Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Företagseminarier - Minska risken och säkra rutinerna inom upphovsrätt

Otillåtet utnyttjande av bilder resulterar ofta i rättegångar, som årligen innebär en miljard i kostnader för ovetande svenska företag.
 
Det händer nästan dagligen. Reklambyråer och webbdesigners hittar bilder till din marknadsföring, men kontrollerar aldrig att de har rätt att använda den aktuella bilden.
    När sedan kraven ställs för det otillåtna utnyttjandet av bilderna är det inte reklambyrån som är ansvarsskyldig. Ditt företag står ju som avsändare på er reklam.
    Slutnotan för rättegångar och advokater måste ni betala.
 
Någon god tro finns inte i upphovsrättsliga sammanhang.
Svensk och europeisk upphovsrättslagstiftning har på senare år varit det lagområde som mest förändrats. Samtidigt lägger de arbetar med marknadskommunikation sällan någon tid på att uppdatera sina kunskaper. Så rättsfall och tvister blir fler och fler.
     När sedan fallen går ända upp i HD, blir kostnaderna därefter. Över en miljard om året i ovälkomna räkningar för svenska företag.

Vinnarna är de som ökar sina kunskaper om upphovsrätt - innan något händer!
Under hösten 2011 erbjuder vi ett antal seminarium om dagens upphovsrättliga riskzoner, samt vad som idag är viktigt att tänka på vid olika förvärv.
    Vinsten är ökad medvetenhet, värdefulla kunskaper och säkrare rutiner.

Föredragshållare är Staffan Teste och Göran Anckers (ARU) från Anckers & Co, med en omfattande erfarenhet av marknadsföring, prejudicerande fall och presentationsteknik vid rättstvister. Tillsammans står de för praktiska erfarenheter och spetskompetens inom upphovsrättens juridiska regelverk och marknadsföringens villkor i praktiken.

Nu finns deras gemensamma kunskaper att tillgå i form av insiktsfulla seminarium med ett dagsaktuellt helhetsperspektiv på upphovsrättsliga problem.

Företagsanpassad utbildning - med möjligheter till en riskanalys?
Vi kan erbjuda 2 olika inriktningar av seminariets innehåll:
- En allmänt höjd kompetens inom dagens riskzoner och upphovsrättsliga problem.
- En företagsanpassad föreläsning, som omfattar en analys av den egna verksamhetens riskområden när det gäller upphovsrätt.

Info: Anckers & Co AB samt Bildleverantörernas Förening - BLF

Mer information: Välkommen att kontakta Göran Anckers på 070. 573 05 50 eller Staffan Teste på 070. 787 26 62       
Kontakt / email: g@acoab.se eller teste@bildombudsmannen.se

Läs mer: Rättsliga tvister för miljonbelopp blir allt fler!