Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Allt är dagshändelser för DN

Dagens Nyheter har gått in på privat facebookkonto och kopierat tio bilder till sitt eget sociala nät. Sara Skyttedal har krävt tidningen på ersättning för intrång i hennes upphovsrätt. DN bestrider och hävdar att de kan använda bilderna via undantagsregler i Upphovsrättslagen. DN hävdar att bilderna utgör dagshändelser och plockar gladeligen landskap, varningsskylt, miljöer och kaktusbild i samband med bilder av Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor. Bilderna på Skyttedal och Thor anser de kontroversiella då de figurerar vid militärfordon och en av dem i T-tröja. Efter att ha sparat bilderna i flera dagar, enligt vittnesmål av DN-journalist, läggs bilderna ut som "dagshändelse".

När Skyttedal vill slå vakt om sina privata bilder och ha ersättning 28 000 kr vägrar DN betala och ens svara. Kronofogden dömer då ut ersättningen. Efter det vaknar DN till liv, går till tingsrätt och begär återvinning.

DN vill genom Tidningsutgivarnas juridiska ombud flytta fram positionerna att detta är dagshändelse och att DN skall få använda privata facebookbilder gratis. Sara hade bilderna på sin privata facebooksida och anser att den är just privat samtidigt som en DN-journalist i vittnesmål i rätten hävdar att de var lätta att komma åt. Tingsrättens domare Tomas Norström (Domare i Pirate Bay-målet) får nu grubbla över om en privat facebooksida med 1 200 vänner kan vara privat till skillnad mot en offentlig facebooksida med 10 000 kontakter. Blir bilderna offentliggjorda  på den privata hemsidan och därmed möjliga att använda för dagshändelse? Vad är en dagshändelse i upphovsrättslagens mening § 23? Kan en dagshändelse konstrueras fram genom att man ligger på materialet i flera dagar och sedan anser att det är en dagshändelse för att Thor är en av flera partiledarkandidater och att kontroversiella bilder kan öka eller minska hennes chanser att bli vald inom KD ? Kan Skyttedals bilder användas utan att man namnger upphovsmannen? Om Skyttedal inte namnges 11 § kan man då verkligen utnyttja undantaget dagshändelse som bygger på att § 11 måste var uppfylld för att 23 § skall få användas?  DN anser också att Twitter och facebook är en sammanvuxen del med tidiningen och att facebook och twitter i det här sammanhanget skall betraktas som tidning och tidskrift. Det senare kan skapa komplikationer i framtiden då en dagstidning inte får använda upphovsrättsligt skyddat material som dagshändelse om materialet skapats just för att användas just i tidning. Saras bilder hade ju skapats för att användas på twitter och skulle då inte få användas som dagshändelse av DN. Men DN vill antagligen påstå att DN:s databasskyddade twitter är så mycket finare än alla andras twitter.  Dom faller den 22 december 2016 lagom inför julfirandet.