Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Får Se och Hör "stjäla bild" ?

Allers förlag har stämts för att betala ett större skadestånd för en "bildstöld" av tidningen Se och Hör. En fotograf i Östersund sålde med ensamrätt en porträttbild till Aftonbladet. När Se och Hör insåg att de missat bilden gick deras bildredaktör helt sonika ut på en privat hemsida på Internet och kopierade samma bild som Se och Hör sedan publicerade före Aftonbladet.

Huvudförhandling har nu hållits i det uppmärksammade målet i Östersunds tingsrätt. Dom väntas den 20 september.

Vid huvudförhandlingen påstod Allers jurist att bildredaktören på Se och Hör inte visste att det var samma bild som tidningen tidigare erbjudits samtidigt som Aftonbladet, men som Se och Hör missade att bjuda på. Fotografen hade från början ordnat med en auktion på bilden, som föreställde en man som en kvinnlig bonde i prigrammet "Bomde söker fru" fattat tycke för.

Aftonbladet bjöd mest för bilden och krävde exklusive rätt dvs. att först få publicera den. Plötsligt vaknade Se och Hör till liv och ville ha tag i samma bild till sin tidning som skulle tryckas senare i veckan. Fotografen vägrade lämna ut bilden, som ju Aftonbladet fått köpa med ensamrätt, men Se och Hör letade sig fram till en privat hemsida och kopierade trots att personen ifråga sagt nej till detta bilden och tryckte den på sin förstasida och insida i tidningen.

Det förekommer att tidningar försöker "stjäla" varandras exklusiva bildpubliceringar. Det mest kända fallet är kanske brottmålet mot Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin som lät avfotografera bilder av polismördarna i Malexander när Östgötacorrespondenten, som hade den exklusiva rätten till bilderna, kom ut med sin tidning från tryckpressarna. Stockholms tingsrätt dömde den gången Gerdin till över 100 000 kr i dagsböter.

Tingsrätten i Östersund får nu grubbla på vad det kan vara värt i skadestånd att "stjäla" en exklusiv bild från Aftonbladet.

Allers förlag anser att företaget redan betalt fotografen inklusive ett skadestånd på 1500 kr, men fotografen anser att skadeståndet skall vara högre.

Se och Hör skadade bl.a. fotografens relationer till Aftonbladet, som blev lurad på sitt bildscoop.

Dom den 20 september. Mer information kan fås av Staffan Teste 08-7787814.