Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 11-05-20

En text & Bildbyrå har förlikts med Kriminalvården vid Varbergs tingsrätt.

Datum 11-05-20

Stockholms tingsrätt har kommit fram till slutsatsen att en fotograf måste meddela en beställare av hans bilder att han vill ha betalt.

Datum 11-05-20

Expressen har åter stämts för upphovsrättsligt intrång. För femte gången har Expressen stämts för upphovsrättsligt intrång i mål där Bildombudsmannen är ombud.

Datum 11-05-20

En svensk fotograf har stämt den norska tidningen Hamar Arbeiderblad för att ha använt en bild på ett skivomslag i sin tidning.

Datum 11-05-20

Fyra olika tingsrätter och två hovrätter har slagit fast i domar att en fotograf som råkar ut för att få sina bilder stulna och publicerade på Internet kan stämma i sin egen hemort.

Datum 11-05-20

I en rättegång i Uppsala mellan en fotograf och Q-Houses i Sverige AB hävdar de senare att fotografens namn inte behöver sättas ut på Internet.

Datum 11-05-20

Stockholms tingsrätt har dömt bevakningsföretaget Security Driving Sweden AB att betala skadestånd till en fotograf som fått en bild stulen och utlagd på bevakningsföretagets hemsida.

Datum 11-05-20

Nacka tingsrätt har dömt företagarnas Centrumförening i Orminge att betala skadestånd till en fotograf för att föreningen otillåtet utnyttjat fotografens bild i reklamsammanhang.

Datum 11-05-20

Säkerhetsföretaget Security Driving har stämts av en fotograf för att företaget utan tillstånd använt fotografens bild på sin hemsida.

Datum 11-05-20

Dagens Nyheters kultursida kopierade bilder ur en fransk fotografs bok utgiven i England och vägrade att betala ersättning för kopieringen.

Datum 11-05-20

De två fotografer som stämt Stockholms kommun är nu åter i tingsrätten.

Datum 11-05-20

Ett reklamföretag har stämt Örebro läns Cykelförbund för att de inte betalat överenskomna kostnader.

Datum 11-05-20

Expressen och tre kvinnor har förlikts i ett i övrigt hemligt förlikningsavtal.

Datum 11-05-20

En förlikning har träffats mellan en BLF-medlem och ett tidningsföretag i Danmark.

Datum 11-05-20

Bildombudsmannen AB driver just nu som ombud 14 fall av upphovsrättsliga frågor m m i domstolar och avser att stämma i ytterligare ett antal fall.

Datum 11-05-20

Ett av de största målen kring upphovsrätt och varumärken pågår för fullt vid Stockholms tingsrätt.

Datum 11-05-20

En fotograf som fått se sina bilder otillåtet publicerade på en ideell organisations hemsida i ett collage har nu förliks med den idella föreningen.

Pages