Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

HD prövar hovrättsdom om Christer Petterssonbilden

Högsta domstolen meddelade den 8 februari 2016 prövningstillstånd för hovrättsdomen om bilden på Christer Pettersson, som utnyttjades av en konstnär. När i tiden målet kommer att avgöras i HD är ännu oklart. HD skall nu avgöra om det skall bli en muntlig förhandling i rätten med syn eller om målet skall avgöras på handlingarna.

Fotografen Jonas Lemberg överklagade den friande domen från Svea Hovrätt som gav konstnären Markus Andersson rätt att måla av Lembergs porträttfotografi av Christer Pettersson. Såväl Solna tingsrätt, där Lemberg vann målet, som Svea Hovrätt har påtalat avsaknaden av svensk rättspraxis i saken.

- Det kan inte vara rimligt att en fotografs porträttfotografier kan utnyttjas på det sätt konstnären gjort i detta fall, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, ombud för Jonas Lemberg. Svensk lagstiftning ändrades 1994 och gav fotograferna ett större skydd mot bearbetning av andra. Nya Eu-domar visar också att skyddet för fotografiska verk skall vara högt. Svea Hovrätt har inte tagit hänsyn till europeisk praxis i den här frågan.

Högsta domstolen får nu för första gången ge en praxis vilket skydd fotograferna skall ha gentemot bearbetning och kopiering.

- Det vore orimligt om inte Högsta domstolen ger fotografen rätt i det här ärendet, säger Staffan Teste. Lagändringen 1994 skulle då vara helt meningslös och fotografernas rättigheter flyttas tillbaka till före 1994 när gamla fotolagen gällde.

-Svea Hovrätt hade i sin dom talat om att konstnären fått fram ett annat uttryck, andra rynkor och annat ljus. Detta är helt fel. Rynkorna är nästa identiska på målningen som på fotografiet och en invertering av ljuset på fotografiet respektive målningen visar att ljus och skuggor är i stort sett identiska. Konstnären har ju också erkänt att han använt fotografiet som förlaga.

Svea Hovrätt vände helt uppoch ned på Solna tingsrätts dom där fotografens rättigheter tog över konstnären Markus Anderssons målning. Konstnären Andersson dömdes i tingsrätten till exemplarframställning av Lembergs fotografi av Christer Pettersson.  Andersson hade skapat en målning av Christer Pettersson i ett ökenlandskap tillsammans med en bock. Målningen ingick i en serie målningar Andersson kallade  ”Svenska Syndabockar”.

- En fotograf får nu äntligen i domstol också rätt gentemot en konstnär, sa då Lembergs ombud jur. kand. Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, som drev målet i tingsrätten för Lembergs räkning.

Det är första gången sedan fotografi togs in i upphovsrättslagen som fotografiskydd gentemot bearbetning vid målning prövas i domstol. 1989 förlorade en fotograf gentemot en konstnär i Högsta domstolen just därför att fotografi den gången (i gamla fotolagen)  inte hade något bearbetningsskydd.

Solna tingsrätt konstaterade att Lembergs fotografi av Christer Pettersson är att anse som ett fotografiskt verk och att konstnären Magnus Andersson vid sin avbildning av fotografiet inte framställt något nytt och självständigt verk. Konstnären skall ersätta Lemberg med näramer 20 000 kr för intrånget i Lembergs upphovsrätt samt rättegångskostnader.