Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 17-02-18

Datum 2017-02-17

Datum 17-01-24

Dagens Nyheter, som deklarerat att man inte skulle överklaga, kräver nu också att tingsrättens dom i tvisten mellan Skyttedal och DN, rivs upp.  "Tingsrätten har felaktigt kommit fram till att Dage

Datum 16-12-02

Bildombudsmannen AB är ombud i två nya fall i Högsta domstolen. Tidigare har Bildombudsmannen AB varit med och vunnit 2 fall i HD för sina klienter.

Datum 16-04-07

HD har besvarat frågor från Stockholms tingsrätt om skillnaden mellan avbilda och återge.

Datum 16-03-25

Den världsberömda bilden (apans selfie) kan inte vara ett verk av en apa.

Datum 16-03-25

 

Datum 16-03-11

Många fotografer har på senare år framgångsrikt fått ut ersättning för intrångsgörare inom EU.

Datum 16-03-11

Bildombudsmannen AB har startat ett samarbete med Bostadsrättsägarnas Riksförbund och hjälper Bostadsrättsägare med deras problem.

Datum 16-03-11

Miljöpartiet har utnyttjat en fotografs drönarfoto utan tillstånd.

Datum 16-02-19

Den brittiska tidningen The Guardian har av Attunda tingsrätt dömts att betala en svensk videofilmare för utnyttjandet av en film på tidningens hemsida.

Datum 16-02-19

En amerikansk fotograf har stämt en golgklubb vid svensk domstol. Efter förlikning har golfklubben betalat fotografen för att klubben utnyttjat fotografens bilder på sin hemsida.

Datum 13-12-29

En hamburgerbar i Hammarby gjorde sig skyldig till upphovsrättsbrott genom att utan tillstånd visa en fotografs bild på sina menyer.

Datum 13-08-01

Aftonbladet har stämts och förlikts vid Attunda tingsrätt av videofilmaren av bungyhoppet där linan gick av. Tidigare har filmaren och Östersunds-Posten förlikts vid samma domstol.

Datum 13-07-08

En reklamfotograf vann vid Göteborgs tingsrätt gentemot företaget Smart Eye AB.  Företaget hävdade att ett antal bilder friköpts för evigt bruk vid Göteborgs tingsrätt.

Datum 13-05-11

En brukshundsklubb från Skutskär har gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Efter stämning vi Ystads tingsrätt får nu klubben betala såväl ersättning som skadestånd till fotografen.

Datum 13-05-11

Ett stenhuggeri som använt fotografier i sin annonsering utan tillstånd har stämts vid Varbergs tingsrätt.  Firman beställde bilder som de sedan aldrig använde och inte betalade för.

Datum 13-02-27

Tidningsföretaget Metro har bestridit en videofilmares krav vid Attunda tingsrätt och krävt att ett småmål skulle förklaras som vanligt tvistemål och att målet på grund av svårtolkade problem kring

Sidor