlemmar utan deras medgivande i sociala medier?
Signatur : Knorris

Undantag för ideella föreningar

När det gäller lagen om namn och bild i reklam finns det ett undantag för ideella föreningar. Så länge de inte bedriver ekonomisk verksamhet kan de publicera bilder p personer såvida de inte anger alla sina medlemmar från a till ö då träder personuppgiftslagen till och de behöver ha tillstånd. Du kan dock kontakta dem och berätta att du inte vill förekomma i bild så får du se hur de hanterar det.
Fråga: Hej
Min fru ritar egna målarbilder som hon digitaliserar och lägger upp på hennes site som riktar sig på målarbilder för barn som man skriver ut och färglägger. Siten ligger under min firmas namn.
Nu har hon upptäckt att ett svenskt bolag har kopierat 12 bilder, klippt om vissa och lagt upp dom på sin barn-site som sina egna. Både dom och vi har reklam på våra siter som intäkter, så de är ju direkta konkurrenter även om det handlar om väldigt små belopp för vår del. Det andra bolaget verkar ha ca 10 anställda och sysslar med allt möjligt inom webb.
Jag funderar på att skicka dom en pappersfaktura och ett krav att de ska omedelbart ta bort bilderna.
Är det något jag behöver tänka på? Vad kan vara rimligt att begära som ersättning?
Tack på förhand
Signatur : Målare

Dokumentera intrånget och kräv ersättning

Det första ni måste göra är att dokumentera intrånget. Det är viktigt att datum, plats (exakt adress på hemsidan) och intrånget framgår, t.ex. genom utskrifter av hemsidan eller skärmdumpar. Gärna också hur länge intrånget pågått om det står när bilderna är uppladdade. Ni ska kräva skälig ersättning för bilderna, ersättning för utebliven namnangivelse och skadestånd för intrång och manipulation (observera att det inte utgår moms på utebliven namnangivelse och skadestånd). Om ni inte tidigare sålt rättigheter till bilderna kan ni hämta vägledning från Bildupphovsrätt i Sverige, bus.se, Svenska tecknare, svenskatecknare.se och Bildleverantörernas förening, blf.se. Den skälig ersättning som bör utgå är det belopp som ni hade sålt rättigheterna till om bolaget frågat om ert tillstånd. För utebliven namnangivelse utgår 100 % av skälig ersättning. Om ni behöver hjälp hör av er via e-post till ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Jag har anlitat en hantverkare som har en Facebooksida för sitt företag.
Jag blev förvånad när jag såg att han hade smygfotograferat mitt kök och lagt upp bilder på det på företagets Facebooksida.
Är det tillåtet?
Signatur : JJ

Inget förbud mot fotografering

Det finns inget förbud mot att hantverkaren fotograferat ert kök och lagt upp bilderna på Facebook. Ni kan alltid be företaget att ta ner bilderna.
Fråga: Hej
Jag har vid olika tillfällen fått veta att min mamma lagt ut bilder på mina barn på sin facebook sida. Jag värnar om min egen och mina barns integritet och har själv inte facebook. Bilderna är tagna av mig ursprungligen. Nu är det två bilder ute mot min vilja. Den ena har min mamma fått skickad till sin mobil från min syster, den andre är en bild som min mamma fotat av en bild hon tidigare fått i present och därefter lagt ut. Jag har vid alla tillfällen bett henne ta bort bilderna men hon vägrar. Vi har i övrigt ingen kontakt. Vad kan jag göra för att få bilderna borttagna samt förhindra att det kommer upp andra bilder på mina barn. Jag har ensam vårdnad om barnen. Kan man anmäla henne? Begära ersättning /skadestånd? Hur går jag i så fall till väga?
Mvh
Signatur : Hj

Dokumentera intrånget och kräv ersättning

Om det är dina fotografier som lagts upp på Facebook kan du ha rätt till ersättning och skadestånd. Det du måste göra är att dokumentera att fotografierna ligger på Facebook. Hela internetadressen, datum och vem som lagt upp bilden måste framgå av t.ex. en utskrift eller skärmdump av hemsidan. Du kan därefter kräva ersättning och att hon tar bort fotografierna. Hör av dig via e-post till ohman@bildombudsmannen.se om du behöver hjälp.
Fråga: Hej!
Igår fick jag ett brev från ett tysk företag photoclaim.com, deras jurist Filipp Bickel kräver att jag betalar ca900 euros för att jag använt 3 bilder på bloggen utan tillåtelse från fotografen. Han påstår också att hemsidan är ett företag, som har intäkter.
Hemsidan jag har är en blog där flera personer skriver om en viss idrott som vi alla är aktiva inom, bilderna las upp av misstag på hemsidan. Hemsidan har inte heller några intäkter och är inte en registrerad företag som han påstår.
Nu hotar han med stämning om jag inte betalar skadestånd på 300E och avgifterna för advokaten på 600E inom 10 dagar.
Vad gör jag?
Signatur : Cai

Upphovsmän har rätt till ersättning för olovligt utnyttjande

Om ni har använt fotografier utan upphovsmannens tillstånd så är fotografen berättigad till ersättning för utnyttjandet. Ni bör ta kontakt med fotografens ombud för att reda ut situationen.
Fråga: Hittat min bild på ett spanskt företags hemsida. Den fins i ett rullande bildspel på tre bilder. Den är beskuren ock förvanskad (klonad) de har lagt till för att bilden ska passa i format till bildspelet. Bilden är ett oliv träd med en portal mot en mur. Man kan kanske få dem att ta bort bilden samt att jag vill ha ersättning men om de struntar (vägrar) betala? Bilden finns på hundra tals olika siter/blogar men jag börjar här.
Centro Humanista de PNL - Servicios Especializados en ...
centrohumanistadepnl.com/
Centro Humanista de PNL · Inicio · Facilitadores · Manuel Morin · VicMorin · Cursos · Conferencias · Talleres · Seminarios · Diplomados · Certificaciones.
Signatur : johant

Hjälp med att kräva ersättning för bildstöld

Om ditt fotografi har använts utan tillstånd har ni rätt att kräva ersättning. Det är viktigt att ni dokumenterar intrånget med datum och plats. Skicka därefter ett krav på ersättning. Det går bra att kräva ersättning inom EU. Om bolaget inte betalar och ni vill ha hjälp skicka ett e-post till ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej!
Jag har blivit utsatt för bildstöld från ett veckotidningsförlag, som tagit en bild från Instagram som jag fotograferat, och publicerat denna i två av sina veckomagasin samt en hemsida. Jag undrar hur jag tar betalt för dessa bilder. I BLF:s guide står det att 50 procent extra debiteras för samtidig internetpublicering. Betyder det att jag tar betalt för två och en halv bildstöld så att säga, och i så fall - hur skriver man det på fakturan? "2 publiceringar i tidning: 1200 kr x 2 samt 1 publicering på internet: 600 kr"?
Sen plussar jag förstås på samma belopp för utelämnande av bildbyline, men blir det 2, 2,5 eller 3 gånger 15 procent av prisbasbeloppet för otillåten exemplarframställning?
Mvh
/Per
Signatur : Per

Kräv ersättning för varje utnyttjande

För frågor om BLF:s prislista kan ni alltid kontakta BLF via www.blf.se. På er fråga låter det som tre olika utnyttjanden, t.ex. om fotografiet används i tre olika artiklar. Om tidningen inte vill betala så kan vi hjälpa er om ni skickar e-post till ohman@bildombudsmannen.se.
Fråga: Hej, jag undrar om en person som tar bild på mina barn har rätt att lägga ut dom på Facebook utan att fråga mig om lov?
Tack
Mvh Mikael
Signatur : Facebook bilder

Inget förbud mot att lägga upp bilder på Facebook

Det finns inget förbud mot att lägga upp bilder på Facebook. Om fotografierna är kränkande kan fotografierna vara i strid mot personuppgiftslagen. Om det är ni som har beställt fotograferingen har fotografen inte rätt att använda fotografierna utan att först fråga er. Fotografierna får inte heller användas i marknadsföringssyfte.
Fråga: Hej!
Jag har haft ett konto på mostphotos.se där jag sålt några bilder. Västerås Stad har ett konto där och det är dom som köpt några bilder av mig.
Nu har det kommit till min kännedom att VisitVästerås AB som ägs av Västerås Stad använt 2 av mina bilder. den ena använde dom i en tidning som dom gav ut i samband med Big Power Meet i Västerås 2015, den andra använder dom på sin hemsida i samband med information om onkologi dagarna i Västerås.
Jag har varit i kontakt med Visitvästerås AB som hävdar att eftersom dom är ett bolag som ägs helt av Västerås Stad så har dom rätt att använda dessa bilder. Kan det verkligen stämma? Som jag ser det, är Västerås stad och VisitVästerås AB två skllda användare av bilderna.
Vore tacksam om du kan reda ut vad som gäller här.
Med vänlig hälsning
Alexander Arntsen
Signatur : Alexander

Olika juridiska personer

Västerås stad och Visitvästerås AB är två skilda juridiska bolag. Det är viktigt att du ser över Mostphotos avtal och ser vilka rättigheter Västerås stad har fått och om avtalet ger dem rätt att vidareöverlåta bilderna till Visitvästerås AB. Bolag inom samma koncern har inte rätt att använda fotografier utan upphovsmannens tillstånd. Om bolaget fortfarande inte vill betala kan vi hjälpa dig om du skickar ett e-post till ohman@bildombudsmannen.se. Glöm inte att dokumentera intrånget.
Fråga: Hej!
Jag undrar om det är tillåtet att ta skärmdumpar från egna konton, t.ex. Facebook-konton eller Instagram, och använda dem t.ex under en föreläsning? Bilderna som syns är mina egna, men jag tänker att det kanske är copyright på själva designen på appen?
Signatur : Undrande

Skärmdumpar från sociala medier

Vissa element i designen som t.ex. logotyper kan vara skyddade, däremot känner jag inte till att Facebook eller Instagram stämt användare för skärmdumpar. Så länge det är dina egna bilder som syns bör det inte vara några problem. Om du fortfarande är osäker kontakta Facebook och Instagram, de har möjligtvis någon policy gällande detta.
Fråga: Hej
Vi vill skapa en utbildning/information på ett datasystem som vi inte äger till våra medlemmar.
I denna utbildning/information vill vi ta skärm dumpar av systemet och använda i utbildning/informations materialet.
Fråga:
Får vi göra det utan att tillfråga ägaren av dataprogrammet ?
Signatur : Jan

Skärmdump av datorprogram kan kräva tillstånd

En skärmdump av ett datorprogram kan innebära ett intrång i någon annans rättigheter. Datorprogrammets utseende eller delar av utseendet, däribland fotografier och logotyper, kan vara upphovsrättsligt skyddade. Ni bör därför höra er för innan ni skapar ert utbildningsmaterial. I svaret på frågan utgår vi från att ni själva skapat textinnehållet i ert utbildningsmaterial. Om inte måste ni även klarera dessa rättigheter.
Fråga: Hej, vi håller på med en fotobok över vår hembygd. Den ska visa dåtid och nutid och är tänkt att säljas till medlemmar i vår förening samt till andra intresserade i vårt område. De flesta bilder vi har med i boken är våra egna men vi har också fått en del bilder som varit publicerade i olika tidningar under åren samt bilder där vi inte vet fotografens namn.
1. Hur gör vi om vi vill publicera en bild som varit införd i en tidning?
2. Hur gör vi om tidningen inte finns kvar?
3. Om vi får publicera, måste vi då vid varje bild uppge fotograf (om det finns) och vilken tidning och när bilden har varit införd?
4. Om vi får publicera. Räcker det att vi i vårt förord skriver varifrån vi fått bilderna?
5. Finns det något mer vi bör tänka på så vi inte bryter mot några upphovsrättslagar?
6. Finns det någon tidsgräns för när en bild blir fri att visa?
Tacksam för svar!
Mvh Lena
Signatur : Lena

Använda fotografier från tidningar

1. Ta kontakt med tidningen för att få reda på vem som är upphovsman till bilden och vem som äger rättigheterna till bilden, det kan vara fotografen eller tidningen eller någon annan. 2. Försök ta reda på p. 1 genom de kontaktuppgifter som funnits för tidningen. Upphovsrätten upphör inte bara för att tidningen upphör, ni måste fortfarande få tillstånd innan ni använder bilderna. 3. Fotografens namn ska alltid anges, inte bara om den finns. Om ni behöver ange tidning beror på vad ni kommer överens om när ni får tillstånd att använda bilden. 4. Fotografens namn ska alltid anges, inte bara källan. Fotografens namn ska anges i bylinen, dvs. bildtexten, eller i en särskild bildförteckning. 5. Se till att ni klarerar rättigheterna innan ni använder böckerna. Få på papper att ni har rätt att använda bilderna och hur ni får använda dem, det gäller även om ni får använda bilderna gratis. Se till att personen som ger er tillstånd att använda bilderna äger rättigheterna att göra så. Den ideella rätten, dvs. att ange upphovsmannens namn och att inte på ett kränkande sätt ändra eller använda fotografiet stannar alltid hos upphovsmannen. 6. Någon generell tidsgräns finns inte. Det finns två olika skydd för fotografier, ett för fotografiska verk skyddas i 70 år efter det år upphovsmannen dog och ett för fotografiska bilder skyddas i 50 år efter det år fotografiet togs. Skyddstiden för fotografiska verk innan 1994 var 50 år efter det upphovsmannen dog och för fotografiska bilder 25 år efter att fotografiet togs. Skyddet för fotografiska verk höjdes 1996 från 50 år till 70 år efter det år då upphovsmannen dog.
Fråga: Hej, har fått idéer om en serie målningar som bygger på gamla tavlor (mer än 70 år efter konstnärs död) och populära nutida filmfigurer. De gamla tavlorna skall användas löst som bas för målningarna och de nutida filmfigurer infogas i den gamla kontexten. Tavlorna kommer att göras i akryl/akvarell. Är inte proffskonstnär men haft några mindre vernissage.
Vad gäller för avbildningarna av de nutida filmfigurer...kan jag måla dessa och ev. Ställa ut och sälja utan problem med stora amerikanska filmbolag???
Signatur : Jörgen

Måla på fri hand eller med förlaga?

Det framgår inte av frågan vad du menar med nutida filmfigurer. Det kan innebära en otillåten exemplarframställning om du målar exemplar av filmfigurerna utifrån t.ex. fotografier som förlaga. Ju större likhet med filmfigurerna desto större risk att målningarna kan göra intrång. Det förutsätter att filmfiguren skyddas av upphovsrättslagen.
Fråga: Jag skriver en bok (till försäljning etc.) om medaljer. Det rör sig om en numistmatisk förteckning med egentagna bilder på medaljerna ur min samling. Ca 40 st. Bör jag tillfråga alla konstnärerna bakom medaljerna?
§ 24 synes vara svårtolkad i det fallet...
Signatur : BJ

Katalog eller bok?

24 § p. 2 gäller bara om du ska sälja medaljerna. Då får du i meddelande eller kataloger om försäljningen använda dina fotografier. Typexemplet är auktionskataloger. P. 3 gäller bara kataloger av samlingar. Med det menas en förteckning över dina medaljer med viss förklarande text om medaljerna i din samling. Katalog är inte detsamma som en bok. Utan att veta mer om du tänkt dig en bok eller katalog bör du tillfråga upphovsmännen till medaljerna.
Fråga: Hej.
Jag undrar om det är tillåtet att använda ett fotografi i kommersiellt syfte (utan tillstånd) som innehåller reklam, tex ett gatufoto där reklampelare/skyltar från andra företag är synliga?
Exempelvis liknande denna: http://www.amatraveller.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2351.jpg
Mvh/RLB.
Signatur : RLB

Oväsentlig del av fotografi

Om det är du som har tagit fotografiet är det tillåtet om reklamen förekommer i bakgrunden eller ingår i oväsentlig del av ditt fotografi.
Fråga: Jag har i en tidningsartikel blivit citerad trots att jag inte godkänt att man ska publicera mitt uttalande. I tidningen framstår det dessutom som att det är mig det handlar om i artikeln.
Har varit i kontakt med tidningen och bett dem ta bort artikeln då den är en av de första man får fram när man googlar på mitt namn men de vägrar. Jag känner mig kränkt och tror att den kan missgynna mig i kontakt med arbetsgivare och andra sammanhang.
Har jag någon laglig rätt att be tidningen ta bort artikeln? Om ja, vilken paragraf kan jag använda mig utav?
Signatur : Sjödde

Har man uttalat sig är det svårt

Det är egentligen endast då förtal sker som det är lättare att få bort artikeln. Inom tre månader efter publiceringen kan man också vända sig till Pressens opinionsnämnd och kräva rättelse i frågan. Numera finns också möjlighet att vända sig till Google själva och säga anföra att artikeln förtalar och be att de avlägsnar sökningen. För att undvika problem kan det vara bäst att inte ställa upp med några kommentarer alls när man blir tillfrågad om inte tidningen accepterar att man får rätta sina uttalanden innan tryck.
Fråga: Det visade sig nyligen att en bild som lagts upp på everystockphoto.com av mig nu använts i marknadsföringssyfte av en skola. Jag har inte gett mitt medgivande att varken denna bild läggs upp för försäljning av fotografen eller att den används för marknadsföring. Eftersom det är den som publicerar som bär ansvaret tänker jag således kontakta skolan för ersättning.
Hur kan jag ta reda på lämplig ersättningssumma?
Kan jag även få ersättning av fotografen eftersom den finns till försäljning?
Signatur : F

Dokumentera annonsen och kräv ersättnig

Det finns inga fasta ersättningssummor för användning av bild på personer i marknadsföring. Utifrån annonsen får du göra en skälighetsbedömning där du bl.a. kan hämta vägledning från modellarvoden för liknande annonser. Det stämmer att det är skolan som är ersättningsskyldig för annonsen. Även fotografen kan vara ersättningsskyldig för att han eller hon använder fotografiet i marknadsföring för själva fotografiet. Om skolan inte vill betala och ni behöver hjälp så skriv till ohman@bildombudsmannen.se.
Fråga: Hej. En vän hörde av sig till mig och berätta att en video fanns på aftonbladet i en artikel. Denna video som jag skapat och medverkat i nu visades i deras artikel. Bryter aftonbladet mot upphovsrättslagen? Jag har inte gett mitt samtycke men video florerar på nätet. Mvh daniel
Signatur : Daniel

Du äger upphovsrätten till din video

Om du har skapat videon äger du också upphovsrätten till videon. Om Aftonbladet eller någon annan har använt filmen utan ditt tillstånd och utan att ange dig som upphovsman så har ni rätt till ersättning. Dokumentera intrånget och kräv ersättning. Om du behöver hjälp så maila ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Det var jag som ställde frågan om olagliga bilder!
Det är så att det pågår en kampanj med bilder som är tagna utan godkännande av den som äger egendomen som syns på bilderna, och dessa bilder syns nu runt om i Sverige är det lagligt att ha dessa bilder i detta ändamålet?
Signatur : Nyfiken

Inget skydd för fotografier på egendom

Det är endast fotografier på personer som inte får användas i marknadsföring. Det finns inget liknande skydd för egendom.
Fråga: Jag har på nätet hittat två fotografier för framsidan på min avhandling. Den första bilden är tagen i Tyskland 1934 och jag kan se att det är Bundes Archiv som har originalfotot. Det andra fotografiet är tagen i Moskva 1953.
Kan jag utan att be om tillstånd använda dessa bilder?
Min bedömning är att inget av fotografierna kan betraktas som "konstverk". Det rör sig om gruppfotografier från ungdomsmöten och jag har hittat flera liknande fotografier på nätet. Var går föresten gränsen mellan ett "vanligt fotografi" och ett fotografi som klassas som "konstnärligt verk"? Vem är det som i slutändan avgör detta? Går det att få den frågan bedömd? Om jag har förstått problematiken rätt är detta den springande punkten.
Signatur : PH

Skyddstiden för fotografier

Även porträtt och gruppfotografier kan vara skyddade som fotografiska verk. Vad fotografiet skyddas som bedöms utifrån fall till fall. Gränsen mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild bedöms i slutändan av en domstol. Fotografiska verk är skyddade 70 år efter det år då fotografen dog. Fotografiska bilder är skyddade 50 år efter det år då fotografiet togs. Ni bör ta reda på vem som äger rättigheterna innan ni använder fotografiet. Om ni vet vem som innehar originalfotografiet kan ni börja där.
Fråga: Måste man ha skriftligt godkännande från föräldrar att sätta upp vykort med foto på deras barn på väggarna i ett mottagningsrum. Föräldrarna har skickat kortet till sin sjuksköterska på mottagningen som tack eller julhälsning.
Signatur : Sam

Fråga först

Om ni tänkt sätta upp fotografiet i ett mottagningsrum bör ni först fråga föräldrarna. Fotografiet var troligtvis inte tänkt att hängas upp för allmänheten och beroende på omständigheterna kan detta vara känsligt. I lag finns det endast ett förbud mot fotografier i marknadsföring.
Fråga: Får man använda olagligt tagna bild på annans egendom och sen använda den i reklam kampanj?
Signatur : nyfiken

Olagliga fotografier

Vad ni anser vara olagligt tagna fotografier på annans egendom framgår inte av er fråga. Eftersom ni själv anser att ni olagligt tagit fotografierna bör ni ta reda på möjliga konsekvenser innan ni använder fotografierna.
Fråga: Hej! Jag fick höra av en vän att någon har skapat en profil på en dejtingsida och använder sig av mina bilder. Jag tror tyvärr att jag vet vem det är och har försökt fått tag i denna person men utan resultat. Vad ska jag göra och vad kan jag göra?
Jag har anmält profilen än så länge..
Signatur : Mia

Falsk profil

Ni bör dokumentera hur fotografierna används och samtidigt, som ni redan gjort, kontakta dejtingsidan och personen som använder era bilder. Dejtingsidan bör ta bort den falska profilen. Om ni själv har tagit fotografierna har ni i vart fall rätt till att fotografierna tas bort eftersom ni äger upphovsrätten till fotografierna. Beroende på hur profilen ser ut och hur den används kan personen bakom profilen även begå brott, t.ex. förtal.
Fråga: Om man får en teckning av ett barn och vill använda denna bild i en tex som publiceras på en hemsida, måste man då ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna? Barnets förnamn o ålder står under bilden (inga personuppgifter).
Signatur : Sam

Teckningar av barn skyddas av upphovsrättslagen

Även teckningar av barn kan vara skyddade av upphovsrättslagen. För att lägga upp teckningen på hemsidan behöver du upphovsmannens tillstånd, i detta fall barnet som tecknat. Kontakta barnet och föräldrarna och fråga om tillstånd. Skriftligt godkännande är alltid att föredra framför muntligt för att undvika missförstånd i framtiden.
Fråga: Jag jobbar just nu på min kommande fotoutställning.
I denna vill jag använda andras fotografier som blivit publicerade i tidningar under 80-talet.
Dessa fotografier kommer att vara en del av mitt verk och inget av fotografierna kommer att visas i sin helhet.
Jag har jobbat ett bra tag med att få fram namn på fotograferna för att fråga om lov, men många av bilderna/fotografierna saknar namn på fotografen.
Jag har letat på nätet och hittat några namn men inga kontaktuppgifter.
Så min fråga är: är det ok att göra ett eget verk som innehåller andras fotografier?
tex: ett tonårsrum med fotografier på väggarna (dessa foton är tagna av andra än mig)
Signatur : Helena

Andra fotografier i eget verk kräver oftast samtycke

Fotografierna publicerade i tidningar under 80-talet är skyddade enligt upphovsrättslagen. Även om inte hela fotografiet visas kan den del som visas vara skyddat enligt. Detsamma gäller fotografier på väggen om det är synligt för betraktaren. Om ni är osäker på om om den del som visas är skyddat eller om fotografiet är synligt i bakgrunden bör ni se till att innan utställningen inhämta upphovsmannens eller rättsinnehavarens samtycke. Börja med att kontakta tidningarna för att få fram mer information.
Fråga: Är det tillåtet at lägga upp vykort på Face Book. ? Har hört att man måste uppge fotografen eller förlaget.
Jag är med i lite olika grupper som har med sjö och båtar att göra.
Hur är det med tidningsurklipp. Kan jag lägga upp bilder från en tidning.
Tacksam för svar, MVH Christer
Signatur : Christer

Det krävs tillstånd för att lägga upp vykort på Facebook

Om grupperna på Facebook är tillgängliga för allmänheten, dvs. om alla kan ansöka och bli godkända och få del av gruppens innehåll, krävs upphovsmannens samtycke. Detta gäller både vykort och fotografier från tidningar. Kontakta upphovsmannen eller rättsinnehavaren för att fråga om tillstånd.
Fråga: Hej!
I helgen upptäckte jag att ett av mina fotografier finns med, utan byline och beskuren, i en tidning. Enda sättet de kan ha kommit över bilden är att någon sett den i en sluten Facebook-grupp där jag publicerat bilden och sedan skickat den till tidningen (tidningen kan inte ge mig någon förklaring, det är ett "s k mysterium" hur den hamnat hos dem).
Nu har jag hamnat i en diskussion kring bilder och Faceebok där en bekant hävdar med bestämdhet att jag genom att godkänna användarvillkoren på Facebook har gett dem en exklusiv licens att förfoga över det material jag lägger upp på mitt konto. Och att de då kan licensiera mina bilder till en tredjepart utan att fråga eller att jag får ersättning för det.
Stämmer verkligen detta?
MVH
Ewa
Signatur : Ewa

Tidning använder bild från Facebook

Fotografen äger fortfarande upphovsrätten till fotografiet efter det laddas upp på Facebook. Facebook får viss rätt att använda fotografiet i enlighet med användarvillkoret. Användarvillkor finns tillgängligt här: https://sv-se.facebook.com/legal/terms. För att använda ett fotografi från Facebook krävs fortfarande upphovsmannens tillstånd. I redaktionellt sammanhang ska fotografens namn alltid anges och fotografiet får inte ändras så att det kränker upphovsmannen. Om tidningen inte frågat om lov har ni rätt till ersättning för tidningen användning. Om ni behöver hjälp kontakta Bildombudsmannen: teste@bildombudsmannen.se

Sidor