Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåtna

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2003-09-03
Fråga: Jag har tagit en bild från Internet och överfört den till en T-shirt. Är det ok att jag massproducerar sådan T-shirt med t ex en idolbild?
Signatur : Undrande

Upphovsmannen har alltid sin rätt kvar.

Nej, upphovsmannen har alltid rätt till sitt ursprungliga verk även om det bearbetas. För att utnyttja någons verk kommersiellt måste man alltid ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2003-08-26
Fråga: Låt oss säga att jag tar ett fotografi från nätet och förvanskar det så mycket så att det inte går att känna igen originalfotografiet. Detta kan hända om jag gör en ikon eller en logga och använder ett fotografi som råmaterial. Gäller upphovsrätten fortfarande för personen som tagit fotografiet, eller är det då jag som är ägare till den nya bilden jag skapat?
Signatur : Janne

Upphovsrätten gäller

Ja, upphovsrätten gäller fortfarande för det ursprungliga fotografiet och du har inte rätt att använda din nya skapelse, som du har upphovsrätt på, utan tillstånd från den som skapat det ursprungliga verket. Ett exempel är Gevaliaannonserna "Ett oväntat besök". De skapades av många fotografier, som köptes rättigheterna till och ett nytt verk skapades. Gevalia hade upphovsrätt till det nya bearbetade verket, men endast om man skaffat sig tillstånd av de ingående verken.
2003-08-22
Fråga: Får man lägga ut bilder på personer på Internet hursomhelst?
Signatur : Stefan

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift...

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift. Man måste alltså ha tillstånd av personen på bilden innan man publicerar hans eller hennes bild. Undantaget är nyhetssidor med egna ansvariga utgivare.

Sidor