Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Blocket övertar fotografier

Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom att Blocket genom avtal träffade på Internet kan överta fotografier som en annonsör annonserar med på Blocket. Att en konsument och upphovsman, som lägger in en bild i sin Blocketannons, samtidigt överlåter bilden till Blocket bedömer Stockholms tingsrätt inte som oskäligt. Hovrätten instämmer nu i praktiken att om parterna accepterar dylika avtal så gäller dessa. Något särskilt hänsynstagande till en konsuments underlägsna ställning ryms inte i tingsrättens och därmed hovrättens dom.

Fotografen, som stämt Blocket för att hans bilder användes i en bankannonsering, överklagar nu hovrättens dom till Högsta domstolen, som dock inte prövade fallet. Fotografen bedömer Blockets avtalsbindning som oskälig, då en annonsör, som lägger in bilder. betalar samma pris som en annan annonsör, som annonserar utan bilder, dessutom blir av med sina bilder. Som tingsrätten uttrycker det, om en fotograf inte vill ge sina bilder gratis till Blocket så får man låta bli att annonsera med bilder. Hur frågan skall lösas med de som lägger in bild som inte är deras egna och Blocket använder dem för eget ändamål blir en annan fråga. I början av januari 2011 stämdes Blocket på 8 miljoner kr för att Blocket utan tillstånd skulle tillgripit priduktbilder från webbshopen Junkyard.se Parterna förliktes senare i hovrätten.

Även Blockets samarbetspartners har fått rätt att utnyttja annonsörernas bilder. En fotograf stämde Servicefinder som utnyttjade en upphovsmans bild i en mot upphovsmannen, en snickares, direkt konkurrerande verksamhet. Snickaren förlorade i tingsrätten och beviljades inte prövning i hovrätten. Upphovsmannen försöker nu få prövning i HD.