Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den samtidigt automatiskt via e-post, både till dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåten

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2005-06-04
Fråga: exempel: jag laddar ner en bild till min dator från "www.blablablahost.com", sedan lägger jag upp den på min egen sida. Det är ju förbjudet. Är det här förbjudet: jag laddar inte ner bilden utan gör bara en "hänvisningsbild". HTML kod: bilden kommer från "www.blablablahost.com"
Signatur : Obbin

Det anses vara olagligt att

Det anses vara olagligt att länka fram en annans bild på sin egen hemsida. Det finns inga rättsfall, men ett antal tvister i Irland och i USA som senare har gjorts upp i godo. I ett fall var det en mindre tidning som startade en nyhetsservice på sin hemsida genom att "hämta/länka" in andra stora mediers nyheter på sin egen hemsida och kunde då skapa trafik och annonser. Skall man visa en annans bild från sin hemsida anses det att besökaren måste lämna din sida och se att han/hon hamnar på en annan hemsida med den bild du hänvisar till. Så fort det verkar som om du hade hämtat hem en bild till din egen hemsida anses det vara en otillåten publicering. I det första rättsfallet om stulen bild på Internet i Sverige och kanske i Europa medverkade Staffan Teste som ombud och bildtjuven dömdes till dagsböter. I fallet som avsåg en dykarfirma i Västervik hävdades att bilderna hämtats från annan på Internet. Domstolen fäste inget avseende vid detta.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-06-03
Fråga: Fråga:
Jag tog för en tid sedan en bild åt en tidning på en jubilar. Denna bild användes och jubilaren själv fick en kopia för eget bruk. Denna kopia har sedan lämnats vidare och bilden har, utan mitt tillstånd, hamnat på första bladet till vår turistguide. Bilden ligger dessutom på kommunens hemsida och saknar namnet på fotografen både i trycksaken och på hemsidan. Kommunen hävdar att de fått bilden privat och att det skall vara OK. Är detta verkligen rätt? Är det mitt eget fel för att jag lämnade ut den privata kopian? Är det inte kommunens skyldighet som ansvarig utgivare att kolla vart bilden kom ifrån? Kan jag som tagit bilden få ersättning av kommunen även då de inte fått bilden direkt av mej och hur går man enklast tillväga?
Signatur : Pettsson

Kommunen har gjort fel. De är

Kommunen har gjort fel. De är skyldiga att kontrollera att de har rätt att publicera bilden innan de gör så. Enklast är att du skickar räkning till kommunen. De hittar priser i BLF:s cirkaprislista (finns att köpa hos deras kansli 08-556 453 88). Ta betalt för publicering på de olika publiceringarna, avsaknad av namn samt bildstöld. De senare priserna finner du i leveransvillkoren. Har du därefter fortfarande problem åtar jag mig gärna att hjälpa dig, Mina villkor finner du på annan plats på hemsidan.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-05-28
Fråga: För en tid sedan publicerades ett av mina foton på en websida för en kulturell institution, utan att jag tillfrågats. Jag tog kontakt med företaget för att påpeka detta, och då menade de att de inte har något juridiskt ansvar, eftersom den de fått bilden av skulle ha informerats innan om att bilder som skickades in måste vara "friköpta", eller att upphovsmannens tillstånd måste vara inhämtat. Men den som skickat in bilden (på företagets begäran, kan tilläggas) hade ju alltså inte tillstånd, trots detta publicerade företaget bilden på sin hemsida, också utan att ange fotografens namn. Nu undrar jag: kan företaget verkligen på detta sätt hävda att de inte kan hållas juridiskt ansvariga, trots att det i slutänden faktiskt är de som publicerat upphovsrättsskyddat material?
Signatur : Feli

Nej, företaget har fel. Den

Nej, företaget har fel. Den som köper in eller använder ett upphovsrättsligt skyddat material är tvungen att kontrollera att de har upphovsrätt. Skicka en faktura till den som publicerade bilden i enlighet med BLF:s cirkaprislista ´a 100 kr. Den kan fås från BLF:s kansli 08-556 453 88 mellan 9-14. Ta även betalt för att ditt namn inte fanns med och att företaget stulit bilden, priser finns i BLF:s leveransvillkor i samma prislista. Vill de inte betala kan du återkomma så åtar jag mig att hjälpa dig.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-05-23
Fråga: Hej, Jag försörjer mig på att sälja egna teckningar och illustrationer via min hemsida (vissa är gratis att använda). Det finns tydliga regler på hur bilderna får användas, som t.ex. att jag inte tillåter professionellt kommersiellt bruk, och att källa alltid måste anges. Jag har stora problem med missbruk av bilderna och det senaste året har det börjat bli riktigt illa. Bl.a. är det ett tryckeri i Taiwan som illegalt producerar material med mina bilder och exporterar till hela världen, och det finns två liknande fall i Mexiko. Mitt namn finns inte med på någon av dessa produkter. I ett par fall är t.o.m. en annan person angiven som upphovsman. Ett annat problem är plagiarism. En tysk kvinna t.ex. baserar en stor del av det hon tecknar på mina bilder. Hon ritar en likadan eller väldigt lik version som hon sedan säljer som sin egen skapelse. Finns det något att göra åt dessa företeelser? Jag har förstås kontaktat dem utan framgång. Är det här något som du skulle kunna ta dig an? Eller är det bara att acceptera att sånt här händer med den här typen av verksamhet? Tack på förhand!
Signatur : Helena

Det är svårt med intrång i

Det är svårt med intrång i andra länder, men inte omöjligt. Hör av dig via mail teste@bildombudsmannen.se så kan vi diskutera vad som kan göras.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-05-23
Fråga: Hejsan! Jag undrar om det räknas som reklam när bilder på mig finns i skyltfönstret för en fotobutik på stan? Ytterligare finns en bild som är tagen AV mig i deras fönster... Detta vet jag att inte är tillåtet, men hur bevisar jag det, när det var en digitalbild? Den finns daterad och i en mapp på min dator. Räcker det som bevis? Då det var bilder på min gamla kompis dotter, så har han kopierat över bilderna till sin dator, vilket i sin tur har hamnat hos hans flickvän och hon har ställt ut dem i skyltfönstret. Tack på förhand!
Signatur : Micke

Det räknas som reklam om

Det räknas som reklam om bilder ställs ut i fotobutiks skyltfönster, så langen om namn och bild i reklam är tilämplig och man kan begära ersättning. Beträffande din bild bör du kunna erhålla ett intyg av personerna på bilden att du tagit bilden. Med ett sådant intyg i handen kan du begära ersättning för at din bild visas i skyltfönstret.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-05-11
Fråga: Är det tillåtet att smygfotografera eller fotografera personer mot deras vilja? Vad gäller för publicering?
Signatur : Utsatt

I Sverige finns inga förbud

I Sverige finns inga förbud emot detta förutsatt att fotograferingen sker från allmän plats. Bilderna är tillåtna för publicering utom på Internet eller i reklamsammanhang (om personerna är igenkännbara). Endast i de fall bilderna är ärekränkande kan någon vidtaga åtgärder emot bildpubliceringen. I Sverige finns inget personskydd emot publicering av bilder.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-05-11
Fråga: Jag fotograferar mycket konserter och har alltid fototillstånd, antingen direkt för mig själv, eller för att jag recenserar spelningen åt något fanzine eller liknande. Jag vet att jag får använda fotona i ett redaktionellt sammanhang utan tillstånd från banden, men att tillstånd krävs i reklamsammanhang. Frågan är dock om jag får sälja framkallningar av fotona till privatpersoner, dvs. till privat bruk utan att de som köper får publicera dem (typ som "idolbilder")?
Signatur : Henrik

Enstaka bilder kan antagligen

Enstaka bilder kan antagligen inte möta något hinder. men skulle försäljningen ske i större utsträckning kan det uppfattas som kommersiell försäljning och reklam. Bäst är att skaffa tillstånd.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-04-24
Fråga: Hej! Mitt företag producerar en årsrapport för kunds räkning och vi funderar på att använda relativt nytagna arkivbilder på personer i arbete (kundföretaget). Helst skulle man vilja kontakta personerna på bild och be om deras medgivande, men det blir ett otänkbart detektivarbete. Räcker det att vi har fotografens medgivande? Det är alltså inte reklam utan mer journalistiskt karaktär på rapporten. Har du några råd? Tack för snabbt svar! Vänliga hälsningar, Maria
Signatur : Maria

Min uppfatning är nog att

Min uppfatning är nog att även en årsrapport är att betrakta som reklam för företaget och då gäller lagen om namn och reklam i bild. Modelrelease behövs för att få använda bilderna, dvs. tillstånd fordras av personerna på bilden. Det räcker inte med enbart fotografens tillstånd. Gränsen för redaktionell publicering inom företag går troligen vid personaltidning. Det mesta av vad företagen annars producerar av skrifter kan komma att betraktas som reklam liksom företagets hemsida. Några klara rättsfall på området finns dock inte.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-04-24
Fråga: Hej! Om en bild föreställande ett porträtt på en person (ej kändis) används som bokomslag räknas ju det som redaktionell användning och model release behövs ej. Förändras läget om a. bokomslaget används i annonser för att marknadsföra boken? b. boken säljs på internet, dvs omslaget ligger ute på nätet? Tack för hjälpen!
Signatur : Anna-Lena

Mitt svar är ja på båda

Mitt svar är ja på båda frågorna. Marknadsföring av boken på nätet eller i andra sammanhang t.ex. bokkataloger är reklam och lagen om namn och bild i reklam tillämplig. Porträtbilder på nätet utan tillstånd strider även mot Personuppgiftslagen. Modelrelease behövs för dess båda användningsområden.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-04-24
Fråga: Hejsan! Jag har fotograferat ett brudpar i en båt. Denna bild har sedan köpts av en reklambyrå som använder den i en kampanj för ett företag. Brudparet har godkänt detta, dock har nu i efterhand båtägaren hört av sig och kräver ersättning för att hans båt är med på bilder i kampanjen. Har han något för detta! Vad gäller för kommersiell publikation av annat än människor, ex båtar som i detta fall?
Signatur : inte koll på just detta

Lagen om namn och reklam i

Lagen om namn och reklam i bild gäller enbart levande människor. Att få ut ersätning för båt, djur eller döda personer går nog inte om inte det finns ett löfte från din sida att beala ersättning från början.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-04-23
Fråga: Om en annan artist framför mina låtar och går runt och säger att hon själv har skrivit dem...är det inte olagligt? Hon har lagt till sig själv som kompositör på en av mina låtar på en ljudfil på sin hemsida, hon har lämnat falska uppgifter i en musikrapport till radio och skickar runt demos med sitt namn på- fast det är mina låtar. Hur kan jag bevisa att jag skrivit dem? Låtskrivande är en del av mitt levebröd och här blir jag ju ifrågasatt och kränkt. Dessutom lägger stim titlarna vi tvistat om i ett halvår nu i "Dispyt" vilket innebär att jag inte får någon royaltie, inte ens för de som redan är utgivna (under mitt namn som det skall vara) med andra artister?? Vad kan jag göra? Kan du hjälpa mig eller jobbar du bara med bild tvister?
Signatur : Eva

Ifall du kan bevisa att du

Ifall du kan bevisa att du skrivit låtarna. Tidigare utgivna än vad den som stulit dem uppger så borde det inte vara svårt att få ordning på dina rättigheter. Jag jobbar inte enbart med bild utan hjälper till i alla sammanhang där upphovsmannens rättigheter ifrågasätts. Du kan ta kontakt med mig direkt, telefon 08-778 78 14.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-04-02
Fråga: Hej, Jag har under flera år samlat på tv-spel av alla de slag och har privat tagit bilder av dessa. Min fråga är om jag har laglig rätt att lägga ut dessa på Internet för åskådning samt ifall jag kan ta betalt för bilderna om någon vill ha dem? Anlendningen till att jag frågar är att alla tv-spel inkl. förpakningar har en design (hur de ser ut) samt diverse texter och företagsloggos på sig som ursprungligen tillhör något annat företag. Kan jag ta foton av dessa och forfarande behålla rätten till bilden eller blir detta olagligt?
Signatur : Krister Nielsen

Om dina bilder innehåller

Om dina bilder innehåller andras fotografier eller teckningar (och design som uppfyller verkshöjd) måste du ha tillstånd av upphovsmännen som tagit dessa bilder eller gjort verken på omslaget. Annars begår du ett upphovsrättsligt intrång i deras rättigheter om du publicerar dina bilder på Internet eller säljer dem. Undantag finns för publicering i samband med en kritisk och vetenskaplig granskning av dessa verk och även omslaget bör då beröras. Ett sådant återgivande gäller ej för populärvetenskaplig kommersiell publicering. Du kan sälja dina bilder till någon som just gör en kritisk och vetenskaplig granskning, men bör då upplysa om vad som gäller. Innehåller omslagen bilder på personer måste du ha deras tillstånd också innan du publicerar dem på nätet. Du har en upphovsrätt och det är för dina fotografier i 50 år. de kan dock först spridas fritt då de upphovsmänn som skapat omslagen har varit döda i 70 år.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-03-28
Fråga: Hej! Jag har precis hittat bilder på mig inbakade i en mängd olika webtemplates som går att köpa på en amerikansk site. Varken jag som modell eller fotografen har gett tillåtelse till det här och jag är rätt förbannad. Siten har, av ren vänlighet, tagit ned dessa produkter efter att jag påpekat att det är fråga om bildstöld. Problemet nu är att lagstiftningarna är annorlunda i staterna. De vill nu ha bevis på att bilden är min/fotografens och vill ha registreringsno m.m för att helt sluta sälja dessa produkter. Sådant har vi ju inte i Sverige så hur skall jag göra för att bevisa att bilden faktiskt inte alls är royaltyfri & därmed stulen? Kan jag inte bevisa det så tänker de fortsätta sälja den & håva in pengar. Hur bevisar man egentligen vem som äger en bild? Hjälp!
Signatur : //Jessica

I USA tillämpar man att

I USA tillämpar man att bilder skall registreras hos myndigheterna för att men skall få ut ordentligt med skadestånd i domstol. När det gäller hela världen gäller dock internationella copyrightregler och världen i övrigt tillämpar inte registreringsförfarande. Du måste samarbeta med fotografen. Det är bara han som kan stoppa användningen vidare om det inte kan betecknas som reklam på det sättet de använder bilden/bilderna. Be fotografen ta fram en kontaktkarta på dina bilder om de finns som negativ och låt en vän - ej släkting- skriva ett intyg på engelska att det är du som har upphovsrätten till bilden. Är det digitala original, gör en utskrift och låt den vara underlag för intyget. Uppmana de som använder bilderna att omedelbart upphöra med saken. Har du utskrifter av intrånget kan de antagligen också stämmas, här i Sverige eller i USA. Hör av dig om du vill ha hjälp, teste@bildombudsmannen.se
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-03-17
Fråga: Hej! Jag tar en hel del bilder och publicerar en del av dem på Internet på diverse forum och på min egna hemsida. Jag har läst en del om bildstölder och sett hur många skriver långa haranger på sina hemsidor om att bilderna absolut inte får stjälas, lånas, länkas, visas och så vidare utan upphovsrättsinnehavarens godkännande. Själv vill jag göra precis tvärtom. Jag har inget emot att mina bilder sprids på Internet så länge det är i icke-kommersiella sammahang. Hur gör jag för att detta skall framgå tydligt?
Signatur : Oskar

Du kan ge sidan ett

Du kan ge sidan ett copyrightmärke och sedan skriva precis det du vill. Därefter ger du din emailadress så att den som undrar kan kontakta dig. Copyrightmärket talar om att du innehar upphovsrätten och kan beivra kommersiella intrång.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-03-13
Fråga: Om en affisch för ett evenmang har blivit anmäld för t ex könsdiskriminering. Kan då affischen fotograferas av och publiceras bredvid en artikel som handlar om anmälan. På affischen finns bilder som skyddas av upphovsrätten. Får bokomslag fotograferas av i samband med publicering av recension o.dyl? /Karin
Signatur : Karin

Det finns undantag i

Det finns undantag i upphovsrättslagen om återgivandet av bild/verk vid dagshändelse och vid offentliggörande hos myndighet. Efter ny lagändring beträffande scientologibibeln är tolkningen av de här undantagen mer och mer diskuterade. Endast en domstol kan avgöra saken i detta fall. I samband med kritisk granskningen, men det skall vara en sådan och inget populärmässigt, kan bild utan upphovsmannens tillstånd användas. Det gör att bild kan publiceras fritt i samband med en recension. I båda fallen skall publiceringen ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär att upphovsmannens namn måste anges och att man i samband med en recension endast får ange något eller några verk. Det får inte bli ett bildgalleri och en rads recension.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-03-05
Fråga: Sålde en bild till ett skivbolag för många år sedan. Nu har de lagt ut min bild på Internet. Får de göra så? När vi gjorde upp om bilden till ett skivomslag var det aldrig tal om att bilden skulle få läggas ut på Internet.
Signatur : Arg

Publicering gällde inte Internet

Eftersom uppgörelsen om publicering inte gällde Internet så kan inte skivbolaget lägga ut bilden utan att träffa avtal med upphovsmannen. I det här fallet bör du fakturera. BLF (Bildleverantörernas Förening) har en cirkaprislista som du kan beställa från BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. I cirkaprislistan framgår hur du skall debitera för Internetpublicering, eventuellt utelämnat namn och otillåten exemplarframställning (bildstöld).
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-01-28
Fråga: Vad säger lagen om fotografen/fotofirmans rättigheter till skolfotoporträtt vid publicering?Expressen har i ett helsidesrepotage samt på internet publicerat skolfotoporträtt utan att ange annat än privat som fotograf. Expressen kunde lätt ha kontrollerat med skolan vem som var deras bildleverantör om inte den dom fått bilden av kom ihåg detta. Det syns helt klart att det är en ateljetagen bild och inte kommer från familjens snapshots. Får tidningen publicera porträtt hur som helst med bara kundens medgivande i repotage sammanhang?
Signatur : Jan K

Nej det får Expressen inte.

Nej det får Expressen inte. Den som har tagit bilderna bör skicka Expressen en faktura för publiceringen. Titta också om bilden finns på hemsidan, då skall den faktureras särskilt. Priser kan fås i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa via www.blf.se Är det problem med att få betalt återkom gärna.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-01-28
Fråga: Hej! På en festival i somras tog jag en bild på ett band som jag tycker blev mycket bra. Det fanns ingen (i alla fall inte lättillgänglig) information om att fotografering var förbjudet, och jag hade kameran helt synligt runt halsen när jag gick in utan protester. Tror dock att det var förbjudet med upptagning av ljud och rörlig bild. Vem äger rättigheterna till bilden? Är det min vare sig bandet eller arrangören tycker om det eller inte?
Signatur : vilse i juridiken

Rättigheterna till blden är

Rättigheterna till blden är alltid uphovsmannens dvs. du själv. Bandet eller arangörern kan inte göra mycket åt om du använder bilderna i redaktionella sammanhang, däremot kan bandet kräva ersätning om du skulle vilja använda bilderna i reklamsammanhang (t ex för dig själv som fotograf) eller lägga ut bilderna på nätet. Allt under förutsättning at det ej rådde fotoförbund inom området. Om det rådde fotoförbund kan möjligen arangören vidta rätsliga åtgärder gentemot dig för intrång.
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-01-28
Fråga: Hejsan ! Jag driver en privat hemsida om mitt arbete som är inom den kommunala va-branchen,på hemsidan har jag lagt in foton som jag själv tagit. Nu till frågan...Häromdan när jag läste en tidning som heter Lokaltidningen så fanns där en artikel om min branch och vid denna artikel så fanns "min" bild från hemsidan... Är det ok att publicera den utan mitt tillstånd ??? Mvh Thomas
Signatur : Thomas

Nej det är inte tillåtet Du

Nej det är inte tillåtet Du bör skicka en räkning för att de stulit din bild. Priser för detta kan du finna i BLF:s cirkaprislista. som finns att köpa hos BLF:s kansli tel 08-556 453 88 (9-14) för 100 kr. Dels skall du debitera för publicering, men också för uteblivit namn på fotografen (om namnet var utelämnat) samt för bildstöld. Priser för de seare finner du i BLF:s leveransvillkor. Vill de inte betala kan Bildombudsmannen hjälpa dig gentemot ersättning enligt de villkor du finner på denna sida. Maila i så fall teste@bildombudsmannen.se
Besvarad av: SuperAcoAdmin
2005-01-19
Fråga: Vad är det som gäller om jag tar kort på annans egendom? Jag vet vad som gäller när man fotograferar människor, men är det samma regler för djur/saker/mark som någon annan äger, utan tillstånd? Om jag tex står på offentlig mark men fotograferar annans ägor med t.ex. dennes bil eller häst, har denne då rätt att kräva ersättning av mig? Är det olagligt att göra så om jag senare publicerar dessa bilder på internet eller säljer dem vidare? Utgå ifrån att jag ej har konsulterat med ägaren.
Signatur : Undrande

Lagen om namn och bild i

Lagen om namn och bild i reklam liksom Personuppgiftslagen gäller endast levande människor. Djur eller döda föremål - undantaget konst som ej är stadigvarande placerade utomhus - kan du fotografera från allmän plats hur du vill. Det går också att från allmän plats fotografera människor och publicera redaktionellt utan att den som är avfotograferad kan invända. Det är först när bilden används i reklamsammanhang eller läggs ut på nätet som tillstånd från den avfotograferade måste finnas. Detta under svenska regler vid fotografering i Sverige. I vissa andra länder t.ex. i Frankrike gäller delvis andra regler.
Besvarad av: SuperAcoAdmin

Sidor