Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Blocket övertar fotografier

Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom att Blocket genom avtal träffade på Internet kan överta fotografier som en annonsör annonserar med på Blocket. Att en konsument och upphovsman, som lägger in en bild i sin Blocketannons, samtidigt överlåter bilden till Blocket bedömer Stockholms tingsrätt inte som oskäligt. Hovrätten instämmer nu i praktiken att om parterna accepterar dylika avtal så gäller dessa. Något särskilt hänsynstagande till en konsuments underlägsna ställning ryms inte i tingsrättens och därmed hovrättens dom.

Fotografen, som stämt Blocket för att hans bilder användes i en bankannonsering, överklagar nu hovrättens dom till Högsta domstolen, som dock inte prövade fallet. Fotografen bedömer Blockets avtalsbindning som oskälig, då en annonsör, som lägger in bilder. betalar samma pris som en annan annonsör, som annonserar utan bilder, dessutom blir av med sina bilder. Som tingsrätten uttrycker det, om en fotograf inte vill ge sina bilder gratis till Blocket så får man låta bli att annonsera med bilder. Hur frågan skall lösas med de som lägger in bild som inte är deras egna och Blocket använder dem för eget ändamål blir en annan fråga. I början av januari 2011 stämdes Blocket på 8 miljoner kr för att Blocket utan tillstånd skulle tillgripit priduktbilder från webbshopen Junkyard.se Parterna förliktes senare i hovrätten.

Även Blockets samarbetspartners har fått rätt att utnyttja annonsörernas bilder. En fotograf stämde Servicefinder som utnyttjade en upphovsmans bild i en mot upphovsmannen, en snickares, direkt konkurrerande verksamhet. Snickaren förlorade i tingsrätten och beviljades inte prövning i hovrätten. Upphovsmannen försöker nu få prövning i HD.