Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Åklagare vill inte åtala Christina Jutterström och programchef på SVT

Sveriges Televisions VD Christina Jutterström och en chef för programverksamheten  har polisanmälts för upphovsrättsligt intrång. Det är en f d kameraman som svarat för inspelningen av Hasse och Tages kända program "Gula Hund" som gjort polisanmälningen sedan han av chefen för programverksamheten fråntagits sitt konstnärliga skapande. När programmet "Gula Hund" reprissändes i TV beordrade chefen fram en skylt på vilken det stod att han själv varit kameraman. Sanningen var att chefen vid inspelningen varit kamerapassare och i huvudsak svarat för att kameramannen fick hjälp med att dra fram kablar så att kameran skulle kunna röras fritt. Kamerapassare ansågs inte ha någon självständig upphovsrätt även om de skulle råka hjälpa till som kameraassistent vid ett eller annat tillfälle. Tage Danielsson uttalade i samband med första sändningen av "Gula Hund" att programmet skapats konstnärligt av en enda kameraman. Denne kameraman nämndes inte alls när chefen beordrade fram sin skylt. En kvinnlig åklagare har nu beslutat att inte inleda förundersökning. Fotografen avser att vända sig till överåklagaren i frågan. SVT och kameramannen har senare förlikts i frågan.