Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Hej,
har under många år jobbat med ett företags grafiska produktion.
Jag har tagit fram allt material från bild till copy även lay-out profil etc.
Nu efter många års samarbete har företaget bestämt sig för att byta lev av hemsida.
Fick en per mail skriftlig uppsägning - snart 4 månader sedan, jag har aldrig skrifligen eller muntligt sålt i väg rättigheterna till varken bilderna eller copy till företaget.
Finns inget sådant skrivet i den stilen från min sida.
Nu har det gått ca 4 mån och min sida ligger fortfarande kvar på internet - min fråga är
- kan jag be företaget att ta bort min hemsida alt ersätta mig för användande eftersom det är mina bilder etc som fortfarande ligger ute?
PS. Självklart skall vem som helst kunna gå vidare - men rätt skall ju vara rätt ...
vänligen
Signatur : bole

Obrutet skick eller ej?

I den händelse sidan ser exakt likadan ut som den du levererade får företaget sägas ha tillstånd att använda materialet. Det har ju levererats i obrutet skick. I den händelse hemsidan börjar göras om med nytt material och företaget inte har förvärvat rättigheterna till dina bilder eller text får det nog anses att företaget skall ta bort ditt material eller köpa rättigheterna till fortsatt utnyttjande.
Fråga: Hej,
På Wikipedia finns en bild på en målning från 1500-talet av Pieter Bruegel d. äldre.
´Tavlan handlar om nederländska ordspråk och idiom.
Fråga: Är det tillåtet att kopiera bilden och använda den på egen hemsida?
Med vänliga hälsningar
Hans Luthman
Mejl. hans.luthman@live.se
Signatur : hans

Svensk upphovsrätt gäller

Det kan ibland vara problem att utnyttja bilder från Wikipedia även om Wikipedia påstår att det går bra. Inom svensk upphovsrätt får en fotograf som fotograferar en måling vars skyddstid gått ut t.ex. Mona-Lisa ett skydd på 50 år efter knäppet. Wikipedia lutar sig gentemot amerikansk lagstiftning och anser att fotografen inte har något skydd för sin bild av målningen. Kan en fotograf bevisa att det är fotografens bild som ligger finns hos Wikipedia och tillgängliggörs på Internet kan fotografen kräva ersättning av den som tillgängliggör bilden.
Fråga: En tidningsutgivare har utan tillstånd publicerat på internet och genom exemplarframställning mina fotografiska verk. Man vet att exemplarframställningen och spridningen av bilderna innebär brott mot 2 § Lagen (1960:729) om upphovsrätt av litterära och konstnärliga verk som innefattar fotografiska verk (URL).
Utgivaren har genom sitt agerande uppsåtligen gjort sig skyldig till oaktsamhet jämte 54 § Upphovsrättslagen varvid skälig ersättning därför skall utgå enligt 54 § 1 st.
Jag har lämnat kravet om ersättning till Södertörns Tingsrätt. Den svarande har fräckt svarat på ett han tänker inte betala för mina bilder för att "de är inte mina bilder".....
Det handlar om bilder på min far jag har tagit för 25 år sedan, således före den digitala tekniken. Jag besitter ett större antal bilder (17.8 x 24 cm) som jag framkallade själv med olika efterbelysningar (i ett förstoringsapparat) över t.ex. ögonen mm.
Jag vet att jag har rätten på min sida men undrar överhuvudtaget vilka är fotografens "egentliga bevis" att han har upphovsrätten. Jag har publicerat att 100-tals bilder i dagspressen och i olika andra tidningar men har aldrig stött på en liknande fråga!
Signatur : Rå man

Negativ och intyg kan avgöra

Starkaste beviset för att en fotograf är ägare till aktuell bild är negativ eller högupplöst bild. En fotograf kan ocksåvia intyg bevisa att han är rättsinnehavare. Intyg kan vara frn person som varit med vid fotograferingen eller sett negativ eller att fotografen innehar de högupplösta filerna till bilden. Fotografen kan säkert också på andra sätt göra troligt att han är rättsinnehavare bl.a. genom kontaktkartor, bildkopior etc.
Fråga: Mitt namn finns återgivet som fotograf för samtliga bilder i en broschyr. En av bilderna är är tagen av en annan fotograf. Vill inte förknippas med den bilden, varken tekniskt eller bildmässigt.... Vad är det som gäller?
Signatur : Vyssa

Fel namnangivelse

Felaktigt angivande av upphovsman är skadeståndsgrundare. Det finns de som anser att annat namn på fotografens bild är en större skada än utelämnat namn.
Fråga: hej!
Jag gjorde misstaget att lägga ut massa bilder på picasa webalbum när jag var mindre, och anade aldrig att dessa skulle komma upp om man söker på mitt fullständiga namn på google bilder. Jag har nu permanent raderat allt ur picasa webalbum, även bytt mitt fullständiga namn på gmail till något ofullständigt, men fortfarande ligger bilderna kvar då man söker på mitt fullständiga namn.
Hur får jag bort dessa bilder från google?!?!
Signatur : David B

Skriv till Google

Skicka ett meddelande till google att du vill ha bort bilderna. Det kan ta lite tid för sökmotorerna att upphöra att visa bilderna. Men det viktigaste är att bilderna inte alls finns kvar på datorn som googles sökmotorer genomsöker.
Fråga: Om en gymnasieelev tar några bilder med skolans kamera, vem äger då bildrättigheterna?
Signatur : Janna

Eleven äger rätten

Gymnasieelven som trycker på knappen äger rättigheterna.
Fråga: En kommun har bett oss bygga en enkel hemsida. Kommunen har mängder med tavlor i förråd och på väggar hos tjänstemän och liknande. Man skulle vilja upprätta ett register vilka verk man har. Syftet är framförallt att få bättre koll på vad man äger. T.ex. vid nyanställning så kan den nyanställde själv se vilka tavlor som finns lediga. Många tavlor är från lokala konstnärer så kommunen skulle tycka det vore roligt att visa upp alla tavlor för allmänheten också via denna hemsida.
Jag gissar på att utan upphovsmannen tillstånd så får man inte ta kort och lägga ut på internet hur som helst.
Bästa scenariot: Att vi kan lägga ut bilderna med ganska hög upplösning samt skriva ut namnet på upphovsmannen direkt under bilden.
Möjliga åtgärder:
- Lägga in vattenstämpel i bilderna med exempelvis text © Namn-på-upphovsmannen (detta är en helt ok lösning för oss)
- Visa bilderna med låg upplösning
- Endast visa bilder om besökaren ansluter till hemsidan från en kommun-ägd dator (detta vore ganska tråkigt)
Min fråga är om vi överhuvud taget kan lägga ut dessa fotografier och vilka åtgärder vi då måste ta till? Vi har inte tillstånd från upphovsmannen utan det handlar om vanligt köpta tavlor eller gåvor från konstnären.
Signatur : Magnus

Tillstånd måste ges

Varje upphovsman måste ge sitt tillstånd till den användning som avses. det kan innebära att kommunen måste betala för utnyttjandet.
Fråga: Hej jag funderar på att starta en bokblogg och min fråga är om jag tar ett foto på en bok jag äger är det då ok att lägga ut fotot på boken på bloggen ?
Signatur : Hanna

Bilder får ej citeras

När det gäller text kan den återges i korta avsnitt, citeras. Fotografier får dock inte citeras. I den mån omslaget innehåller ett foto måste upphovsmannen, fotografen ge sitt tillstånd om inte förlaget har skaffat sig en sådan rätt och kan ge sitt tillstånd.
Fråga: Hej!
Jag håller på att skriva en bok som jag i framtiden vill publicera.
Jag har under tiden lagt upp delar av texten på internet, kan det bli några problem om jag sedan vill publicera boken hos ett förlag?
Signatur : trädet

Upphovsmannen äger rättigheterna

Det möter inga hinder ur upphovsrättslig synpunkt. Möjligen kan förlaget tycka att boken redan har tillgängliggjorts så att det inte blir intressant att ge ut den, men det är mer en kommersiell frga.
Fråga: Idag fick jag ett kravbrev på drygt 7 000sek för en liten bild vi hade på en sida som min man och jag gjorde som amatör och gratis till vår församling, så jag har absolut inte tjänat några pengar på det. Det som jag gjorde var att länka en liten bild på ett cd album till musik från en grupp för att visa vilka som skapat sången. Men nu säger Getty att de äger bilden. De skickade en kopia på bilden som egentligen är samma bild men spegelvänd och utan texten som finns med på bilden för cd skivans album (det är en liten bild på cd skivans album vi har) . Har de rätt att göra så? När jag kollade om gruppen äger rättigheten att använda bilden så hittar jag inte det (har mejlat men inte fått svar), men så står det på nätet: xxx is an album by the band xxx. It was released on December xx, 20xx under xxx Records. This was xxx's first studio album, after three independent releases.
Skivan säljs fortfarande. Vad är det som gäller i detta fall?
Signatur : Vikindia

Otillåtet ta bild från Internet

Det är inte tillåtet att utnyttja fotografers bilder utan att få tillstnd till detta. Be Getty visa att de innehar rätten till bilden. Om de kan visa det så blir du skyldig att betala. Vad du kan göra är att försöka diskutera priset, som dock låter marknadsmässigt. Det går att köpa en prislista frn t.ex. BLF www.blf.se och kontrollera vad priset är för ditt typ av intrång i upphovsmannens rättigheter.
Fråga: Hej min fråga är. För ett tag sedan tog en tjej en bild på min son utan min vetskap och sedan publicerades den på Facebook. Både jag och min man vill att bilden ska tas bort men hon vägrar efter ett antal mail om bedjande för att ta bort den. Har hon rätt till att ha kvar bilden ändå? Mvh
Signatur : Tjeje123

Inget personskydd i Sverige

Det saknas egentligen ett personskydd i Sverige. Bilder tagna på allmän plats av personer som inte används i reklamsammanhang är svåra att f bort. Är facebookkontot reklam går det att kräva ersättning och stämma. Är det personligt konto av minderårigt barn kanske det går att vända sig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgifter och be att få deras hjälp. I den händelse bilden är förtalande går det att polisanmäla för förtal.
Fråga: Hej!
Jag har fått en förfrågan av företag X om att vara med i en bok. De vill att jag ska maila bilder + recept för att visa mitt intresse att delta. Frågan är nu hur jag kan skydda mina bilder...? Jag vill inte bli lurad genom att de använder mina bilder utan att jag får ut något för mina bilder!
Räcker det med att skriva att bilderna inte får användas utan mitt godkännande eller ger jag mitt godkännande redan genom att maila dom bilderna?
Mvh Karin
Signatur : Karin

Avtala gärna om vad som gäller

I den händelse du i samband med överlämnandet bifogar att bilderna inte får används annat än mot betalning bör du vara skyddad, men annars kanske ni skulle göra upp om vad som gäller om bilderna publiceras så att det blir några tveksamheter.
Fråga: Jag vill publicera bilder på internet på minst 50 år gamla antikviteter som bygger på fotografier (som jag har upphovsrätt till), t.ex vykort eller filmaffischer. Om det kommer någon och påstår att han äger upphovsrätten, men det inte står någon upphovsman på affischen, hur bevisar han sitt påstående? T.ex en affisch med ett foto av en person, hur bevisar man att en specifik fotograf tagit just den bilden om det saknas info på affischen? Eller gäller då den generella regeln om att 70 år efter utgivning så är rätten fri?
Signatur : Ylva E

Negativ kan vara bevis

Det finns många sätt att bevisa att någon är upphovsman. För ansågs innehav av negativ vara ett bra bevis, men negativen kan ju också ha sålts till någon annan. Intyg av någon som var med vid fotograferandet eller t.ex. andra publiceringar av sama bild där upphovsmannens namn angetts kan ocks utgöra bevis. Bilder tagna för 1967 som inte är verk är idag fria att utnyttja. Om fotografier anses vara verk gäller skyddstiden till 70 år efter upphovsmannens död räknat året efter dödsfallet. Ett fotografi som togs 1969 som inte uppfyller verkshöjd är sjyddat i 50 år till 2019.
Fråga: Hej, anta att jag vill måla av ett fotografi jag hittar på nätet, behöver jag då fotografens tillstånd ? Eller räcker det med att jag nämner fotografens namn ?
Fråga 2. Om fotografen är okänd ?
När det gäller att måla av annan konstnärs målningar, så får man ju måla av dom , om man signera med sitt eget namn, samt uppger att det är en tolkning av respektive konstnärs verk . Gäller samma för den fotografs bilder, vilken har upphovrätt till bilden ?
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning
Gösta
Signatur : Gösta

Tillstånd behövs

Att bara nämna upphovsmannens namn är inte tillräckligt. Han/hon måste tillfrågas och ge sitt tillstånd. Detta gäller även om fotografen är okänd. Man är skyldig att ta reda på vilken upphovsmannen är till verket som används. Den som publicerar en bild utan att veta upphovsman kan ange detta, men får då vara beredd p att betala ersättning för utnyttjandet, men kan kanske slippa ifrån skadestånd. Beskrivningen av hur det går till att måla av annans verk låter inte korrekt. Även en konstnär har skydd gentemot kopiering.
Fråga: Hej, jag har en fråga kring det rättsliga läget i följande scenario.
Jag är medlem på ett amerikanskt forum och har på detta direktlänkat till bilder jag själv tagit på min photobucket. Nu har forumet laddat ner dessa bilder till sin server och vägrar ta bort dem. De hävdar att deras "Terms of Service" täcker detta men de har ändrat denna sedan jag laddade upp bilderna och den nya säger att bilder som laddats upp på deras forum tillhör dem. Det enda jag har gjort är att publicera en länk, och är detta verkligen okej att skriva i en ToS?
Signatur : Bjön

Det låter inte korrekt

Om du kan visa att annat avtal gällde när du laddade ned bilderna så bör du kunna hävda att bilderna skall tas bort och kräva ersättning.Annars tycker jag man konsekvent skall undvika att ladda upp sina bilder i forum där själva forumet försöker ta över bilderna. Det gäller t.ex. Blocket i Sverige som kräver att annonsörer som lägger upp bilder i annonser skall skänka dem till Blocket för deras egen användning.
Fråga: Hej,
Jag är egenanställd och bedriver verksamhet inom IT men sysslar också med fotografering i kommersiellt syfte. Nyligen upptäckte jag att ett turistbyrå (ekonomisk förening) har lagt upp tumnaglar på mina bilder från flickr. Det handlar om totalt åtta bilder. Dessa används i syfte att marknadsföra ett ställe i Sverige. På sin sida har det deklarerat Copyright © Upphovsrätten till innehållet på denna nätplats innehas av xxxx. Alla rättigheter förbehålles. Vilket är mycket märkligt då jag har aldrig blivit tillfrågat eller ersatts för mina bilder. På min flickr sida och vid varje bild framgår det tydligt att jag förbehåller mig alla rättigheter. Dessutom finns en länk för kontakt för köp av bilder. Är det lagligt att länka in tumnaglar på bilder från andra sidor i marknadsförings syfte? Skall jag skicka faktura till företaget? I så fall vad är rimligt att fakturera per bild?
Signatur : Flickr fotograf

Fakturera

Det här är ej tillåtet. Fakturera för dina bilder. Det går att utgå från t.ex. BLF:s prislguide för foto 2013 som kan beställas via www.blf.se Det är inte lagligt att visa andras bilder på den egna hemsidan. Däremot att ange adressen för att när man klickar på den förflyttas över till annans sida.
Fråga: Hej,
En sak som jag alltid har undrat är att ifall jag skulle ta en bild från internet, redigera den kraftigt i t.ex. Photoshop (beskära, ändra färg, lägga till effekter/filter m.m.) kan man då få använda den redigerade bilden utan att bryta mot någon lag?
Låt oss säga att jag publicerar bilden på min hemsida och säger att det är min bild eller liknande.
Signatur : SL

Ej tillåtet

Det är inte tillåtet att bearbeta ngon annans bild. Upphovsrätten hos fotografen ligger kvar även efter bearbetning så dne kan inte övergå till ngon annan. Det går att skapa ett nytt verk, men då skall upphovsmannen till det ursprungliga verket ersättas. En fri skapelse är tilåtet men det vanliga är då att fotografen ersätts för skissoriginalet. Sedan är det en annan sak att det kan vara svårt att se att den nya skapelsen är gjord av ett annat verk, ungefär som ibland musikstycken skapas av andras verk. Blir man ertappad kan det bli dyrbart.
Fråga: Hejsan! Jag tog en bild för ca 2 år sen när en polisbil sladdade av vägen och hamnade på taket. Jag sålde då bilden till 2 tidningar som fick rätt att publicera den med mitt namn som Fotograf.
Nu är det så att jag ser den bilden lite överallt som t.ex på blocket och best of blocket.
Finns det nått jag kan göra då det inte står att jag är som har tagit bilden?
MVH
Signatur : micke

Fakturera

Om du kan bevisa att det är du som är upphovsman skall du givetvis ta betalt av dem som utnyttjar din bild utan tillstånd. Om det är någon som annonserar med din bild på Blocket är det den personen som du skall kräva på ersättning och om det är Blocket självt som använder din bild så skall de betala. Har du problem återkom.
Fråga: Hej!
Jag och några bekanta har haft en livlig diskussion om vad som gäller för offentliggjorda verk. Säg att jag hittar en bild på internet som någon har framställt, tagit eller målat och sedan publicerat. Om jag förstår lagen rätt får jag då skriva ut den och hänga på väggen. Men får jag be ett fotolabb framställa en kopia åt mig så jag kan hänga på väggen? Nu menar jag självklart inte att framställa verk som normalt hade gått att köpa utskrivna för en mindre summa från upphovsmannen, och därigenom spara pengar. Är själv fotograf så förstår varför detta är en känslig punkt för vissa som försöker försörja sig på det, eller vill ha koll på var deras bilder hamnar.
Signatur : Daniel

Svag lag för foto

I den händelse man vill framställa ett exemplar för personligt bruk av annans foto så tillåter lagen faktiskt att man kan göra en sådan beställning hos en fotohandlare. Däremot är det inte tillåtet att framställa fler exemplar än för personligt bruk. Här skiljer lagstiftningen gentemot t.ex. film m.m. Det är ej tilltet att gå till ett företag och beställa en enda kopia av en film utan att ha tillftånd av upphovsmannen som skapat filmen.
Fråga: Hej!
Jag fick igår flera sms och folk ringde för att de såg en bild på mig som front för Nordic bet i deras annonsering för Allsvenskan 2013. Det var en bild tagen från 2009 i Göteborg på innerplanen där vi firade SM-Guldet. Jag är verkligen centrerad på fotot även fast andra personers huvud och i vissa fall ansikten syns. Hur fungerar det? Får jag bara acceptera att jag blivit fotad vid det tillfället och nu används som reklam för Allsvenskan och framförallt spel då det är det Nordic Bet sysslar med eller har jag någon rätt att säga att jag inte vill vara deras ansikte utåt?
Bilden låg alltså uppe på sportbladet.se och finns även på tvmatchen och övriga sidor där Nordic bet gör reklam för sin sajt. På vissa ställen är bilden även rätt kapad så mitt ansikte syns än tydligare än den exempelvis gjorde på sportbladet då fler människor var inblandade även fast jag var centrerad.
Kan jag göra något i detta fall eller ska man bara acceptera det för att någon tog en bild vid detta tillfälle?
Tack på förhand
/Magnus
Signatur : ML

Personbild i reklam fordrar tillstånd

I den händelse du är igenkännbar och utpekad i annonsen har du rätt till ersättning. Sänd faktura för modellarvode och skadestånd och kräv att de tar bort bilden av dig.
Fråga: Hej,
Jag jobbar med pooler och har tagit egna foton på varuprover och lagt ut på vår hemsida. Nu såg jag nyligen ett företag i södra Sverige som jobbar med ungefär samma sak som har lagt ut mina foton på mina varuprover på sin hemsida där de också saluför sina produkter.
Jag blev förbannad och ringde upp dem och sa att det var fina bilder de hade lagt ut på sin hemsida.
- Ja, tack du. var svaret, varpå jag bad honom att genast ta bort mina bilder från sin sida.
Han har fortfarande inte gjort detta och jag undrar, kan man göra såhär?
Det är väldigt irriterande. Hur går jag tillväga?
Det är alldeles uppenbart mina foton då jag har orginalen i min egen kamera och tittar man på fotona och jämför dem med varandra så ser man ganska snart att det är samma bilder.
Du kan gärna kolla själv på :
Min hemsida: www.poolochterrass.se , se fliken produktinformation
Stjärnans hemsida: www.dnpool.se , se fliken tillbehör, sedan liner/bottenmatta
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning,
Niclas Åkerlund
Signatur : Niclas

Fakturera för dina bilder

Eftersom du kan bevisa att det är dina bilder skall du givetvis ha ersättning för dem. Fakturera den som utnyttjar bilderna. Om du inte får en lösning återkom.
Fråga: Hej, vi skall anordna en tävling på facebook där man kan vinna biljetter till en konsert. Är det ok att på tävlingsfliken använda bilder på artisten?
Vi har även annan tävling där man kan vinna en väska från Louis Vouitton. Är det då ok att visa en bild på väskan?
Signatur : Christer1969

Tillstånd fordras

När det gäller personbilder fordras tillstånd om man inte vill bryta gentemot lagen om namn och bild i reklam. Väskan är ju ett varumärke och Voitton kanske inte vill förekomma i det här sammanhanget och agerar. Lättast är att fråga dem om det är OK.
Fråga: Det har skrivits mycket om att Instagram och Facebook har rätt att använda bilder som publicerats på resp. ställe.
Jag undrar nu vem som har rättighet till (mina) bilder som jag lagt upp på instagram.
Signatur : Agge

Upphovsrättslagen gäller

De bilder du tagit har du själv rättigheter till. Men det är viktigt att läsa igenom de villkor som gäller för Instagram och Facebook. Vanligtvis ger du bort rätten till dem att använda dina bilder till deras eget bruk. I det brukar dock inte ingå att de kan sälja bilderna vidare till annan som inte har samarbetsavtal med dem. Kräv att få förtydligande om saken. Kanske är det t o m så att det är bäst att avstå från att lägga ut sina bilder på dessa sajter. Företagen lyder dessutom under amerikansk lagstiftning vilken skiljer sig negativt från den svenska och euripeiska upphovsrättslagstiftningen.
Fråga: HEJ!
Jag har en fråga angående en personbild. .Personen har varit anställd på företaget men är ej kvar. Personen vill inte anknytas till företaget längre.
Företaget använder bilden i reklamsyften i veckotidningar och dagstidningar. Även ute på nätet, Har de rätt at göra det ? Och det har de gjort en längre tid.
Personen vill inte ankytas till detta företag längre eftersom det ger dålig reklam för den personen pga att man vet att de även använder dessa bilder också till direktreklam när de är ute på olika tillställningar i reklamsyften.
Är det här rätt?
Signatur : ju

Tilstånd fordras

Personen har rätt till ersättning då publicerandet sker i strid med lagen om namn och bild i reklam. Fakturera och kräv att bilden tas bort.
Fråga: Har jag och många andra, som kusiner till exempel, "arvsrätt" till min släktings upphovsrätt på bild och film. Fotografen har varit död i 35 år.
Om min pappa ärvde sin barnlöse brors upphovsrätt, tillfaller den i sin tur mig som är i nästa led, min pappas bröstarvinge?
Signatur : S.B.

Vanliga arvsregler gäller

Upphovsrätten ärvs på samma sätt som fast egendom. Eftersom din pappa ärvt upphovsrätten kan han sälja eller testamentera den vidare.
Fråga: Får jag använda ett foto i min egen bok, som jag hittat på nätet om fotografen är okänd och död för mer än 70 år sedan?
Signatur : S. B.

Skilj mellan fotografiska verk och fotografier

Fotografiska verk är fria efter att upphovsmannen varit död i mer än 70 år. Ett vanligt fotografi som inte räknas som fotografiskt verk är fritt om bilden tagits 1967 eller tidigare, då upphovsrätten på den tiden upphörde efter 25 år och inte förlängdes med den nya lagen som tillkom 1994. Skyddstiden börjar räknas ett år efter det att bilden togs. Om fotografen är okänd är det svårt att veta när fotografen dog så är det ett fotografiskt verk bör viss försiktighet rekommenderas. Är det inte ett fotografiskt verk räcker det med att veta att om bilden togs 1967 eller tidigare så är den fri.
Fråga: Får jag publicera ett foto, alltså skanna från ett vykort från 1903 med en känd fotografs namn i en bok, om jag uppger namnet i samband med publiceringen? Fotografen är död sedan mer än 82 år sedan.
Signatur : S B

Skyddtiden gått ut

Om fotografen varit dör i mer än 70 år finns inte längre något skyd fär bilden och du kan använda den. Bra är att uppge fotografens namn även om inte detta är helt nödvändigt då ju skyddstiden gått ut. Det finns dock ett klassikerskydd om fotografen varit känd och tillhör vårt kulturarv så det bästa är att alltid namnge fotograf.
Fråga: Hej
Vi hade för några veckor sedan fotografer som skulle komma och ta lite kort
på fabriken mm för att ta bilder och så. Och då ville dom ta kort på mig när jag
arbetade. Senare fick vi veta att bilderna skulle användas till nya reklambroschyrer samt
visas på företagets hemsida. Det var inget som framkom när dom fotade oss. Får företaget göra såhär utan mitt samtyckte? Och om inte, vad vore en rimlig ersättning?
Signatur : Ej

Ej tillåtet utan avtal

Eftersom bilderna avses användas i kommersiella sammanhang måste du ge ditt tillstånd. Vanligtvis har man rätt till modellarvode och om bilderna används utan tillstånd, skadestånd. Prisfrågan avgörs hur känd personen ifråga är och i vilken omfattning bilderna används. Det kan vara alltifrån 5 000 kr till 350 000 kr. Det senare beloppet erhöll en känd sportkommentator vid en tvist.
Fråga: Hej
Vi planerar att spela in en film, alltså en spelfilm (ingen reklamfilm) där en scen utspelar sig i en större stad där huvudkaraktären ska springa genom ett folkvimmel.
Är det tillåtet att göra så eller måste vi tömma gatan på folk med hjälp av tillstånd och sedan anlita och avlöna 300 statister som alla skriver ett modellreleaseavtal?
I så fall blir det till att ändra i manus för budget saknas naturligtvis.
/Robert
Signatur : Robert

Redaktionellt sammanhang går bra

Så länge inte filmscenerna spelas upp i kommersiella sammanhang bör det gå bra. Något skydd för enskilda persioner finns inte på allmän plats.
Fråga: hej
jag har fått reda på att google har tagit bild på mig när jag står på min balkong. Alla kan då se var jag bor, hus,lägenhet mm. Bilden har legat ute i flera år, fd grannens bil finns på parkeringen. Jag känner olust och vill ha besked om vad jag kan göra mot googles kränkning av mitt privatliv.
MVH
Krister
Signatur : mumford

Ej tillåtet

Om du är igenkännbar så får nog Googles publicerande av bilden betraktas som reklam och du kan kräva ersättning, skadestånd samt att bilden skall tas bort. Om du har problem maila mig gärna teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej!
Jag har för kommersiellt syfte att avbilda kung Carl XVI Gustav på olika typer av produkter. Är detta lagligt? Har även tänkt göra om bilder på kungen tagna innan 1967 i olika bildredigeringsprogram och applicera dessa på produkter är det tillåtet?
Vänligen
Oscar
Signatur : Oscar

Levande person får ej avbildas kommersiellt

Nej det är inte tillåtet på grund av lagen om namn och bild i reklam. Endast döda personer får avbildas fritt i kommersiella sammanhang i Sverige.
Fråga: Hej,
Ska göra ett bokomslag med anknytning till polisväsendet. Skulle vara fint med en polisbil, polishus eller liknande på omslaget. Gärna en polis också om jag får någon att ställa upp. Har jag rätt att använda sådana bilder på ett bokomslag med skönlitteratur (deckare)? Jag har tagit lite bilder själv som skulle fungera.
Anledningen till att jag frågar är att jag har svårt att hitta omslag med just poliser och polisbilar på. Känns som att det inte är tillåtet.
Mvh
Signatur : Spoilern

Det är tillåtet

Bild tagen på allmän plats med en avbildad polis är fullt tillåtetn i redaktionella sammanhang. Ser man vilken polis det är och denne kan anses utpekad då kan inte bilden avändas i reklam om int epolisen ger sitt tilstånd eftersom lagen om namn och bild i reklam fordrar att personen ifråga på bilden tillfrågas och ger sitt tillstånd. Så bokomslaget kan inte användas i en annons utan tillstånd.
Fråga: Hej,
Jag undrar vad som gäller för bilder tagna i privata sammanhang som t.ex. en fest eller tillställning som äger rum på en icke allmän plats (lägenhet, festlokal). Har man någon rätt att neka fotografen tillstånd att publicera bilderna på internet (t.ex. på facebook)? Om så är fallet, är det någon skillnad på bilder där man vet om att man blir fotograferad och på bilder där man är med ovetandes?
Signatur : FC

Svårt med personskydd

En ny fotolag skall tas av Sveriges Riksdag inom kort som avses öka skyddet för de som avfotograferas och kriminalisera viss typ av fotografering. I avvaktan på den lagstiftningen och hur den kommer att toilkas kan det allmänt sägas att det är svårt med skydd för privatpersoner mot fotografering. En fotograf har oftast rätt att lägga ut bilder som han/hon fotograferat av personer utan att tillfråga personen på bilden såvida inte bilden och texten runt omkring utgör rent förtal. Är man i en lägenhet bör man påpeka att man inte vill bli fotograferad eller i vart fall göra upp om hur bilderna skall användas. I en festlokal där det inte gäller fotoförbud är det oftast svårare att få någon kontroll över hur bilderna kommer att användas framöver. Förekommer bilder på facebook etc. som man inte vill ha där bör man kontakta den som lagt ut bilderna eller innehar kontot och be att de tas bort. Det går ju också att anmäla saken till facebook. Datainspektionen är tillsynsmyndighet i den här typen av frågor och där kan man också be att få hjälp.
Fråga: Tack för ditt svar på min fråga från 2013-01-10 (http://www.bildombudsmannen.se/sv/content/publiceringforsaljning-av-bild...), som gällde visning och försäljning av bilder på igenkännbara personer via en kombinerad fotoblogg och webbutik. Din bedömning var att tillstånd från personerna antagligen krävs enligt lagen om namn och bild i reklam.
Eftersom försäljningen i sig inte är olaglig, blir min följdfråga: hur kan jag över huvud taget visa upp bilderna för potentiella kunder, med mindre än att jag har de avbildades personernas uttryckliga medgivande? Dvs., vad räknas egentligen som marknadsföring?
1) Kan jag sälja bilderna i samband med en offentlig utställning på ett fysiskt galleri, eller blir utställningen då att betrakta som reklam?
2) Är rent privat visning av bilderna (i försäljningssyfte) tillåten?
3) Om privat visning är förenlig med lagen, borde det väl också vara tillåtet att starta en webbutik som endast är åtkomlig via personlig inloggning (dvs. jag godkänner aktivt varje kund innan denne får se bilderna)?
Jag skulle verkligen uppskatta att få detta utrett!
Signatur : Erik

Utställning tillåten

I den händelse du gör en målning per person bör det vara tillåtet att visa upp dina tavlor på ett galleri. Svårigheten är att göra reklam för detta genom att använda personporträtten i reklam då lagen om namn och bild i reklam blir tillämplig. Gär du fler kopior av varje tavla blir det mer en kommersiell produkt än en konstnärlig och då bör även lagen om namn och bild i reklam vara tillämplig. Att göra ett internet galleri på Internet med kodinsläpp som gör att Google inte visar upp dina bilder i sina söksystem kanske kan vara möjlig. Några rättsfall finns inte i frågan så vitt jag vet.
Fråga: Hej Staffan!
Vad jag undrar över är följande.
Jag har skrivit en artikel som innehåller några bilder på olika konstnärers verk, i detta fall skulpturer. Den tidskrift som jag erbjöd denna artikel för, ville gärna publicera min artikel, men backade i sista stund då jag tackade nej till att ta bort bilderna från artikeln.
Eftersom jag analyserar kvinnobilden hos dessa manliga konstnärers skulpturer, faller mycket av innehållet utan bilderna. Jag har en bild per skulptör, vilka är tre. Bilderna är tagna ut utställningskataloger.
Vad jag undrar är om inte här gäller citaträtten?
Vad säger du? Jag kan gärna skicka dig artikeln om det skulle behövas.
Med vänliga hälsningar
Tia Itkonen
Signatur : Tia

Citaträtten gäller ej bilder

Ett sätt att få använda andras bilder är i samband med kritisk granskning av verken. Det får då inte ske i större omfattning än vad som behövs t.ex. en bild per konstnär. Denna rätt gäller enbart i tryck och inte på Internet. Någon citaträtt av bilder finns annars inte, så bilder kan inte återges som citat i redaktiuonella sammanhang.
Fråga: Hur fungerar det med upphittade äldre bilder där fotografen är omöjlig att spåra och det istället är en tredje person som funnit dessa bilder på en loppmarknad och gjort dem tillgängliga via nätet. Kan de publiceras i en icke-kommersiell kontext eller måste tillstånd ges av den som gjort bilderna tillgängliga? Jag söker denna typ av hittade fotografier för en nättidskrift men de som publicerat dem är ofta väldigt svåra att få kontakt med.
Signatur : S

Skyddet avgör

Går det att bestämma när dessa bilder togs kan det gå att fastställa om upphovsrättsligt skydd för bilderna fortfarande finns. Är bilderna konstnärliga, porträtt etc. kan de uppfylla verkshöjdsbegreppet och skyddet är dp 70 år efter fotografens död. Är bilderna av en enklare gatukorsning och är tagna för 1967 så föreligger inget skydd längre. Men ytterst är det en domstol som avgör om upphovsrättsligt skyd finns eller ej.
Fråga: Hej,
Driver en e-handel som företag och kikar på att utöka sortimentet med vissa artiklar
från China där vissa artiklar har kända artister på, samt citat/låttexter etc. Det är således producenten i China som har dessa artiklar i sitt befintliga sortiment. Det är ej jag som företagare som skapar dessa. Innebär detta någon form av copyright el
varumärkesintrång, dels gällande bilder, men även låttexter & citat? Är det producenten som egentligen skall ta hänsyn till dessa aspekter eller både de och jag som återförsäljare? Eller är det helt fritt fram för mig att sälja dessa varor?
Ett stort tack för hjälp!
Signatur : Commter

Kontrollera att rätt finns

Det kan vara så att det kinesiska företagetinte har en global rätt att utnyttja kända personers ansikte. Viktigt är dp att kontrollera med leverantörern att den rätten finns och att de helst skriftligen ger dig tillstånd att använda bilderna i din marknadsföring.
Fråga: Hej!
Vi skall under hösten och våren fotat studenter med vårt företag. Det kommer att vara bilder med flera personer och bilder med endast en person. På dessa bilder kommer vi att sätta vår logga innan vi laddar upp dem. Har vi rätt att publicera dessa bilder på internet med logga på eller måste vi först be alla om lov?
Tack!
Signatur : Bobbin

Reklam fordrar tillstånd

Det låter som om bilden skulle kunna uppfattas som reklam för ert företag. Då måste alla personer som förekommer i reklamen tillfrågas och ge sitt tillstnd.
Fråga: Hej! När jag och min man gifte oss hade vi middagen i en hyrd festlokal. Då vi dagen innan slet och stressade med och få allt klart fick vi frågan av dem vi hyrde av fick ta kort på dukningen när vi var klara. I all hast svarade jag ja till det. Var supernöjd med hur det blev och gladdes åt att dem tyckte det var värt och ta kort på det. Sedan var det inget mer med det och såg dem aldrig ta några kort. Ett halvår senare blev jag då rätt paff när kort på vår dukning fanns med i reklam för en bröllopsmässa som hölls i vår stad. Och nu i veckan fanns bilder med i reklam för lokalen i vår lokaltidning och därav sökte jag på lokalen och hittade den på kommunens sida och där fanns ännu fler bilder från vår dukning. Det jag nu undrar är om dem har rätt och publicera bilder i reklam både i tidning och på hemsida utan att fråga oss???
Signatur : Falken

Dukningen troligen utan skydd

Något skydd för arrangemang av det här slaget finns troligen inte för de som utför dukningen. Endast om dukningen skulle vara av avancerad design och innehålla särskilt framtagna sydda detaljer som bonader etc. skulle de kunna anses vara upphovsrättsligt skyddade. Skydd finns annars bara för brukskonst, teckningar mode etc.
Fråga: Min flickvän har en bild på hennes son som profilbild på Facebook. En bild som det är hon själv som har tagit med sin kamera. Nu har hennes ex stulit den bilden och andvänder den själv på Facebook. Får han det och annars, vad kan man göra åt det?
Signatur : Emil

Fakturera för intrång

Att använda andra upphovsmäns bilder är ett intrång. Någon rätt att utnyttja andras bilder på facebook finns inte. Fakturera för intrång. Priser går att hitta i t.ex. BLF:s fotoguide för 2013 som kan beställas via www.blf.se Om inte saken löser sig så återkom.
Fråga: Hej,
En fråga dök upp här på redaktionen.
Får man publicera andras Instagrambilder i media?
I det här specifika fallet tänker jag på en bild på Kevin Bäckströms som besöker en strippklubb. Bilden har Kevin själv lagt ut på Instagram.
Äger Instagram rättigheterna till bilderna eller är det fotografens rätt eller kan vem som helst nyttja bilderna?
Signatur : Pernilla

Bilden tillhör upphovsmannen

Upphovsmannen måste ge sitt tillstånd innan bilden används. Annars är det ett intrång enligt upphovsrättslagen. Det spelar ingen roll varifrån bilden tas, upphovsmannen måste alltid ge sitt tillstånd.
Fråga: Hej.
Jag har ett antal kort på min sambos son på min FB. Han är ensam vårdnadshavare av pojken och har gett mig sitt godkännande. Nu är det så att pojkens mor har "stulit" ca 50 bilder från min, min sambos och pojkens farmors sida och lagt dom på sin egen sida, utan att be oss om lov. Jag har inställt så att enbart mina vänner kan få tillgång till mina bilder och jag är inte vän med henne. Hon har ändå lyckats få tag i dom. Nu har jag även sett att hon har lagt ut vissa av bilderna på sin hemsida och även skrivit copyright @ sittegetnamn på MINA bilder! Kan jag vidta rättsliga åtgärder mot henne för detta? Känner mig oerhört kränkt. Visst, det är hennes son. Men hon har ingen vårdnad om honom och har varken träffat eller pratat med pojken sen Maj 2012. Jag tycker inte om alls att det dessutom är bilder från min mammas föräldrahem som hon har tagit och lagt ut. Hur kan jag gå vidare med det här?
Vore ytterst tacksam för ett snabbt svar.
Mvh Mickis
Signatur : Mickis

Fakturera för intrång

Är du upphovsman till bilderna så är det bara att fakturera för att andra använder dem. Upphovsmannen måste alltid ge sitt tillstånd före tillgängliggörande på Internet. Det går också att polisanmäla tilltaget. Brott för upphovsrättsligt intrång är böter eller fängelse i högst två år i svårare fall. Får du inte ordning på saken så återkom.
Fråga: Kan jag neka en arrangör att använda en tävlingsbild av mig i marknadsföringssyfte ?
Signatur : Dalen

Ja om inget avtal finns

En kommersiell annonsör måste ha tillstånd för att publicera en bild av en person. Finns inga avtal mellan personen och arrangören så kan personen neka till att delta i annonsering med bild eller namn.
Fråga: För ca 10 år sedan blev en bild på mig publicerad i en svensk lokaltidning. Denna bild finns fortfarande på deras webbupplaga och dyker upp som första bild när man söker på mitt namn på internet. Nu är denna bild väldigt osmickrande och jag mår dåligt av att det i stort sett är den enda bild på mig som går att hitta på google. Jag har kontaktat dem flera gånger och bett dem att ta bort den för min skull men har aldrig fått något svar.
Har jag någon rätt över mitt eget ansikte på nätet?
Signatur : thomas

Svårt stoppa redaktionell publicering

Har man väl en gång låtit sig fotograferas utan avtalsmässiga inskränkningar är det svårt att stoppa att en bild av en själv sprids redaktionellt. Det är först när bilden avänds i reklamsyfte som det finns lagliga möjligheter att ingripa via lagen om namn och bild i reklam. Naturligtvis kan man kontakt den som publicerat bilden och be att den tas bort.
Fråga: Hej!
Jag gillar att ta kort men är enbart hobbyfotograf. I september skickade jag kort till min förra tränare där hon och hästen hon red på var på prisutdelning. Jag hade gjort så mitt namn syntes på kortet. Jag vill inte ha betalt med i och med att jag satte mitt namn på kortet vill jag att det ska synas när hon använder kortet. Nu har hon ändrat så mitt namn inte syns när hon har lagt upp det på sin hemsida. Är det något jag få skylla mig själv som inte sa att hon inte får ändra något i bilden eller vad kan jag kräva? Jag vill som sagt inte ha betalt eller så men mitt namn skulle va kul att det syns eftersom det var så hon fick bilden.
Mvh Emma
Signatur : Emma

Förbjudet ta bort märkning

I upphovsrättslagen finns ett förbud mot att ändra upphovsrättslig märkning. Så det är bara att kräva ersättning för att ditt namn tagits bort. Har du inte lovat henne att använda bilden på Internet kan du kräva ersättning även för detta och skadestånd. Kontakta henne och påpeka saken.
Fråga: Det är så att jag arbetar med att producera en tidning som kommer att tryckas upp i några tusen ex och delas ut på mässor, skickas ut till kunder mm. I denna tidning förekommer ett antal artiklar och intervjuer med olika personer. I vissa fall har vi själva tagit foton till artiklarna men i några fall hämtar vi pressbilder på nätet. Jag känner att jag inte är helt hundra på vad som gäller för pressbilder och vänder mig därför till dig med två frågor:
1. Om man hittar pressbilder på exempelvis en artists sida och det inte står något om vem som är fotograf eller att man ska ange fotografens namn vid publicering - vad gäller då? Kan man utgå från att det går bra att publicera bilden utan att ange fotografens namn?
2. Är det okej att göra några förändringar i en pressbild utan att kontakta fotografen? Kan man exempelvis beskära bilden, göra friläggningar, ändra från färg till svartvitt osv?
Hoppas du kan hjälpa mig att reda ut mina frågetecken, så att vi kan hantera bilderna på korrekt vis.
Tack på förhand!
Vänligen
Emma
Signatur : Emma

Användande förutsätter tillstånd

Upphovsmannen måste ge sitt tillstånd till användande av bilden. Det är inte tillåtet att utan tillstånd utnyttja andras bilder. Det räcker inte med att bara ange fotografens namn utan tillstånd så är det ändå ett intrång i upphovsmannens rättigheter. Pressbilder är vanligvis enbart användbara för det speciella ändamål som pressbilden utgivits till. En sådan bild får redigeras dvs. beskäras på normalt sätt, men inte färgförändras, friläggas eller förändras så att detaljer tas bort.
Fråga: Har en fråga här till dig Staffan, i uppsala stadspark så pågår isfestivalen som avslutats 17:e februari, jag var nere och fotograferade statyerna vilka senare på kvällen hamnade på min hemsida via ett inlägg i min blogg och fotogalleri.
Fick höra att detta kanske inte är tillåtet med tanke på genusfotografens fall så vill jag rådfråga dig, gäller detta även isskulpturer som då står en begränsad tid? Måste jag kontakta konstnärerna för att publicera bilder på något som står endast en viss tid?
Signatur : Bokeh

Ja upphovsmannen äger rättigheterna

I den händelse isstatyerna kan bedömas vara ett verk dvs. en konstnärlig skapelse så måste tillstånd inhämtas av skulptören. Statyer stadigvarande placerad utomhus är fria att använda i tryck, utställningar osv. dock ej på Internet. I det här fallet kan knappast en smältande isstaty vara att anse som stadigvarande placerade och dessutom är det inte fritt att visa statyer på Internet. Kom ihåg att upphovsmannens namn dessutom skall anges vid en laglig publicering dvs. när upphovsmannen gett sitt tillstånd.
Fråga: Jag tycker att det är underligt att fotografen äger rätten till en bild för en produktion där beställaren står för allt det logistiska, planeringen, casting, storyboarding och koncept.
Är det någon som känner igen resonemanget?
Vi anlitar en mycket duktig och om tyckt fotograf till att ta bilder till en bildserie som skall berätta ett scenario som skulle visas internt hos en av våra kunder. Vi och slutkunden är supernöjda med hans jobb men när beslutet togs att en bild skulle användas i externt syfte i en broschyr ville fotografen ha en ersättning.
Jag tycker att det är rimligt att man skall få ta en ersättning för användarrättigheter men i detta fall tycker jag att det är något orättvist att lagen ger fotografen fulla rättigheter till ägandet av bilden även fast konceptet och visualliseringen är skapad av någon annan.
I detta fall har ju fotografen tagit bilden men allt i bild är ju i scen satt av andra personer.
Det är många timmars arbeta bakom detta.
Signatur : GR

Förhandlingsfråga

Vid den typen av beställning där beställaren vill kunna använda bilderna i större omfattning bör beställaren förhandla före själva fotograferingen. Lagmässigt äger fotografen all upphovsrätt oavsett hur motivet iordningsgjorts (Såvida inte motivet i sig är ett verk, en tavla etc.). Men fotografen har rätt att avtalsmässigt överlåta rättigheter till beställaren efter uppgörelse, vanligtvis mot att beställaren betalar mer. Det enda som fotografen inte helt kan avhända sig är de ideella rättigheterna. Så ser upphovsrättslagen ut sedan beställarregeln avskaffades i fotologen 1994.
Fråga: Hej!
Jag har tänkt att trycka tröjor med bilder av förhållandevis stora artister och sedan sälja dem (som ett företag, inte privatperson). Bilderna är tänkta att vara skapade med ett datorprogam, dock med en, kanske upphovsrättsskyddad, bild som grund. Jag undrar om jag får göra detta?
Vad jag förstår skulle detta kunna bryta mot varumärkslagen och att man betraktar artisten som ett varumärke. Har dock läst större delar av varumärkslagen och har inte hittat stöd för ett förbjud att skapa en bild av en artist och sedan sälja den, i det här fallet som tryck på en tröja.
Tacksam för svar.
Signatur : AAM

Strider gentemot lagen om namn och bild i reklam

För att använda en persons porträttbilder i kommersiella sammanhang fordras tillstånd av personen. Artisten skyddas här av lagen om namn och bild i reklam oavsett varumärke. Det räcker alltså inte med enbart upphovsmannens tillstånd.
Fråga: Hej! Jag jobbar som grafiker på en lokal gratistidning, och nu snart ska vi börja med en sk ställtidning. Jag har blivit utnämnd till att skriva små spalter och recensioner om kommande filmer och även andra nämnvärda filmer.
Dock har jag lite problem att hitta några regler gällande tex filmomslag, officiella posters och screenshots från officiella trailers. Får man använda något av dessa till recensionerna?
Officella omslag och affischer borde åtminstone vara grönt att använda för kommersiellt bruk tycker man.
Man tycker att företag som Disney och Dreamworks borde vara lite mera klara med vad reglerna gäller. Hittar inte ens något "ansökningsformulär".
Kan man inte kringå regeln genom att slänga in tex en sådan där "copyright Sony Enterainment"?
Signatur : Tack på förhand!

Kritisk granskning ok i tryck

I vissa sammanhang recensioner av filmer m m kan man i ringa omfattning använda andras bilder fritt. Lagen är dock klar att det skall endast vara i kritiska sammanhang och inte nyhetssammanhang och endast i den omfattning som krävs t.ex. en bild per kritisk text. När det gäller Internet så gäller inte detta undantag i upphovsrättslagen utan då blir det ett intrång i upphovsmannens rättigheter.

Sidor