Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåtna

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2005-01-19
Fråga: Vad är det som gäller om jag tar kort på annans egendom? Jag vet vad som gäller när man fotograferar människor, men är det samma regler för djur/saker/mark som någon annan äger, utan tillstånd? Om jag tex står på offentlig mark men fotograferar annans ägor med t.ex. dennes bil eller häst, har denne då rätt att kräva ersättning av mig? Är det olagligt att göra så om jag senare publicerar dessa bilder på internet eller säljer dem vidare? Utgå ifrån att jag ej har konsulterat med ägaren.
Signatur : Undrande

Lagen om namn och bild i

Lagen om namn och bild i reklam liksom Personuppgiftslagen gäller endast levande människor. Djur eller döda föremål - undantaget konst som ej är stadigvarande placerade utomhus - kan du fotografera från allmän plats hur du vill. Det går också att från allmän plats fotografera människor och publicera redaktionellt utan att den som är avfotograferad kan invända. Det är först när bilden används i reklamsammanhang eller läggs ut på nätet som tillstånd från den avfotograferade måste finnas. Detta under svenska regler vid fotografering i Sverige. I vissa andra länder t.ex. i Frankrike gäller delvis andra regler.
2005-01-19
Fråga: Hej En person tar en bild från min hemsida och publicerar på sin egen hemsida. Jag skickar faktura som igoreras och polisanmäler men det läggs ner. Hur långt efteråt kan jag komma med ersättnignskrav? Bilden plockades bort i och med att jag ställde krav på den som tagit bilden. Kan bildombudsmannen hjälpa mig fast jag är privatperson och inte har något företag.
Signatur : Daniel

Att ta en bild från någons

Att ta en bild från någons hemsida är ren stöld. Bildombudsmannen kan hjälpa dig, sänd ett email till teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14. Villkoren för Bildombudsmannens engagemang finner du på annan plats på denna hemsida. Krav kan ställs i tio år. Tyvärr lägger polisen/åklagaren ofta ned den här typen av fall trots att Sverige har internationella överenskommelser i vilka det framgår att Sverige skall prioritera dem. Men oavsett om det blir åtal för brott eller ej kan tvister av det här slaget drivas via domstol. Bildombudsmannen hjälper alla upphovsmän oavsett om de är företagare eller ej.
2004-12-26
Fråga: Jag driver en webbsite där medlemmar kan lägga upp bilder som de själva tagit. Kan jag bli ansvarig för vilka bilder som läggs upp ? Vad ska jag göra för att skydda mig ?
Signatur : Blackred

Ja, du kan bli ansvarig

Ja, du kan bli ansvarig för det material som finns på sidan. Bästa sättet är att göra skriftliga avtal med de som lägger ut bilder på sidan att de ansvarar för alla krav som kan riktas gentemot dig för det material som de lägger ut på sidan. Det hindrar inte att du kanske blit betalningsskyldig, men att du i din tur har möjlighet att kräva motsvarande ersättning av den som lagt ut materialet.
2004-12-13
Fråga: Hej. I work as a webmaster for a government institution. i was a photographer before and have taken lots of pictures which I use for all the different webpages. When I got the job it was specified that it wasn't a part of my job but I have done it anyway to make the website more alive and personal. My question is if I leave the company do they have the right to keep all the pictures I have taken and use them again when I am gone. I understand swedish but my writing isn't too good so please feel free to answer in Swedish thanks.
Signatur : Mads

Har du inget

Har du inget anställningsavtal om att du skall fotografera i din tjänst kan du troligtvis ta med dig samtliga bilder som du har gjort och förbjuda företaget från att använda dem vidare. Avgörande är vilket anställningsavtal som träffats och om andra överenskommelser träffats under anställningen. Bevisbördan ligger hos företaget om de anser att de äger rätten att fortsätta använda dina bilder. Bildombudsmannen har avgjort en del tvister i liknande fall och driver just nu en process gentemot Stockholms kommun för att de vidareförsålt anställda fotografers bilder utan att ha tillstånd till det.
2004-11-18
Fråga: Hej! Vad gäller för lagar när man använder ett stort företags logo? Till exempel Microsoft, för att liva upp en recension lite. Kan man använda det om man skriver att logon tillhör det företaget (vilket alla ändå borde förstå).
Signatur : SJ

Normalt sätt skyddar

Normalt sätt skyddar inregistrering av varumärken endast mot att andra tillverkar liknande varor och säljer dessa under samma varumärke. Men är varumärket en bild eller symbol kan den ha upphovsrättsligt skydd som alla andra upphovsrättsligt skapade verk eller bilder. Handlar recensionen om Microsoft och den kan anses kritisk granskande om just Microsoft finns undantag i upphovsrättslagen som tillåter publicering i vissa fall - bl. a. måste god sed, t ex. den ideella rätten iakttas. Säkraste sättet att slippa bråk är att fråga företaget självt före publicering.
2004-10-31
Fråga: Sålde bilder till ett skivbolag 1995. Nu har de lagt ut dem på Internet, vilket vi inte avtalade om. Får de verkligen göra så?
Signatur : Fotograf

Nej. Internet är ett eget

Nej. Internet är ett eget användande som måste ersättas särskilt. Eftersom du sålde dina bilder 1995 kan ni inte ha kommit överens om att skivbolaget skulle få lägga ut bilderna på Internet. Skicka faktura.
2004-07-26
Fråga: Får jag avbilda en produkt (t ex Coca-Cola-burk) och arrangera bilden (digitalt eller verkligt) i syfte att skapa samhällskritik/satir/konst?
Signatur : Mari Lo

Svårt med entydigt svar

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan. Mycket avgörs egentligen hur pass konstnärligt det görs. Samhällssatir och konst kan ibland anses vara tillåtet även om man använder sig av annans rätt t.ex. upphovsrätt eller rätt till varumärke. Det finns exempel på detta bl a i USA. I Sverige finns några fall där konstnären gått fri efter att ha använt sig av annan konstnärs verk. Att bara stoppa in ett konstverk och göra en egen version med hjälp av photoshop anses nog inte räcka. Inte heller får det anses vara satir att bara lägga till en egen pratbubbla på en annans upphovsrättsligt ägda bild.
2004-07-05
Fråga: Om jag hittar en av mina bilder stulen på annans hemsida, hur skall jag göra då?
Signatur : Bestulen

Dokumentera stölden

Dokumentera stölden genom att skriva ut den sida där den är publicerad. Skicka faktura till den som svarar för hemsidan med den stulna bilden. Underlag för prissättning kan du bl a få genom att köpa en prislista från Bildleverantörernas Förening (BLF) www.blf.se eller emaila eija@blf.se Har du problem med att få betalt så kan jag hjälpa till mot ersättning, 500 kr plus moms för företag samt 1/3-del den ersättning som erläggs. Skicka gärna ett mail till mig teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14.
2004-06-09
Fråga: Jag undrar vad som gäller om jag vill publicera en bild på ett bokomslag på Internet. Måste jag ha tillstånd från bokförlag, fotograf, formgivare eller författare?
Signatur : Anna

Det bästa är om du har

Det bästa är om du har tillstånd av alla, men jag anser att det viktigaste är att ha tillstånd av fotografen eller den som skapat verket på omslaget. Titeln på boken har knappast några rättigheter.
2004-04-02
Fråga: Vid en offentlig tillställning tog jag en bild på Göran Persson. Bilden laddade jag upp på en webbplats där fotografer kritiserar varandras bilder. Vad jag föstår är detta formellt sett inte tillåtet om jag inte fått tillåtelse av Göran. (Kanske bryter jag mot lagen bara genom att nämna hans namn i denna fråga?) Men Göran är en offentlig person. Kan man betrakta bilden som en harmlös uppgift? Eller faller min bild utanför PUL om vi betraktar den som konstnärligt skapande?
Signatur : Sebastian

Man får inte publicera personuppgifter

Bilder är personuppgifter. Man får egentligen inte publicera personuppgifter om annan på nätet utan tillstånd av personen ifråga. Undantag är nyhetssajter eller nyhetsmässig diskussion som faller under yttrandefrihetsgrundlagen, Det återstår att se om bilden kan uppfattas som en nyhet i det här sammanhanget eller ej. Svar på detta kan endast ges av Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet ge, eller domstol. Skriv gärna till Datainspektionen och fråga. Politiker får räkna med att tåla mer av omvärlden. En svensk känd rikspolitiker kallades för "fitta" i ett herrmagasin för ett antal år sedan. Politikern stämde för förtal, men Stockholms tingsrätt ogillade åtalet och ansåg att ordet hade så vid betydelse att det inte var förtal.
2004-04-02
Fråga: På ett offentligt forum upptäcker jag att man har sk djuplänkat flera av mina bilder som jag lagt upp på min hemsida, utan tillstånd. Hur ställer sig lagen till detta och vad rekommenderar du för åtgärd?
Signatur : Minime

Är det så att man djuplänkat

Är det så att man djuplänkat dvs fört över bilden till en annan hemsida så det ser ut som om bilden var placerad där, då har man gjort intrång i upphovsrätten. Skriv ut den hemsida där intrånget skett, datera den och skaffa ett opartiskt vittne som skriftligen dokumenterar att det är din bild. Därefter sänd en faktura. Prislista kan du få via BLF tel 08/556 453 88. Får du ingen rätsida på saken hjälper jag dig gärna tel 08/778 78 14.
2004-04-02
Fråga: Hejsan. Vet du hur det ligger till med varunamn på domäner. Får jag tex registrera www.chevrolet.se utan att dom kan klaga på namnet??
Signatur : Mattias

Många har inregistrerat namn

Många har inregistrerat namn på detta sätt och sedan försökt sälja/sålt namnet till det företag dit namnet hör. Vissa företag har köpt upp namnen, men mer och mer vanligt är att man går till olika instanser för att få sitt eget namn. Vanligtvis får man också tillbaka det.
2004-02-26
Fråga: "För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt? skrev Linda" Då frågar jag. Om vi har för avskt att fotografera uppemot 500 st personer/dag inom olika lagidrotter där dom avfotograferande är över 18 år, hur ställer sig deras muntliga Ok om någon sedan ångrar sig o vi plockar bort bilden/erna. Kan vi få en stämning på halsen? För det är som du förstår något tungt att stå med papper o penna för att få underskrifter på alla dessa människor. Räcker det kanske med att filma deras Ok som bevisunderlag? Tanken är att kunna sälja bilderna till privatpersonen precis som PIN Trotting gör på bl.a. Vasaloppet.
Signatur : Steffo

Det finns ingen rättspraxis

Svår fråga. Det finns ännu ingen rättspraxis om bilder på Internet. Enligt regeringsbeslut anses en bild vara en personuppgift och läggs den ut på Internet skall man ha personens medgivande enligt personuppgiftslagen. Den som är tillsynsmyndighet, Datainspektionen är den som närmast kan svara påfrågeställningen. Ett muntligt avtal skall annars i svensk rättspraxis gälla som ett skriftligt och jag har svårt att se att en domstol skulle kunna döma ut något eller i varje fall något högre belopp om man efter påpekande tagit bort bilden. I en frågespalt på en hemsida där frågande själv fick skriva in sina frågor och namn, klagade en person att hennes namn stod kvar efter ett år. Datainspektionen krävde att namnen skulle tas bort och i och med löfte om detta vidtogs ingen åtgärd.
2004-02-14
Fråga: Hej, jag är en videofilmare och har sålt material tidigare till en kund. Nu upptäcker jag att kunden i andra produktioner använt filmade avsnitt som jag är upphovsman till. Får man verkligen göra så?
Signatur : Pelle

Kunden måste fråga dig

Nej, upphovsrätten är personlig. Kunden måste fråga dig och göra upp om ersättning för att använda ditt material på nytt, såvida du ej träffade avtal om annat när du sålde ditt material första gången, Det är upp till den som använder materialet att bevisa att han eller hon har tillstånd till det.
2004-01-24
Fråga: Kan man verkligen ha delad upphovsrätt till en bild? Jag har tagit bilder av en dansgrupp och nu påstår dansgruppen att de skulle ha en delad upphovsrätt med mig.
Signatur : fotograf

Det är inte min uppfattning

Det är inte min uppfattning att man kan ha delad upphovsrätt till en bild på det här sättet. Fotografen har ensam upphovsrätt till sitt verk t ex en bild av en staty. Sedan är det en annan sak att konstnären kan ha en närstående rättighet dvs kan kräva ersättning för sitt verk när bilden publicerats. I ett kommande förslag till lagstiftning har föreslagits något liknande som i frågeställningen, men de fotoorganisationer som svarat på remissen har varit mycket negativa till någon ändring av nuvarande upphovsrättslag.
2003-12-04
Fråga: Jag har fått veta att det är förbjudet att publicera bilder på folk om man inte först fått deras medgivande, men att det däremot är tillåtet att ha dessa för privat bruk. Om jag publicerar bilderna på en lösenordsskyddad hemsida där endast familjen har tillgång, vad gäller då?
Signatur : undran

Att publicera bilder på

Att publicera bilder på människor utan deras medgivande går bra i tidningar, böcker, film och i television. Det är när man lagrar ned dem i en databas som det är problematiskt. En publicering på en öppen hemsida på Internet får först ske efter tillstånd enligt personuppgiftslagen eftersom bilden utgör en personuppgift. Även en privat "hemsida" är en databas och lagen gör egentligen ingen skillnad på detta. En annan sak är att ingen utöver familjen kanske vet om att sidan finns.
2003-11-20
Fråga: Hejsan. En liten fundering. Ifall vi gör en hemsida åt ett företag, det företaget skickar oss text och bilder som ska vara på hemsidan. Vi gör klart hemsidan och säljer den till företaget. Efter ett tag hör ett annat företag av sig till oss och påpekar att det var deras texter och bilder som vi la upp på hemsidan. Vems fel är det?
Signatur : Mattias

Företaget som gav er

Företaget som gav er bilderna och som ger ut hemsidan. Jag förutsätter att adressen till hemsidan är företagets. Det är alltid bäst att gardera upp sig med ett avtal med ett levererande företag att de är ansvariga för att relevanta upphovsrättsavtal finns beträffande det material som de levererar till er. Kom också ihåg att t ex fotografens namn alltid skall anges, så att ingen tvistefråga därom behöver uppstå.
2003-10-30
Fråga: För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt?
Signatur : Linda

I Sverige gäller även

I Sverige gäller även muntliga avtal, men hur bevisar man vad som överenskommits vid en eventuell tvist? Bäst är skriftliga avtal med en beskrivning hur bilden får användas.
2003-09-13
Fråga: Får jag med dataprogram ta fram en bild från en film och publicera den?
Signatur : Undrande

Nej, dels så manipulerar man

Nej, dels så manipulerar man filmen och skapar från ett filmverk ett fotografiskt verk, vilket man ej får göra utan upphovsmannens tillstånd, dels så har filmfotogrqfen eller upphovrättsinnehavarna till filmen rätt även till det fotografiska verket. Att publicera en sådan bild kan bli dyrt. Se priser i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa på www.blf.se
2003-09-03
Fråga: Jag har tagit en bild från Internet och överfört den till en T-shirt. Är det ok att jag massproducerar sådan T-shirt med t ex en idolbild?
Signatur : Undrande

Upphovsmannen har alltid sin rätt kvar.

Nej, upphovsmannen har alltid rätt till sitt ursprungliga verk även om det bearbetas. För att utnyttja någons verk kommersiellt måste man alltid ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Sidor