Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 17-09-11

Svea Hovrätt har nu begärt ett förhandsavgörande hos EU-domstolen. Bildombudsmannen är ombud för en svensk videofilmare som fått sin film utnyttjad av en fransk tidning.

Datum 17-08-28

Professor Per Jonas Nordell har kommit med en expertutredning kring 11 § 2 st. i Upphovsrättslagen.

Datum 17-07-16

En bostadsstiftelse, Platen i Motala, har utan att fråga föräldrar om samtycke utnyttjat bild på minderåriga barn i flera olika annonser samt i sitt eget digitala bildarkiv.

Datum 17-01-24

Dagens Nyheter, som deklarerat att man inte skulle överklaga, kräver nu också att tingsrättens dom i tvisten mellan Skyttedal och DN, rivs upp.  "Tingsrätten har felaktigt kommit fram till att Dage

Datum 16-12-02

Bildombudsmannen AB är ombud i två nya fall i Högsta domstolen. Tidigare har Bildombudsmannen AB varit med och vunnit 2 fall i HD för sina klienter.

Datum 16-04-07

HD har besvarat frågor från Stockholms tingsrätt om skillnaden mellan avbilda och återge.

Datum 16-03-25

Den världsberömda bilden (apans selfie) kan inte vara ett verk av en apa.

Datum 16-03-25

 

Datum 16-03-11

Många fotografer har på senare år framgångsrikt fått ut ersättning för intrångsgörare inom EU.

Datum 16-03-11

Bildombudsmannen AB har startat ett samarbete med Bostadsrättsägarnas Riksförbund och hjälper Bostadsrättsägare med deras problem.

Datum 16-03-11

Miljöpartiet har utnyttjat en fotografs drönarfoto utan tillstånd.

Datum 16-02-19

Den brittiska tidningen The Guardian har av Attunda tingsrätt dömts att betala en svensk videofilmare för utnyttjandet av en film på tidningens hemsida.

Datum 16-02-19

En amerikansk fotograf har stämt en golgklubb vid svensk domstol. Efter förlikning har golfklubben betalat fotografen för att klubben utnyttjat fotografens bilder på sin hemsida.

Datum 13-12-29

En hamburgerbar i Hammarby gjorde sig skyldig till upphovsrättsbrott genom att utan tillstånd visa en fotografs bild på sina menyer.

Datum 13-08-01

Aftonbladet har stämts och förlikts vid Attunda tingsrätt av videofilmaren av bungyhoppet där linan gick av. Tidigare har filmaren och Östersunds-Posten förlikts vid samma domstol.

Datum 13-07-08

En reklamfotograf vann vid Göteborgs tingsrätt gentemot företaget Smart Eye AB.  Företaget hävdade att ett antal bilder friköpts för evigt bruk vid Göteborgs tingsrätt.

Sidor