Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

14 fall i domstol

Bildombudsmannen AB driver just nu som ombud 14 fall av upphovsrättsliga frågor m m i domstolar och avser att stämma i ytterligare ett antal fall. Flest fall är i Stockholms tingsrätt, ett fall i Lunds tingsrätt samt ett fall vardera i Ångermanlands tingsrät, Sollentuna tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Borås tingsrätt och Örebro tingsrätt.

I ett fall har ersättning för ideell rätt överklagats till Svea Hovrätt. Övriga fall är rena intrångsärenden bl a i en tvist gentemot Stockholms kommun och otillåtet publicerade bilder på Internet. Bildombudsmannen företräder också klienter i ett fall av fordran där en reklambyrå ej fått betalt av Örebro Läns Cykelförbund samt ett fall av aktieskojeri.

Bildombudsmannen har också medverkat till polisanmälan i ett fall. Sveriges Televisions VD Christina Jutterström samt en programchef har polisanmälts för upphovsrättsligt intrång.
     En kvinnlig åklagare har beslutat att inte inleda förundersökning, men den drabbade fotografen förbereder ett överklagande till överåklagaren.

Bildombudsmannen AB har tidigare som ombud vunnit ett fall om äganderätten till negativ i Örebro tingsrätt, otillåten exemplarframställning i katalog i Stenungssunds tingsrätt coh Hovrätten för Västra Sverige och Stockholms tingsrätt, en medgivandedom i Göteborgs tingsrätt samt ett mål i fastighetsdomstolen.

Många fall har även förlikts efter ansökningar om stämning. I ett par fall genom förlikningsdomar i tingsrätten. I ett fall har käranden dragit tillbaka sin stämning. Bildombudsmannen har även agerat som biträde i fråga om otillåtet användande av bokomslag. Fallet har överklagats till hovrätten i Malmö.