Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

”Dagshändelse” gäller inte

Patent- och marknadsdomstolen underkänner i dom medias försök att skaffa sig bilder gratis genom att ange ”dagshändelse” för sitt utnyttjande. Sveriges Televison har i tvist med politikern Kent Ekeroth hävdat att STV skulle ha rätt att utnyttja undantag i upphovsrätten då företaget i åratal i TV-sändningar och på Internet skulle kunna utnyttja sig av dagshändelse såväl för television som för tidningar. Tingsrätten utesluter att upphovsrättslagen skulle kunna tolkas på det sätt STV hävdar.

Rätten dömer Sveriges Television att utbetala skälig ersättning i 5/5-delar av de fall som Ekeroth krävt ersättning för. I tre fall har tingsrätten accepterat att STV kan utnyttja materialet gratis. Rätten anser att dessa fall faller under satirundantag.

Trots att tingsrätten konstaterar att Sveriges Television varit oaktsamma och t.o.m. uppsåtligt utnyttjat Ekeroths videofilm vill rätten inte ge Ekeroth ersättning för ytterligare skada. Därmed dömer tingsrätten att det lönar sig att göra intrång och otillåtet utnyttja annans egendom. Ersättning skal endast utgå för den ersättning Ekeroth skulle fått om parterna lagligt kommit överens om användandet. I det sammanhanget bryter tingsrätten gentemot juridisk litteratur där det framhålls att det inte skall löna sig att utnyttja annans egendom på olagligt sätt.