Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den samtidigt automatiskt via e-post, både till dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåten

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2006-02-06
Fråga: En tidning kontaktade mig angående en bild som dom ville använda i tidningen. Avtalet var att de fick använda bilden 1 gång i tidningens bilaga mot att mitt namn tydligt framgick. Mitt namn fanns inte med i tidningen ! Upplagan är på ca 70000 har inte tillgång till BLF:s prislista så frågan är ju hur mkt dom skall betala mig i ersättning?
Signatur : Aj

När det gäller avbildning av

När det gäller avbildning av andra verk t.ex tavlor som inte är stadigvarande placerad på allmän plats så är de skyddade i 70 år efter upphovsmannens död. Vill man publicera bilder på tavlan måste den som publicerar bilden ha tillstånd av tavlans upphovsman. Det spelar ingen roll om man äger den fysiska tavlan eller ej. Fotografen behöver inte skaffa in tillståndet, men måste berätta för den som avser att publicera att tillståndet måste införskaffas. Att lägga ut bilderna på nätet är detsamma som publicering i detta fall. Har den som skapat tavlam avlidit, men inte varit död i 70 år fordras tillstånd av den som nu innehar upphovsrätten. Finns ett avtal från början - bör vara skriftligt - att bilderna får fritt publiceras gäller förståss detta avtal även om konstnären avlidit. Konstnärens namn bör dock alltid finnas med vid publicering. det samma gäller brukskonst. Utan verk i bilden bör inredning m m går att publicera. Får man inte tillstånd går det inte att publicera bilderna utan att göra intrång i upphovsmannens ensamrätt. Bilden på kvinnan kan användas med tillstånd av upphovsmannens till bilden. Det spelar ingen roll om dottern ger samtycke eller ej. Har upphovsmannen till bilden varit död i 70 år är bilden fri. Finns tillstånd kan bilden användas till all publicering, reklam eller på Internet.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-25
Fråga: Hej, Jag håller på att färdigställa en bildbaserad bok som till stor del är baserad på gamla vykort. Kan jag använda vykort som är ca 70 år gamla där det inte går att spåra upphovsmannen alternativt att företaget som gav ut bilden inte existerar längre och ingen anmärkning om fotografen finns? MVH
Signatur : Ajax

Det här tvistar juristerna om

Det här tvistar juristerna om. Helt säker på att fritt använda vykorten kan man bara vara om upphovsmannen har varit död i 70 år.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-25
Fråga: Hej, jag har blivit rekomenderad att kontakta dig ang. mitt problem. För ett år sedan gjorde jag ett repotage i Norrbottens Kuriren ang. Ripjakt i fjällen, de betalade mig för bilderna ca. 8st. och publicerade repotaget. Nu har de utan att fråga mig, använt 2st. av mina bilder samt att de inte heller har uppget vem som har tagit bilderna. Jag har nu blivit erbjuden 500.- för båda bilderna och de som jag har pratat med kallar detta för ett hån. Jag är ganska "grön" då det gäller sådant, så vad är skäligt???
Signatur : Tomas

Den erbjudna ersättningen är

Den erbjudna ersättningen är för liten. Se i BLF:s cirkaprislista - kan köpas på www.blf.se - vad du skall ha betalt för publicering uteblivet namn samt bildstöld. Skicka en faktura i enlighet med detta. Har du problem att få betalt återkom
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-19
Fråga: Hej! Jag undrar lite över vad man bör tänka på om eller när man anmäler sitt intresse att vara fotograf på en bildbyrå. Har funderat lite på att försöka sälja mina bilder på det sättet. Har foto som hobby, jobbar heltid och det lämnar ganska lite tid åt att "göra reklam för sig själv". Ägnar helst och mest tid åt fotograferingen. Eller är det bättre att skapa en egen hemsida och försöka nå bilköpare via webben? Hur tar man i så fall betalt och hur skyddar man sig mot bildstöld eftersom man ju måste visa bilden på hemsidan?
Signatur : maxmedia

Du bör undersöka med flera

Du bör undersöka med flera bildbyråer vad de ställer för krav. En fördel är at ha eget företag när man säljer bilder t.ex. enkelt bolag. Ta kontakt med skattemyndigheten för mer information. Olika bildbyråer finner du bl.a. på gula sidorna i telefonkatalogen eller på BLF:s hemsida www.blf.se sök under företag. I BLF:s katalog finns också beskrivet vad de olika bildbyråerna specialiserat sig på. Den går att beställa via BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. Du kan också skapa en egen hemsida och då finns det många sätt att ta betalt och att skydda sig. Det viktigaste är att du alltid publicerar din bild i lågupplöst tillstånd. Olika inbäddade märken etc i bilden finns. men det ställer sig ofta för dyrt för en enskild fotograf. Skulle du finna at någon stulit en av dina bilder så fakturera. Skafa dig också branschprislistor så du får ett grepp om vad bildbyråerna borde betala dig för ersättning. Olika byråer har olika procentsatser till fotografen av intäkten.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-19
Fråga: Var går gränsen när annat upphovsrättsskyddat material syns på en bild som jag har tagit och som jag vill lägga upp på min hemsida? Om t ex en målning hänger på en vägg som jag fotograferar, eller en tidningsartikel med bild syns på mitt foto, eller om jag fotograferar min anslagstavla med vykort?
Signatur : Johan

Konstverk eller

Konstverk eller upphovsrättsligt skyddade verk som till mycket stor del syns på en bild skall ersättas. Det är dock den som publicerar som måste göra rätt för sig inte fotografen. Publicerar du sådana bilder på din egen hemsida kan du räka ut för ersättningskrav förutsatt att uphovsmannen inte har varit död sedan 70 år.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-19
Fråga: Hej. Jag håller på att skapa en animerad film tillsammans med ett tjugotal animatörer runt om i världen. Förutsättningarna är att vi inte räknar med att tjäna något på filmen, men om vi mot förmodan skulle göra det, ska vi dela på detta i förhållande till hur mycket arbete var och en lagt ner. Som regisör vill jag dock kunna kontrollera att filmens innehåll blir intakt även i framtiden och därför har alla inblandade fått underteckna ett avtal där de avsäger sig all upphosrätt till det material som de bidrar med till mig. Frågan är nu om detta avtal är giltigt om de inte får betalt. Jag är medveten om att man kan köpa upphovsträtt, men hur gör man i ideell verksamhet? Jag vill minnas att jag hört något om att detta bara gäller om upphovsmannen fått "skälig" ersättning. Ligger det något i det? Och avslutningsvis: Kompliceras det av att de inblandade är utspridda i världen? De flesta är bosatta i USA, men några är från England, Frankrike, Sverige, Norge, Japan, Indien och Australien.
Signatur : Fritz

Det går att avtala om det

Det går att avtala om det mesta, men beträffande den idella rätten endast till ringa del. Dvs. rimligast borde vara att ange alla upphovsmän så är den idella rätten intäkt. I övrigt kan man via avtal få rättigheter även utan någon ekonomisk ersätning. För att dina avtal skall vara skyddade bör du nog namnge under vilket lands lagar avtalen gäller samt i vilket land och under vilkets lands upphovsrättslag som en eventuel tvist skall prövas.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-19
Fråga: Får man fotografera in i en rättssal från allmän plats, dvs. utanför dörren till salen.
Signatur : Rätt

Lagen talar om at det är

Lagen talar om at det är förbjudet att fotografera i rättssal. Eftersom det finns rättsfall beträffande fotoförbud vid militära anläggningar m m och det har visat sig olagligt att fotografera förbi skylten kan det vara en rimlig bedömning att det också är förbjudet att fotografera in i rättssalen. Så sker dock numera regelbundet av fotografer och filmare från massmedia.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-12-22
Fråga: Hej, jag arbetar med 3dvisualiseringar av arkitektur, exteriörer och interiörer. Jag har två frågor, Får jag i mina 3d bilder använda avbildningar av kända designobjekt, designlampor, möbler mm, och kan jag använda foton av konstverk som jag själv tagit. Tack, mvh Hans
Signatur : Visualisera mera

Foton av konstverk där

Foton av konstverk där upphovsmannen har varit död i 70 år går bra att använda. När det gäller brukskonst har upphovsmannen samma skydd som fotografi och teckningar. Frågan är vad du menar med designkonst. är det verk som endast finns i ett fåtal exemplar bör du nog ha upphovsmannens tillstånd. är det miljonupplagor har upphovsmannen nog svårare att hävda sin rätt. Bra är alltid att ta kontakt med de som har rätten till verket innan du publicerar bilderna.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-11-08
Fråga: Hej! Jag har fått förfrågan om att lämna in arbetsprover till en författare och förläggare, för att ev. illustrera en barnbok. Detta är första gången jag gör något liknande och undrar därför hur kan jag skydda mina bilder, så att jag kan se till att de inte kan tacka nej och sedan finner jag ändå mina bilder i boken dock något ändrade. Jag vill veta vad jag bör tänka på vid ev. avtal och hur jag ska skydda mina bilder? Mycket tacksam för svar snarast... tack på förhand
Signatur : amatör illustratören

Förlaget kan inte använda

Förlaget kan inte använda dina bilder utan att ersätta dig. Upphovsrättslagen skyddar dina bilder och du behöver inte göra något för att få detta skydd. Problemet är dock att idén är fri. Skulle de tacka nej till dina bilder kan förlaget låta någon annan fotografera din idé. Om bilden är en exakt kopia kanske man kan driva ett sådant fall i domstol, annars kan det vara svårt.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-09-13
Fråga: Hej. Fredrik heter jag. Hobbyfotograf. är det som det står här att man kan lägga sina bilder på en utländsk server för att bilderna ska gälla under någon annans lag? http://www.pul.nu/bilder.htm /F
Signatur : fredrik

Står det så måste jag ha

Står det så måste jag ha utryckt mig dnkelt. Det är inte korrekt. Idag är det svårt att veta vilken lag som skall tillämpas. Det kan vara beroende på språket, sidan och var servern finns. det finns exempel på at svensk lag tillämpats på sajter med svensk text, men som ligger i USA.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-09-13
Fråga: Hej. Fredrik heter jag. Hobbyfotograf. hela konkarongen... Vet du var man får tag i information om fotografers rättigheter i Sverige? I amerika finns denna som "riktlinje". http://www.pbase.com/image/47285168/original.jpg ---- Om man skulle ge sig på street photography... vad gäller då? Ex. Man tar en bild på en gata i Piteå med 15 personer.. Eller om man tar en bild på 300 studenter på scenen. Kan man lägga ut dessa utan att bryta någon lag? Kan man sälja bilderna utan att ha pratat med personer i bilden? I USA kan man ha bilder på kreti och pleti utan att ha frågat om lov i sin portfolio på internet, men inte sälja dessa. Vilken skillnad gör det om ansiktet syns, eller inte? Jag läste i en fototidning att PUL har midrats till att man får lägga ut bilder på svenskar utan att fråga om lov, på nätet... bara inte bilderna är generande för denna person. Trots detta finns det ju 500 siter i sverige som publicerar vimmelbilder av vanliga svensson på krogen, fulla och party (av)klädda. Vad gäller för dem? Vilka rättigheter har man om man sitter på en parkbänk och någon langar upp en kamera i ansiktet och tar kort? Jag tog bilder på en Vattenskidshow i somras i hamnen. Vad får jag (inte) göra med de bilderna? ----- Och nu till det som bekymrar mig mest... Eiffeltornet är tillåtet att fota dagtid, men inte nattetid... med ljusshowen. I USA får man inte fota bilar med synlig logotype... eller grannens hus, utan kontrakt med ?arkitekt, ?husbyggare, ?ägare och ?färgtillverkare? Hur är det i Sverige. Är det tillåtet att fota byggnader, broar, bilar och Höganäskrus utan att upphovsrätten kränks? Vad får man fota... ...och vilka bilder får man sälja... ...och vad kan man göra med bilderna man inte får sälja... Detta är en soppa tycker jag. Jag vill ha rätsida ifall att någon kommer och ska rycka kameran ur näven på mig. /F
Signatur : fredrik

Att svara på alla dina frågor

Att svara på alla dina frågor blir en utredning och utrymmet räkcer inte till. Kort. Det finns en bok "Bildhantering" med Per-Anders Thunqvist som huvudförfattare. den är slutsåld men finns att låna på 100 bibliotek landet runt. Där hittar du många svar. BLF planerar att ge ut boken i ny upplaga senast 2006. När det gäller hus i Sverige är det fritt fram. Viktigt dock att uppge arkitektens namn vid publiceringen. Du kan sälja vilka bilder du vill tagna på allmän plats, men är det bilder på personer får du vara försiktig med at de använts i reklamsammanhang eller läggs ut på Internet. Du kan inregistrera dig som ansvarig utgivare för din hemsida och får då större möjlighet att publicera bilder på personer. Kontakta datainspektionen för mer information. Många av de sajter som publicerar personbilder kan säkert få problem om personerna påbilderna skulle stämma dem. I Sverige finns inget skydd för privatpersoner att undvika fotografering på offentlig plats. men det låter lite oetiskt att langa upp en kamera i ansiktet på någon som sitter på en parkbänk. Är bilden väl tagen kan man inte hindra fotografen från att sälja bilden förutsatt att parkbänken är på offentlig plats. Beträfande vattenskidshowen kan du publicera öeralltutom i reklamsammanhang och på Internet om personerna är idetifierbara. Se ovan om ansvarig utgivare. Ingen får knycka din kamera ur näven på dig. Det är i så fal egenmäktigt förfarande och åtalbart.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-09-13
Fråga: Hej. Jag har layoutat en annons för en organisation som sedan infört denna annons i en tidning vid flera tillfällen. Vid ett senare tillfälle granskade denna tidning organisationen och tryckte vad de kommenterade som en faksimil av annonsen. Finns att se här http://www.lundagard.se/3.php?art_section=3&thispaper=43&art_ID=1306 I min mening har de helt förvanskat annonsen då förklaringen till varför det finns en naken person på bilden står i den bortrivna texten. Enligt mig är en faksimil en exakt kopia, enligt redaktören är en faksimil "Avbildning i tryck av tidigare publicerad artikel eller bild som kan publiceras utan tillstånd från upphovsmannen. För att markera att det rör sig om ett faksimil ser texten eller bilden ofta ut att vara "utriven" med taggad kant." allt enligt http://www.schmitzpr.se/lexikon_d-f.htm Min fråga är helt enkelt om en tidning har rätt att återanvända vilket bildmaterial de vill bara de river av kanterna och skriver "faksimil" bredvid? Eller gäller inte annonser som upphovsrättsskyddat material? I det här fallet handlade inte artikel om annonsen i sig utan om organsationen, trots det drar redaktören paralleller till HM:s julkampanj. Är det en adekvat liknelse? Mvh H Ekstrand
Signatur : HE

Det är inte tillåtet att

Det är inte tillåtet att återpublicera upphovsrätsligt skyddat material i en facsimil. Sedan är det en fråga om din layout uppfyller verkshöjd i sig för att vara skyddat. Du kan ta kontakt med mig direkt via teste@bildombudsmannen.se
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-09-13
Fråga: Du skriver ofta att man ska skicka faktura då man upptäckt otillåten bildanvändning. Gäller det både till företag och privatpersoner? Hur går man tillväga med en fakturering, då man inte har eget företag eller registrerad firma? Jag undrar även vad som är lämligt att skriva på sin webbsida för att få folk att förstå att man inte får stjäla mina bilder, vilket jag varit med om (någon använde den på sin privata webbsida).
Signatur : Frida

Det går bra att fakturera

Det går bra att fakturera till den som stulit en bild och lagt ut den på en hemsida oavsätt om tjuven är en privatperson eller företag. Är man själv F-skattare skall den man fakturerar betala in sociala kostnader samt skatt. Utgår man ifrån BLF:s cirkaprislistas priser skall 25 procent dras av i sociala kostnader och därefter 30 procent skatt på återstående belopp. Dessa pengar skall den som betalar betala in till skattemyndigheten med uppgivande av ditt personnummer. Det kan se ut på följande sätt. Du faktuerar 100 kr och uppger att 25 procent dvs. 25 kronor skall dras för sociala kostnaer. Återstår 75 kr och avgår 30 procent i skatt = 22,50 kronor. Den fakturerade skall alltså betala in 47:50 kronor till skatemyndigheten i ditt namn och betala ut resterande del till dig 52:50 kr. Sätt ut copyrightmärket (c i en ring) och skriv copyright samt ditt namn. Det är viktigt att man själv sätter ut sitt eller fotografens namn under bilderna.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-08-03
Fråga: Hej! Jag kan förstå att upphovsrättsmannen vill skydda sina rättigheter, men jag har en fråga utifrån bildköparens synvinkel (mer specifikt som privatkund). Jag tänkte ha en fotograf att ta privata porträtt, men jag vill ju inte att någon annan ska ha rätt till mina 'privata' bilder. På vilket sätt kan jag hindra det? Kan man helt avtala bort upphovsrätten, eller begränsa den så att fotografen måste ha mitt tillstånd för allt bruk av bilden? Eller kan fotografen sälja upphovsrätten för bilden till kunden? Jag förmodar att det är upphovsrätten som gör att många fotografer är ovilliga att sälja digital bildinformation i högupplösning.
Signatur : TE

Fotografen kan sälja

Fotografen kan sälja upphovsrätten till kunden men det innebär inte att du automatiskt övertar negativ/original. Vanligtvis äger fotografen också rätt att anbända de sidobilder du inte köpt. Rätta sättet är nog det som du är inne på att avtal med fotografen om att han/hon inte får använda dina bilder utan ditt tillstånd och kanske sätta upp en hög vitessumma om detta ej följs.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-08-03
Fråga: Får man i en reklambroschyr använda sig av ett känt konstverk som finns avbildat (fotograferat) i exempelvis en konstbok, om tavlans upphovsman varit död i minst 70 år? Eller har exempelvis muséet som äger tavlan ensamrätt till avbildningar av densamma?
Signatur : Valle

För att använda bilden

För att använda bilden behöver du egentligen tillstånd av den fotograf som har upphovsrätt till fotografiet av konstverket. I praktiken är det oerhört svårt för fotografen att veta att du använt just hans bild om bilden föreställer något som många fotograferat t.ex. Monalisa. Något tillstånd av museet behöver du inte.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-08-03
Fråga: Hej, Har tänkt att trycka tröjor med skräckfilmer på. Ska man ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för varje film? Om man tecknar bilderna själv, är det likadant då? Vad är det som gäller när det handlar om t-shirts?
Signatur : Skrik

Bilder på T-shirts är

Bilder på T-shirts är exemplarframställning. Det fordras tillstånd av upphovsmannen för att återge en bild på tröjan om du inte tillverkar en enda tröja för dig själv och inte visar upp den på offentlig plats. Tar du bilden ur en film kan du komma att behöva tillstånd av såväl filmbolag som filmaren som tagit bilden. Tecknar man av en bild är det samma sak. Det fordrar tillstånd av upphovsmannen till ursprungsverket. Det är inte tillåtet att manipulera en bild som någon annan skapat.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-08-03
Fråga: Jag funderar på att lägga mina bilder på en hemsida så att jag har en samlad portfolio för mitt arbete. På flera av mina bilder finns det människor som jag inte har en aning om vilka de är, finns det ingen möjlighet att få publicera dem? Hur gör fotografer som plåtar för pressens nätupplagor? Det publiceras ju dagligen bilder på nyhetssidor osv där fotografen knappast kan ha tillstånd från alla människor som råkat fastna?
Signatur : Per

Mediaföretag är undantagna av

Mediaföretag är undantagna av personuppgiftslagen. Även konstnärlig verksamhet kan vara undantagen. Frågan är dock var den gränsen går. Det är ännu inte prövat om en professionell fotograf kan anses syssla med kommersiell verksamhet. De som kan ge ett bindande svar på den här typen av frågor är datainspektionen. Skriv ett brev till dem och be att få skriftligt svar. Enda sättet annars för att undvika tillstånd i enlighet med personuppgiftslagen - då du måste ha tillstånd av alla på bilden - är att skapa en nyhetssida och inregistrera en ansvarig utgivare.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-06-16
Fråga: Får fotografer ta foton inne på privat mark (inhängnad) utan tillstånd från markägaren ?
Signatur : Lars

Nej, fotografering kan ske

Nej, fotografering kan ske utan tillstånd från allmän plats. Därifrån kan man fotografera allt som går att se även om det skulle vara inom annans tomtområde.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-06-04
Fråga: exempel: jag laddar ner en bild till min dator från "www.blablablahost.com", sedan lägger jag upp den på min egen sida. Det är ju förbjudet. Är det här förbjudet: jag laddar inte ner bilden utan gör bara en "hänvisningsbild". HTML kod: bilden kommer från "www.blablablahost.com"
Signatur : Obbin

Det anses vara olagligt att

Det anses vara olagligt att länka fram en annans bild på sin egen hemsida. Det finns inga rättsfall, men ett antal tvister i Irland och i USA som senare har gjorts upp i godo. I ett fall var det en mindre tidning som startade en nyhetsservice på sin hemsida genom att "hämta/länka" in andra stora mediers nyheter på sin egen hemsida och kunde då skapa trafik och annonser. Skall man visa en annans bild från sin hemsida anses det att besökaren måste lämna din sida och se att han/hon hamnar på en annan hemsida med den bild du hänvisar till. Så fort det verkar som om du hade hämtat hem en bild till din egen hemsida anses det vara en otillåten publicering. I det första rättsfallet om stulen bild på Internet i Sverige och kanske i Europa medverkade Staffan Teste som ombud och bildtjuven dömdes till dagsböter. I fallet som avsåg en dykarfirma i Västervik hävdades att bilderna hämtats från annan på Internet. Domstolen fäste inget avseende vid detta.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-06-03
Fråga: Fråga:
Jag tog för en tid sedan en bild åt en tidning på en jubilar. Denna bild användes och jubilaren själv fick en kopia för eget bruk. Denna kopia har sedan lämnats vidare och bilden har, utan mitt tillstånd, hamnat på första bladet till vår turistguide. Bilden ligger dessutom på kommunens hemsida och saknar namnet på fotografen både i trycksaken och på hemsidan. Kommunen hävdar att de fått bilden privat och att det skall vara OK. Är detta verkligen rätt? Är det mitt eget fel för att jag lämnade ut den privata kopian? Är det inte kommunens skyldighet som ansvarig utgivare att kolla vart bilden kom ifrån? Kan jag som tagit bilden få ersättning av kommunen även då de inte fått bilden direkt av mej och hur går man enklast tillväga?
Signatur : Pettsson

Kommunen har gjort fel. De är

Kommunen har gjort fel. De är skyldiga att kontrollera att de har rätt att publicera bilden innan de gör så. Enklast är att du skickar räkning till kommunen. De hittar priser i BLF:s cirkaprislista (finns att köpa hos deras kansli 08-556 453 88). Ta betalt för publicering på de olika publiceringarna, avsaknad av namn samt bildstöld. De senare priserna finner du i leveransvillkoren. Har du därefter fortfarande problem åtar jag mig gärna att hjälpa dig, Mina villkor finner du på annan plats på hemsidan.
Besvarad av: SuperAcoAdmin

Sidor