Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Fotograf vann i Hovrätt

Allers Media AB dömdes att betala större skadestånd i Hovrätten för Nedre Norrland på måndagen den 26 november 2012.

Förlaget hade tidigare betalat 1 500 kr men hovrätten dömde att tidningen Se och Hör borde ha betalat 5 000 kr.

Se och Hör hade gjort sig skyldiga till upphovsrättsligt intrång genom att leta upp en bild på Internet och publicera den utan att få tillstånd av fotografen och utan att namnge upphovsmannen.

Bakgrunden till intrånget var att fotografen ordnat en auktion mellan tidningar som var intresserade av bilder på en man som sällskapade med en kvinna från TV-programmet ”Bonde söker fru”.

Expressen bjöd mest och köpte exklusiv ensamrätt till första publicering av fotografen från Östersund. Se och Hör nöjde sig inte med att komma som god tvåa i publiceringshänseende utan letade rätt på den aktuella bilden på en facebooksida och publicerade innan Expressen hunnit ut med sin story.

Efter en längre tvist betalade Se och Hör för sitt brytande av den exklusiva rätten, men ville bara betala 1 500 kr i skadestånd.

Fotografen ville inte låta sig nöjas med så lågt skadestånd för utelämnat namn och den skada fotografen lidit på marknaden utan överklagade till tingsrätten i Östersund. Tingsrätten i Östersund gick emot fotografen och ansåg att den betalning som Aller Media betalat redan tidigare var tillräckligt.

Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall med tre domare fann att fotografen hade belägg för sina krav och fann att skadestånd och utelämnat namn på fotograf, brott mot fotografens ideella rätt borde betalas med 5 000 kr, så Se och Hör får nu betala ytterligare 3 600 kr till fotografen.

Vittne i målet var bl.a. förbundsjuristen Olle Wilöf som gav hovrätten starkt stöd för att använda de av BLF angivna priserna i BLF:s cirkaprislista för foto.

Ombud i målet för fotografen har varit jur.kand. Staffan Teste, Bildombudsmannen AB och för Aller Media AB advokaten Per Österlind, Vinge KB.                                                         -----