Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Allt är dagshändelser för DN

Dagens Nyheter har gått in på privat facebookkonto och kopierat tio bilder till sitt eget sociala nät. Sara Skyttedal har krävt tidningen på ersättning för intrång i hennes upphovsrätt. DN bestrider och hävdar att de kan använda bilderna via undantagsregler i Upphovsrättslagen. DN hävdar att bilderna utgör dagshändelser och plockar gladeligen landskap, varningsskylt, miljöer och kaktusbild i samband med bilder av Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor. Bilderna på Skyttedal och Thor anser de kontroversiella då de figurerar vid militärfordon och en av dem i T-tröja. Efter att ha sparat bilderna i flera dagar, enligt vittnesmål av DN-journalist, läggs bilderna ut som "dagshändelse".

När Skyttedal vill slå vakt om sina privata bilder och ha ersättning 28 000 kr vägrar DN betala och ens svara. Kronofogden dömer då ut ersättningen. Efter det vaknar DN till liv, går till tingsrätt och begär återvinning.

DN vill genom Tidningsutgivarnas juridiska ombud flytta fram positionerna att detta är dagshändelse och att DN skall få använda privata facebookbilder gratis. Sara hade bilderna på sin privata facebooksida och anser att den är just privat samtidigt som en DN-journalist i vittnesmål i rätten hävdar att de var lätta att komma åt. Tingsrättens domare Tomas Norström (Domare i Pirate Bay-målet) får nu grubbla över om en privat facebooksida med 1 200 vänner kan vara privat till skillnad mot en offentlig facebooksida med 10 000 kontakter. Blir bilderna offentliggjorda  på den privata hemsidan och därmed möjliga att använda för dagshändelse? Vad är en dagshändelse i upphovsrättslagens mening § 23? Kan en dagshändelse konstrueras fram genom att man ligger på materialet i flera dagar och sedan anser att det är en dagshändelse för att Thor är en av flera partiledarkandidater och att kontroversiella bilder kan öka eller minska hennes chanser att bli vald inom KD ? Kan Skyttedals bilder användas utan att man namnger upphovsmannen? Om Skyttedal inte namnges 11 § kan man då verkligen utnyttja undantaget dagshändelse som bygger på att § 11 måste var uppfylld för att 23 § skall få användas?  DN anser också att Twitter och facebook är en sammanvuxen del med tidiningen och att facebook och twitter i det här sammanhanget skall betraktas som tidning och tidskrift. Det senare kan skapa komplikationer i framtiden då en dagstidning inte får använda upphovsrättsligt skyddat material som dagshändelse om materialet skapats just för att användas just i tidning. Saras bilder hade ju skapats för att användas på twitter och skulle då inte få användas som dagshändelse av DN. Men DN vill antagligen påstå att DN:s databasskyddade twitter är så mycket finare än alla andras twitter.  Dom faller den 22 december 2016 lagom inför julfirandet.