Select Language / Välj Språk

Seminarier & Föredrag

Upphovsrättsliga problem är integrerad med de flesta företags information & marknadsföring, framförallt på senare tid via hemsidor mm.
     Många av de intrång som sker upptäcks aldrig, men ligger som en potential ekonomisk riskkostnad! Flesta intrången sker av slarv, bristande rutiner eller på grund av bristande kunskaper.

Bildombudsmannen erbjuder olika föreläsningar, både för att minimera risker och för att bli bättre på att göra inköp av tjänster och alster som består av upphovsrättsligt skyddade delar.

Föreläsningar till företag förstärks genom samarbete med Göran Anckers, VD för från Reklam- och Kommunikationsbyrån Anckers & Co AB. Föreläsningarna ger både praktiska erfarenheter och spetskompetens inom upphovsrättens juridiska regelverk och återspeglar marknadsföringens villkor i praktiken.

Bildombudsmannen håller föreläsningar tillsammans med reklam- o. kommunikationsbyrån Anckers & Co i syfte att öka kompetens inom, och effektivisera hanteringen av, upphovsskyddade alster och material. Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot aktuell verksamhet.
Genom att föreläsarna själva representerar olika sidor (köpare/säljare) bidrar det till en dynamisk föreläsning med en blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

Det händer nästan dagligen. Reklambyråer och webbdesigners hittar bilder till din marknadsföring, men någon upphovsman hittar de inte.
     När sen den arga Uphovsmannen vill ha betalt, är det inte reklambyrån som är ansvarsskyldig. Ditt företag står ju som avsändare. Så slutnotan får du ta hand om...

Varje år besöker Staffan Teste medieskolor landet runt och berättar om de tvister och rättsfall han varit involverade i samt hur upphovsrättslagen skall tolkas i praktiken.
      Staffan Teste är föredragshållare om upphovsrättsliga frågor...