Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Fotografering i förskolan

Hejsan!

Jag har försökt att ta reda på vad som verkligen gäller när det handlar om fotografering i förskolan.

Jag vet att vi som personal måste ha samtycke för fotografering av de barn som vistas på förskolan, samt hur vi får använda oss av bilderna.

Men hur är det igentligen med föräldrar och släktingar som kommer och fotograferar på förskolan?
Vad är det som gäller? Får föräldrar fotografera på förskolan? Fotografera sitt barn tillsammans med andras barn utan samtycke från andra "berörda" föräldrar/vårdnadshavare?

Med vänlig hälsning,
Malin

Signatur: 
Malin

Comments

För att fotografera t.ex. på en järnvägsstation fordras tillstånd av den som ansvarar för byggnaden och detsamma gäller inom en förskola. Förskolan är ingen allmän plats som t.ex. en gata eller ett torg. Det är bara på allmänna platser som det är fritt att fotografera. För en förälder gäller samma regler som för en professionell fotograf. De måste begära tillstånd.
By Staffan Teste