Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Försvarsmakten förlorade En svensk Tiger

Svea Hovrätt beslöt på onsdagen den 2 maj att upphäva Försvarsmaktens varumärkesregistrering av Bertil Almqvists teckning "En svensk Tiger". Hovrätten drog helt andra slutsatser av den bevisning som Bildombudsmannen tagit fram till Stockholms tingsrätt. Hovrätten ansåg att Försvarsmakten inte lyckats bevisa att de hade någon rätt till varumärket.

De vittnen från Försvarsmakten, som tingsrätten fann trovärdiga ansåg hovrätten sakna betydelse i frågan om vem som ägde upphovsrätten. Hovrätten betonade att specifikationsgrundsatsen innebär att en köpare och användare av upphovsrätt måste bevisa sin rätt till användning. Försvarsmakten fick därmed sitt ena varumärke upphävt. Av någon egendomlig anledning har PRV nämligen låtit Försvarsmakten inregistrera ytterligare ett varumärke i samma klasser för En Svensk Tiger. Försvarsmakten lär knappast kunna ha detta varumärke kvar efter Hovrättens klara och enhälliga dom. I annat fall får Beredskapsmuseet börja om på nytt.