Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Räcker en muntlig överenskommelse

"För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt? skrev Linda" Då frågar jag. Om vi har för avskt att fotografera uppemot 500 st personer/dag inom olika lagidrotter där dom avfotograferande är över 18 år, hur ställer sig deras muntliga Ok om någon sedan ångrar sig o vi plockar bort bilden/erna. Kan vi få en stämning på halsen? För det är som du förstår något tungt att stå med papper o penna för att få underskrifter på alla dessa människor. Räcker det kanske med att filma deras Ok som bevisunderlag? Tanken är att kunna sälja bilderna till privatpersonen precis som PIN Trotting gör på bl.a. Vasaloppet.

Signatur: 
Steffo

Comments

Svår fråga. Det finns ännu ingen rättspraxis om bilder på Internet. Enligt regeringsbeslut anses en bild vara en personuppgift och läggs den ut på Internet skall man ha personens medgivande enligt personuppgiftslagen. Den som är tillsynsmyndighet, Datainspektionen är den som närmast kan svara påfrågeställningen. Ett muntligt avtal skall annars i svensk rättspraxis gälla som ett skriftligt och jag har svårt att se att en domstol skulle kunna döma ut något eller i varje fall något högre belopp om man efter påpekande tagit bort bilden. I en frågespalt på en hemsida där frågande själv fick skriva in sina frågor och namn, klagade en person att hennes namn stod kvar efter ett år. Datainspektionen krävde att namnen skulle tas bort och i och med löfte om detta vidtogs ingen åtgärd.
By SuperAcoAdmin