Select Language / Välj Språk

Vi hjälper upphovsmän!

Har någon kränkt din upphovsrätt?
     Då kan vi hjälpa dig. Inte bara med ”stulna” bilder, utan också med intrång i din upphovsrättsligt skyddade text, dina videofiler eller annat material.
     Vi har lång erfarenhet. Bildombudsmannen var med och drev Sveriges första fall av bildstöld på Internet redan i slutet av 90-talet. Sedan dess har Staffan Teste, som startade Bildombudsmannen, varit

involverad i tusentals fall av upphovsrättsliga intrång fram till idag.
     Sex fall har gått ända till Högsta Domstolen. Bland annat dömde HD till fotografens förmån i ett mål gällande publicering av så kallade tumnagelbilder på ett företags hemsida.
Har du blivit bestulen?
     Ett bra första steg är att följa våra råd om hur du skall gå tillväga under rubriken : ”Dokumentera stölden”

tecknare: Bertil Almqvist-Svea Hovrätt mål T 9659-05 tecknare: Bertil Almqvist
Svea Hovrätt mål T 9659-05
Upphovsrättsliga skyddet
var starkare än varumärket.

 

Staffan Teste
Jur. Kand.

Staffan Teste startade Bildombudsmannen under år 1993 och har sedan dess biträtt 1 000-tals upphovsmän/kvinnor gällande anspråk för otillåten användning av deras verk. Staffan Teste har varit ombud i sex mål i Högsta Domstolen. Vunnit två mål i Mark- och Miljööverdomstolen samt mål i Förvaltningsrätten, hyresnämnden. och kronofogden.

 


Det senaste året har den juridiska byrån också börjat hjälpa Bostadsrättsinnehavare
med deras problem, se www.bostadsrattsagarna.se Bildombudsmannen AB erbjuder
också arbete på timersättning för juridiska studerande som är i slutet
av sina examensstudier.

Kontakta oss om du är intresserad av upphovsrätt eller bostadsrätt.

 

Aktuella händelser i HD Sticky

Sveriges Televisions ombud Ulf Isaksson skakar hand med Kent Ekeroths ombud Staffan Teste  i avvaktan på dom.
 
För Staffan Testes del var det andra gången som ombud vid en muntlig förhandling i Högsta domstolen.
Vanligtvis är rättegångarna inte muntliga i Högsta domstolen som i dessa två fall.

Första målet var mellan fotografen Jonas Lemberg med Teste som ombud och konstnären Markus Andersson, som målat av Lembergs fotografi av Christer Pettersson. HD ogillade fotografens upphovsrätt då Andersson även målat en get bredvid  Christer Petterssons ansikte.

Kent Ekeroth vann målet mot Sveriges Television i alla instanser även HD. Målet beskrivs i HD:s verksamhetsberättelse för år 2020 sidan 38. https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2021/02/hogsta-domstolen....

 

Den svenska regeringen har kränkt upphovsmännens rättigheter! Sticky

På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter tillgängliggörs utan tillstånd fotografen Tammy Bergströms bild av en svensk flagga. Inte nog med detta brott gentemot upphovsrättslagstiftningen utan på webbplatsen uppgavs det dessutom att bilden skulle ha UD som upphovsman.

Det verkar som it-intresserade utrikesministern Carl Bildt inte lyckats förmedla inom sitt ministerium att det är olagligt i svensk rätt att utnyttja annans upphovsrättsligt skyddade material och dessutom påstå att annan upphovsman tagit bilden än den verkliga. En av sveriges mest stulna bilder

Om inte den svenska regeringen kan låta bli att bryta mot upphovsrättslagen vem skall då upphovsmännen lita på?

Rusande utveckling - ställer krav på en ökad kompetens inom upphovsrätt! Sticky

Bildombudsmannen håller föreläsningar tillsammans med reklam- o. kommunikationsbyrån Anckers & Co i syfte att öka kompetens inom, och effektivisera hanteringen av, upphovsskyddade alster och material. Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot aktuell verksamhet.
Genom att föreläsarna själva representerar olika sidor (köpare/säljare) bidrar det till en dynamisk föreläsning med en blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

Bildombudsmannen hjälper upphovsmän Sticky

Staffan Teste har sedan 1995 på konsultbasis arbetat som ombudsman och juridisk rådgivare för Sveriges största bildbyråförening, BLF. I det arbetet har Teste hjälpt flera upphovsmän i tusentalet fall att få ut ersättningar för intrång i deras rättigheter, förstörda eller förkomna original m m. Tvisterna har resulterat i ersättningar varierande från några tusenlappar upp till väl över en halv miljon kronor. Under åren 2014 och 2013 hjälpte Bildombudsmannen upphovsmännen att inkassera över 2 miljoner kr för upphovsrättsliga intrång. En av Bildombudsmannen AB:s klienter har under åren erhållit uppemot en miljon kronor ensam för många olika intrång.

HD-dom om tumnagelbilder kan drabba Google

HD-domen mot en hemsida som publicerat skärmdumpar med upphovsrättskyddade bilder i bakgrunden kan få juridiska konsekvenser för sökjätten Google skriver Staffan Teste som var ombud för fotografen i Högsta domstolen.

”Hovrättens inställning förvärrar fotografernas situation”

Trots de starka kraven på namnangivelse fäller hovrätten inte Lundagård för att ha utelämnat upphovsmannen namn, skriver Staffan Teste, som företrädde upphovsmannen i fallet.

Hovrättens inställning till namnfrågan förvärrar fotografernas situation. God sed i upphovsrättslagen innebär ju att upphovsmannens namn skall anges i samband med publicering. I stort sätt kan sägas att detta är en regel vid redaktionell publicering medan man i annonssammanhang inte har samma tvång.

Flaggbild stulen av många

En flaggbild som lagts ut på en hemsida har stulits av många, företag, kommuner och bloggare. Uppemot 300 olika stölder har fotografen råkat ...

Apple förlikte om iTunes

Apple med tjänsten Itunes har stämts av en fotograf vid Stockholms tingsrätt. På Apples hemsida har ett skivomslag med en bild av Evert Taube lagts ut...

Fotograf vann forumfråga i HD

En fotograf anser sig ha skadats av ett norskt skivbolags otillåtna utnyttjande av hans bild på Internet. Högsta domstolen beslöt att fotografen skall få stämma i Sverige och inte i Norge.
     Tidigare har såväl Stockholms tingsrätt som Svea Hovrätt avvisat fotografens stämningsförsök i Sverige. Detta trots att intrångsbilden på Google.se hamnat överst i sökningarna före lagligt publicerade bilder i Sverige.

Subscribe to Välkommen till Bildombudsmannen i Sverige AB RSS