Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Fem fall i Högsta domstolen

Bildombudsmannen AB är ombud i två nya fall i Högsta domstolen. Tidigare har Bildombudsmannen AB varit med och vunnit 2 fall i HD för sina klienter. Ett tredje fall förlorades med röstsiffrorna 3-2.

I januari 2017 kommer Christer Pettersson upp i Högsta domstolen igen. Det gäller då fotografen Jonas Lembergs bild av Christer Pettersson som målats av av en konstnär. HD kommer att hålla syn och granska fotografi och målning för att avgöra om målningen utgör en exemplarframställning av fotografiet. Det är första gången den nya lagstiftningen i upphovsrättslagen om att fotografen också har ett bearbetningsskydd som skall tolkas av domstolen. Fotografen Lemberg vann i Solna tingsrätt men förlorade i Svea Hovrätt. Nu avgör HD. Det femte fallet som HD kommer att tolka är om ett småmål (FT-mål) felaktigt kan av tingsrätt anses vara ett vanligt "stort" mål. Svea Hovrätt konstaterade att tingsrätten gjort fel, men att lagstiftningen och HD:s tidigare tolkning förhindrar att ngot kan göras när målet når hovrätten. Målet gäller en dom i Svea Hovrätt i fallet mellan Äventyrsgruvan och "Genusfotografen" i vilket Svea Hovrätt var oeniga (1-2) huruvida käranden ägde upphovsrätten eller ej. Den delen har HD förklarat vilande i avvaktan på avgörandet om småmål respektive vanligt mål.  Käranden dömdes i hovrätten att betala dryga rättegångskostnader som  inte skulle ha dömts ut om målet behandlats som FT-mål.