Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Tvist angående modellbilder

En minderårig har tagit modell bilder hos en fotograf och bilderna sparade på en skiva vilket en familjehems mamma har betalat fotografen för att den minder årige skulle få ha bilderna (30 st på en skiva) men nu har en tvist uppstått mellan familjehems mamman och den minder årige som är med på alla bilderna där mamman påstår att bilderna tillhör henne och har beslagtagit skivan och vägrar ge den tillbaka.
Vem har rätt till skivan, den minder årige eller mamman och förklara varför?

Signatur: 
PaLa

Comments

Det framgår inte riktigt vem som är beställaren i frågeställningen. Upphovsrättslagen har en speciell regel när det gäller beställaren av porträttbilder (27 § upphovsrättslagen) där det är beställaren som tar över rätten att disponera fotot. Frågan är annars komplicerad. En minderårig kan inte ingå ett bindande avtal utan målsmännens tillstånd. är det så att ett sådant avtal med målsmännens tillstånd träffats så är det den minderårige som äger rätten till bilderna på sig själv. Annars är det beställaren som ingått ett avtal om fotograferingen.
By Staffan Teste