Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Sprida Youtube-klipp?

Om jag vill sprida någon annans klipp från Youtube på min hemsida, måste jag då ha tillstånd från den som skapat videon för att få visa klippet med Youtubes inbyggda spelare?

Jag läste i en tidigare fråga som ni besvarat att tillstånd krävs, men när jag läser Youtubes användarvillkor låter det inte som det.

Det står att när man laddar upp sin video godkänner man att vissa rättigheter licensieras och att man ger andra användare av tjänsten rättigheten att sprida vidare klippet med hjälp av Youtubes funktioner och den inbäddade spelaren. Vill man däremot inte att klippet ska spridas utanför Youtube kan man själv som skapare stänga av den funktionen.

Här är Youtubes användarvillkor gällande rättigheterna man licensierar när man laddar upp videon:

8. Rättigheter du licensierar
8.1 När du lägger upp eller postar ett Innehåll till YouTube beviljar du:

- till YouTube en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och YouTubes verksamhet, innefattande men inte begränsat till, marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten (och bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och genom vilka mediakanaler som helst.

- till varje användare av Tjänsten en världsomfattande, icke-exklusiv och kostnadsfri licens att få tillgång till dina Innehåll genom Tjänsten och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra sådana Innehåll i den utsträckning som tillåts av Tjänstens funktioner och av dessa Villkor.

Så vad gäller egentligen? Kan bloggar och sidor som Aftonbladet bädda in Youtube-klipp som laddats upp enligt ovanstående villkor utan risk för skadeståndskrav från skaparen?

Signatur: 
Nyfiken

Comments

I det här sammanhanget måste man skilja på om ursprungsklippet lagligt offentliggjorts på Internet eller ej. Det har i svenska domstolar avgjorts en del fall där det visar sig att har upphovsmannen överhuvudtaget aldrig lagt ut klippet lagligt på Internet så spelar det ingen roll vad YouTube säger i sina användningsvillkor. Man måste hålla i minnet att YouTube är en jättelik hälerisajt dvs. det finns mängder av otillåtet utlagt material på YouTube. Det är viktigt att fråga upphovsrättsinnehavaren före användning. Däremot kan man visa att någon t.ex. på sin egen hemsida lagligen lagt ut ett klippet finns det några nya EU-domar som anger att det går att länka till klippet då det inte skulle uppstå någon ny publik (!) eftersom ju ursprungsklippet vänder sig till hela världen. EU-domarna har kritiserats av många.
By Staffan Teste