Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Fakturerad bildanvändning

Hej En person tar en bild från min hemsida och publicerar på sin egen hemsida. Jag skickar faktura som igoreras och polisanmäler men det läggs ner. Hur långt efteråt kan jag komma med ersättnignskrav? Bilden plockades bort i och med att jag ställde krav på den som tagit bilden. Kan bildombudsmannen hjälpa mig fast jag är privatperson och inte har något företag.

Signatur: 
Daniel

Comments

Att ta en bild från någons hemsida är ren stöld. Bildombudsmannen kan hjälpa dig, sänd ett email till teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14. Villkoren för Bildombudsmannens engagemang finner du på annan plats på denna hemsida. Krav kan ställs i tio år. Tyvärr lägger polisen/åklagaren ofta ned den här typen av fall trots att Sverige har internationella överenskommelser i vilka det framgår att Sverige skall prioritera dem. Men oavsett om det blir åtal för brott eller ej kan tvister av det här slaget drivas via domstol. Bildombudsmannen hjälper alla upphovsmän oavsett om de är företagare eller ej.
By SuperAcoAdmin