Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den samtidigt automatiskt via e-post, både till dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåten

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2006-09-13
Fråga: Hej! Hur är det med copyright-tecken? Måste man skriva ut detta, antingen på bilden eller på webbsidan där bilden är publicerad, för att behålla upphovsrätten till sina bilder? Jag har tagit lite bilder och publicerat på ett forum på internet, där föremålet på bilden har diskuterats. Nu är det någon som har tagit den bilden och använt i en annons på Blocket. Dumt nog satte jag inget (c) på bilden och det gör mig inget egentligen att folk laddar hem den, men när den används i en annons för vinnings skull, stör det mig. Är bilden "public domain" eftersom jag inte explicit skrev att det var jag som hade upphovsrätten?
Signatur : fredrik

Nej, du behöver inte sätta ut

Nej, du behöver inte sätta ut copyrighttecken. Du får ett automatiskt upphovsrätsskydd när du skapar den. Det kan upplysningsmässigt vara bra att använda sig av copyrighttecknet för att varna andra. Du bör fakturera anonsören för användandet. Prissättning för internet och anons hittar du i BLF:s cirkaprislista. som du kan köpa för 100 kr på telefon 08-556 453 88. Har du vittnen på att det är din bild kan du kontakta Blocket och uppmana dem att ta bort din bild därifrån. Gör det via email och brev så att du kan visa att du krävt detta. skicka med intyget att det är din bild. Kopiera bilden på nätet först helst via utskrift på papper så att det framgår var bilden finns och kräv att Blocket ger dig adressen till anonsören om det inte framgår av annonsen. Vägrar blocket hjälpa till kan man polisanmäla saken och få Blocket mera bredvilliga att hjälpa till. Hör av dig om du inte får en lösning till stånd.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-09-03
Fråga: Hejsan! Fotade lite hästar i Italien i höstas på eget bevåg. Ägaren till hästarna gillade bilderna och eftersom han är en god vän fick han tillgång till filerna. Han ville sen sälja en av hästarna och använde bilderna i det syftet vilket var helt ok. Men en av de tilltänkta köparna använde sen i sin tur bilden som omslag till en katalog och som poster till ett större evenemang, utan att uppge fotograf eller fråga vare sig mig eller min italienske vän. Finns det något man kan göra för att i alla fall signalera sitt missnöje?
Signatur : Lars

Fakturera den som gett ut

Fakturera den som gett ut katalogen. Bilderna får inte användas ut ditt tillstånd. Bildleverantörernas förening (BLF) har en cirkaprislista 100 kr som du kan beställa via telefon 08-556 453 88. I den finns pris för publicering, utelämnat namn och bildstöld.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-08-26
Fråga: Hej! Har fotat ett brudpar och skrivit kontrakt om bl.a. att mitt namn ska stå med vid publicering. Nu har lokaltidningen publicerat en bild i deras bröllopsannons utan att mitt namn framgår. Vet inte vart det brustit, har jag några rättigheter? Ser att var och varannat brudkort i denna tidning inte har någon fotografs namn.
Signatur : bröllop

Här är frågan, är det ett

Här är frågan, är det ett redaktionellt material i tidningen eller annons? I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är det bröllopsparen själva som annonserar. I det fallet är det bröllopsparet som gjort sig skyldig till intrång. Är det redaktionellt material är det tidningen som är ansvarig för intrång i fotografens ideella rätt. Tidningen är i så fall skyldig att betala skadestånd. Det är kanske också viktigt att vända sig till fotoorganisationerna PYO, SFF och BLF och uppmana dem att skriva till tidningen ifråga att de bryter mot god sed i upphovsrättslagen.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-08-26
Fråga: Hej! Jag vet att man får fotografera andras döda ting fritt och publicera. Gäller detta även om sakerna står på dennes tomt. Ex: Jag fotograferar ett hus. Får jag publicera det? Använda som reklam? Sälja vidare? Vet att något färgfabrikat hamnade i dålig dager då den publicerat ett hus för att göra reklam för sin färg. Detta kan dock ha varit för att huset inte alls var målat med den färgen.
Signatur : Peter

Det är tillåtet att

Det är tillåtet att fotografera allt man kan se från allmän plats. Detta gäller såväl stadigvarande placerad konst som hus. (Konstnären och arkitektens namn bör dock anges vid publicering). Bilder tagna i Sverige går fritt att publicera och sälja vidare. Historien med färgfabrikanten kan vara att färgfabrikanten använde sig av samma fotografi som ursprungligen tagits och sålts till en husfabrikant. Fotografens upphovsrätt gäller och någon vidareöverlåtelse av bilden hade inte husfabrikanten. Vid publiceringen gör sig då färgfabrikanten skyldig till intrång i fotografens upphovsrätt.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-06-29
Fråga: Hej Teste. Jag och en kompis håller på att designa webbsidor. vi har bestämt oss för priser och vilkor mm. men nu undrar vi litegran hur själva betalningen ska gå till... Hur är det egentligen, måste man lägga på moms(hur då?) eller redovisa detta på något sätt? Och vilket betalningssätt, går det att kunden sätter in direkt på ett personkonto? MVH
Signatur : Michael

Om du gör det lagligt bör du

Om du gör det lagligt bör du inregistrera en enskild firma, fakturera och lägga på moms. För bilder är det 25 procents moms som gäller medan skattemyndigheten bör kunna svara på vilken momssats som gäller för design. Har du enskild firma kan du också dra av, tillgodogöra dig moms på dina utgifter på sådant som du köper för din verksamhet, kamera, datorer etc. Då drar du moms mot moms.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-06-28
Fråga: Hej! Förra året var jag och fotograferade mina barn hos en fotograf. Bilderna hade vi naturligtvis endast tänkt ha för privat bruk. En av bilderna skulle användas i en fototävling på nätet som Dalafotograferna anordnar upplyste fotografen om. (Folk fick maila in och rösta.) En annan av bilderna skulle tas med i ytterligare en tävling som fotografen hade i sitt skyltfönster och där det var en jury som avgjorde. Den som vann skulle få en förstoring i båda fallen. En kväll när vi tittade in på Dalafotografernas hemsida, så hittade vi en bild på våra barn som vi inte hade fått se. Den bilden deltog inte i tävlingarna utan användes som reklam på nätet! Vi ringde fotografen och frågade varför vi inte fått se ALLA bilder på våra barn, det är ju faktiskt VI som beställt fotograferingen och vi ska väl få välja vilka bilder vi vill ha. Då vill man ju ta del av alla bilder som tagits. Då upplyser hon om att det finns ytterligare bilder, bl a en som hon tagit med i det lokala annonsbladet i Borlänge, som reklam för sin fotofirma! Dessutom har hon en bild på disken som reklam! Vad är det som gäller? Har hon fritt förfogande över de bilder hon tar? Det är ju faktiskt VI som har betalat och det är VÅRA barn, som hon använder i reklam utan att ens fråga! Bilderna var ju endast tänkta för att hänga på väggen här hemma! En sak till: jag har blivit kontaktad av ett företag som säljer festkläder för barn. Kläderna våra barn hade på bilderna hade vi köpt av dem. De har sett en av bilderna och vill använda den i sin marknadsföring både på nätet och på mässor. Vem äger bilden? Kan de kontakta fotografen och publicera utan vårt medgivande? Jag tycker att detta känns mycket olustigt och kommer aldrig att gå till en fotograf mera. Jag vill inte att mina barn ska figurera i olika reklamsammanhang utan mitt medgivande. Vad anser du om detta? Vilka rättigheter har man som privatperson när man går till fotografen?
Signatur : Förbannad mamma

Det är du som äger rätten att

Det är du som äger rätten att bestämma över bilderna. när du beställt dem. Fotografen måste fråga dig om han/hon kan få använda bilderna i reklamsammanhang. Om bilden avänds utan ditt godkännande kan du kräva ersättning. När det gäller användning i andra reklamsammanhang än fotografen själv gäller samma sak. Bilden får inte användas utan ditt medgivande och för eventuell ersättning. I det sammanhanget kan fotografen dock också ta betalt för att hans eller hennes bild används. Du kan inte använda bilden själv i publiceringssammanhang utan tillstånd eventuellt mot ersättning av fotografen. Man skulle kunna kalla det en dubbel rätt till bilderna. Fotografen måste ta bort bilderna såväl ur fönster som på reklamplatser om du kräver detta. Möjligheten för fotografen att använda tagna porträttbilder av en beställande privatperson togs bort då foto gick över till upphovsrättslagen 1994.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-06-15
Fråga: Min tidigare arbetsgivare har använt sig av mina fotografier utan att fråga om lov. Inte nog med det. De har dessutom missat att ta med mitt namn i publikationen. Inte nog med det. De har dessutom tillskrivit en annan fotograf bilderna. Vad är din spontana reaktion på detta? Kan jag kräva att de trycker om broschyren? De hade ju faktiskt fått använda bilderna om de bara hade frågat. Om bara mitt namn hade funnits med.
Signatur : Cajsa

Du kan kräva att de tyrcker

Du kan kräva att de tyrcker om broschyren och i vart fall att de betalar dig ersättning för intrånget i dina rättigheter. Behöver du hjälp kan du höra av dig via email teste@bildombudsmannen.se
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-05-31
Fråga: Jag erbjuder på min hemsida bl a tjänster att överföra vinylskivor (LP/EP/78-varv) till CD/DVD. För att göra den informationen litet mer iögonenfallande har jag fotograferat av några av de skivfodral jag har (jag har själv köpt skivorna). Får jag lägga ut bilder på dessa skivfodral på min hemsida. Man ser tydligt att det är bl a Simon&Garfunkel, Elvis och ABBA (från ca 1960 -- ca 1985).
Signatur : rädda vinylen!

Nej. Att fotografera av

Nej. Att fotografera av omslag är en exemplarframställning, som du bara får göra för privat bruk. Att lägga ut dem på nätet därefter är ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till spridning. Du måste ha upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens tillstånd.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-04-24
Fråga: Hej! Jag har arbetat fram ett grafiskt material för ett företags hemsida under 2004/05, och arbetade som webmaster för den sidan, men samarbetet tog slut i januari 2006. Den grafiska delen (som jag skapat) fick företaget i fråga använda efter vårt samarbete upphörde (nyttjanderätt) under förutsättning att MITT namn (och mitt företag) skrevs ut på hemsidan under rubriken "Copyright/Upphovsrätt". Detta gjorde företaget till en början, men nu så har de ersatt mitt namn/företagsnamn för upphovsrätten till företagets egna namn. Har skrivit och påtalat detta för det aktuella företaget men de har inte ändrat tillbaka texten - eller (som jag kräver) - tagit bort det grafiska material som jag äger upphovsrätten till. Vad kan jag som upphovsman göra? Kan jag kräva t ex att webbhotellet som inrymmer företagets hemsida plockar ned hemsidan? Vilka rättigheter/skyldigheter har företaget som äger hemsidan med mitt upphovsrättskyddade material? Vore tacksam för svar! Kontakta mig gärna per e-post.
Signatur : PeÅ

Detta är ett intrång i din

Detta är ett intrång i din ideella rätt. Skicka en faktura och kräv att de skall införa ditt namn igen eller be dem ta bort ditt material. Underlag till faktura kan du hitta i BLF:s handbok Rätt och pris, som du kan beställa via BLF:s hemsida www.blf.se
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-04-02
Fråga: Hej Jag hittade en hemsida http://www.nidingen.se/ som har en bild som sidfot på startsida och på följande 5 sidor. Jag har fotat denna bild och den ligger på min hemsida http://hem.bredband.net/bredband__3/Nidingen2002.htm som bild nummer 35. Bilden är en panoramabild sammansatt av flera foton. Ingen har kontaktat mig och inget namn står vem som fotat bilden. Hur gör jag för att få rätt ersättning. Jag vill helst göra upp i godo och accepterar ett rimligt bud, vad det nu kan vara. Om jag får skambud eller nekas ersättning kan jag få hjälp här?
Signatur : AM

Självklart skall du ha

Självklart skall du ha ersättning för detta. Priser hittar du i BLF:s cirkaprislista som går att beställa via BLF:s kansli eller deras hemsida www.blf.se Behöver du hjälp ställer jag gärna upp.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-04-02
Fråga: Har läst om något som kallas beställarpresumtion, alltså (så vitt jag förstår) att förfoganderätten till en bild förvärvas av den som är uppdragsgivare/beställare av en bild. Jag har förstått att denna regel slopades 1 juli 1994, men gäller den än för bilder som togs före 1 juli 1994? Alltså, har jag fortfarande rätten till en bild som jag beställde av en fotograf att ta före nyssnämnda datum? Får jag ställa en fråga till: Vet du vad skälet är till att en ny upphovsrättslagstiftning gäller även äldre bilder, sådana som enligt tidigare lag förlorat sitt skydd? För en oinsatt verkar det ologiskt att en bild som en dag varit fri helt plötsligt kan bli skyddad igen...
Signatur : Undrare

Beställarregeln gäller klart

Beställarregeln gäller klart för bilder som beställdes före 1 juli 1994 om inte avtal träffades om annat. Det är alltid upp till köparen att bevisa att det verkligen var fråga om en beställning. Att bara be någon titta in för att försöka ta en bild kan aldrig betraktas som beställning. En beställning kännetecknas vanligen av att beställaren betalat en köpesumma för att överta rättigheter enligt beställarregeln och att ett kontrakt eller en faktura styrker beställningen. Rättigheter som inte överlåtits ligger enligt tolkningen av upphovsrättslagen kvar hos fotografen/upphovsmannen. Det kan tyckas egendomligt att något som var fritt åter kan omfattas av upphovsrätt, men det var det som skedde då skyddet för upphovsrättsliga verk höjdes från 50 år till 70 år efter upphovsmannens död. Verk av t.ex. Selma Lagerlöf kom då att åter omfattas av upphovsrättsligt skydd.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-04-02
Fråga: Jag tog i höstas en bild på ett up-and-coming svenskt popband som jag publicerade på min hemsida. Nu fick jag ett mejl från skivbolaget som vill köpa bilden av mig och använda som pressbild. De erbjuder mig 1000 kronor i ersättning för den. Är detta skäligt överhuvudtaget - eller tror de bara att de ska komma billigt för att jag är en "glad amatör"...?
Signatur : Daniel

Det är ett alldeles för lågt

Det är ett alldeles för lågt pris. I BLF:s cirkaprislista finner du priser för pressrelease. Prislistan kan köpas från BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. den kostar 100 kr men det lönar sig klart i detta fall.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-03-15
Fråga: Hej! Jag är frilansfotograf och håller på att bygga om min hemsida. Jag har en idé om att göra ett mer "poetiskt" bildgalleri med stämningsbilder som kommer och går och lösryckta textfragment till bilderna. Då jag är ett stort fan av en viss svensk musiker och textförfattare undrar jag om det är lagligt att ha delar av dennes texter som just textfragmenten till bilderna utan dennes medgivande?
Signatur : Fotografen

Nej. du måste ha tillstånd.

Nej. du måste ha tillstånd.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-03-15
Fråga: Hej, Min kusin har varit med i ett repotage i en tidning, hon har fått tillåtelse att använda en porträtt bild på henne själv som jag tagit på ett villkor att mitt namn stod med. Hon informerade tidningen om detta vilket dom totalt struntat i (eller glömt) Hur går man gå vidare med detta? Mvh Lina ps. är amatör fotograf och ingen egen företagare etc ds.
Signatur : Lina

Du skickar en faktura till

Du skickar en faktura till tidningen för utelämnat namn på upphovsman. Det är 100 procent av publiceringspriset. Det priset finner du i BLF:s cirkaprislista som finns att köpa på BLF:s kansli telefon 08-556 453 88. Eftersom förutsättningarna för en publicering var att du skulle namnges skall de betala. Har du problem återkom.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-02-14
Fråga: Hej! Vet du om det är tillåtet i Sverige att använda olika fonter för att göra till exempel planscher eller vykort av en hel bokstavsserie från A till Ö utan tillstånd från typsnittsmakaren som ursprungligen skapat fonten? Fonter finns ju i var mans dator, är de omfattade av upphovsrätt ifall jag skulle använda dem för eget kommersiellt syfte?
Signatur : Nina

Fonter omfattas också av

Fonter omfattas också av upphovsrätt. Dagstidningar och tryckerier skaffar sig licensavtal för att kunda använda sig av vissa fonter. Att de finns i var mans dator utgör ingen garanti för at de fonter du tänkt använda kan användas fritt. Du bör gå igenom din fontleverantörs eller dataprogramleverantörs licensavtal för att där se om du kan använda dessa fonter kommersiellt.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-02-06
Fråga: En tidning kontaktade mig angående en bild som dom ville använda i tidningen. Avtalet var att de fick använda bilden 1 gång i tidningens bilaga mot att mitt namn tydligt framgick. Mitt namn fanns inte med i tidningen ! Upplagan är på ca 70000 har inte tillgång till BLF:s prislista så frågan är ju hur mkt dom skall betala mig i ersättning?
Signatur : Aj

När det gäller avbildning av

När det gäller avbildning av andra verk t.ex tavlor som inte är stadigvarande placerad på allmän plats så är de skyddade i 70 år efter upphovsmannens död. Vill man publicera bilder på tavlan måste den som publicerar bilden ha tillstånd av tavlans upphovsman. Det spelar ingen roll om man äger den fysiska tavlan eller ej. Fotografen behöver inte skaffa in tillståndet, men måste berätta för den som avser att publicera att tillståndet måste införskaffas. Att lägga ut bilderna på nätet är detsamma som publicering i detta fall. Har den som skapat tavlam avlidit, men inte varit död i 70 år fordras tillstånd av den som nu innehar upphovsrätten. Finns ett avtal från början - bör vara skriftligt - att bilderna får fritt publiceras gäller förståss detta avtal även om konstnären avlidit. Konstnärens namn bör dock alltid finnas med vid publicering. det samma gäller brukskonst. Utan verk i bilden bör inredning m m går att publicera. Får man inte tillstånd går det inte att publicera bilderna utan att göra intrång i upphovsmannens ensamrätt. Bilden på kvinnan kan användas med tillstånd av upphovsmannens till bilden. Det spelar ingen roll om dottern ger samtycke eller ej. Har upphovsmannen till bilden varit död i 70 år är bilden fri. Finns tillstånd kan bilden användas till all publicering, reklam eller på Internet.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-25
Fråga: Hej, Jag håller på att färdigställa en bildbaserad bok som till stor del är baserad på gamla vykort. Kan jag använda vykort som är ca 70 år gamla där det inte går att spåra upphovsmannen alternativt att företaget som gav ut bilden inte existerar längre och ingen anmärkning om fotografen finns? MVH
Signatur : Ajax

Det här tvistar juristerna om

Det här tvistar juristerna om. Helt säker på att fritt använda vykorten kan man bara vara om upphovsmannen har varit död i 70 år.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-25
Fråga: Hej, jag har blivit rekomenderad att kontakta dig ang. mitt problem. För ett år sedan gjorde jag ett repotage i Norrbottens Kuriren ang. Ripjakt i fjällen, de betalade mig för bilderna ca. 8st. och publicerade repotaget. Nu har de utan att fråga mig, använt 2st. av mina bilder samt att de inte heller har uppget vem som har tagit bilderna. Jag har nu blivit erbjuden 500.- för båda bilderna och de som jag har pratat med kallar detta för ett hån. Jag är ganska "grön" då det gäller sådant, så vad är skäligt???
Signatur : Tomas

Den erbjudna ersättningen är

Den erbjudna ersättningen är för liten. Se i BLF:s cirkaprislista - kan köpas på www.blf.se - vad du skall ha betalt för publicering uteblivet namn samt bildstöld. Skicka en faktura i enlighet med detta. Har du problem att få betalt återkom
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-19
Fråga: Hej! Jag undrar lite över vad man bör tänka på om eller när man anmäler sitt intresse att vara fotograf på en bildbyrå. Har funderat lite på att försöka sälja mina bilder på det sättet. Har foto som hobby, jobbar heltid och det lämnar ganska lite tid åt att "göra reklam för sig själv". Ägnar helst och mest tid åt fotograferingen. Eller är det bättre att skapa en egen hemsida och försöka nå bilköpare via webben? Hur tar man i så fall betalt och hur skyddar man sig mot bildstöld eftersom man ju måste visa bilden på hemsidan?
Signatur : maxmedia

Du bör undersöka med flera

Du bör undersöka med flera bildbyråer vad de ställer för krav. En fördel är at ha eget företag när man säljer bilder t.ex. enkelt bolag. Ta kontakt med skattemyndigheten för mer information. Olika bildbyråer finner du bl.a. på gula sidorna i telefonkatalogen eller på BLF:s hemsida www.blf.se sök under företag. I BLF:s katalog finns också beskrivet vad de olika bildbyråerna specialiserat sig på. Den går att beställa via BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. Du kan också skapa en egen hemsida och då finns det många sätt att ta betalt och att skydda sig. Det viktigaste är att du alltid publicerar din bild i lågupplöst tillstånd. Olika inbäddade märken etc i bilden finns. men det ställer sig ofta för dyrt för en enskild fotograf. Skulle du finna at någon stulit en av dina bilder så fakturera. Skafa dig också branschprislistor så du får ett grepp om vad bildbyråerna borde betala dig för ersättning. Olika byråer har olika procentsatser till fotografen av intäkten.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2006-01-19
Fråga: Var går gränsen när annat upphovsrättsskyddat material syns på en bild som jag har tagit och som jag vill lägga upp på min hemsida? Om t ex en målning hänger på en vägg som jag fotograferar, eller en tidningsartikel med bild syns på mitt foto, eller om jag fotograferar min anslagstavla med vykort?
Signatur : Johan

Konstverk eller

Konstverk eller upphovsrättsligt skyddade verk som till mycket stor del syns på en bild skall ersättas. Det är dock den som publicerar som måste göra rätt för sig inte fotografen. Publicerar du sådana bilder på din egen hemsida kan du räka ut för ersättningskrav förutsatt att uphovsmannen inte har varit död sedan 70 år.
Besvarad av: SuperAcoAdmin

Sidor