Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Fotograf förlorade i HD

Högsta domstolen dömde till konstnärens förmån i det uppmärksammade fallet beträffade målningen av Christer Pettersson som syndabock där Jonas Lembergs fotografi av Christer Pettersson varit utgångspunkt för målningen.

Domstolen skriver i sin dom att just den delen av konstnärens målning som visar Christer Pettersson ligger framställningen på gränsen för vad som skulle kunna sägas vara bara en bearbetning av Jonas Lembergs fotografiska verk till en annan form. Det finns i och för sig skillnader men dessa beror mycket på den teknik som har använts dvs. utförandet som oljemålning.

Men, säger domstolen en helhetsbedömning ska göras av målningen. "Vid den bedömningen märks att tavlan saknar fotografiets skarpa iakttagelse av personen Christer Pettersson. Han finns visserligen där och utgör ett centralt motiv, men tavlans komposition tar över och blir det dominerande. De dova färgerna, det karga landskapet och framförallt den symboliska syndabocken - men i viss mån ochkså de konstnärliga ändringar som gjorts i bilden på Christer Pettersson - ger målningen en helt annan mening än det som fotografiet har." "Det handlar alltså om en kommentar över samhället och tiden".

HD skriver också att gränsen mellan en bearbetning och en nyskapelse (eget verk) många gånger kan vara svår att bestämma.

- Ur fotografens synpunkt förefaller Högsta domstolens beslut väl njugg. När lagstiftaren tog in foto i upphovsrättslagen och gav fotografiska verk ett bearbetningsskydd har nog fotograferna väntat sig att även domstolarna skulle respektera fotografernas skydd mot konstnärliga bearbetningar som i stort går ut på att man lånar fotografens bild, säger Staffan Teste som tillsammans med Pär Öhman var ombud för fotograf Lemberg i rätten. I och med detta HD-beslut så kommer fotografiskt verk fortfarande att inte anses lika mycket värt som ett textverk eller konstnärligt verk. Fotografi får ju inte citeras och har ju ett bearbetningsskydd. Hade det i målet varit fråga om ett textverk som utnyttjades av en annan tidning så hade HD dömt till upphovsmannens förmån som man gjort i tvisten mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet, då AB lånade citat ur DN-intervjuvn i samband med JAS-olyckan i Stockholm. Att utnyttja delar av musikaliska verk bestraffas liksom att lyfta en text ur ett musikaliskt verk och utnyttja en kort sekvens i reklamsammanhang.

Fotoorganisationerna får nu begrunda vad denna HD-dom leder till. det är en klen tröst att HD försöker framställa det hela som en bedömning just i detta fall. Med domen har man förpassat fotografiska verk till upphovsrättens småmynt.