Select Language / Välj Språk

Pressreleaser

Pressreleaser under denna sida får fritt användas av svensk och utländsk press för publicering i egna media ( vid okommersiell användning ).

För alla övriga sammanhang måste medgivande inhämtas före kopiering eller användning...

För inloggningsuppgifter med tillgång till bildbanken, kontakta Bildombudsmannen.