Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotograf förlorade i HD

Högsta domstolen dömde till konstnärens förmån i det uppmärksammade fallet beträffade målningen av Christer Pettersson som syndabock där Jonas Lembergs fotografi av Christer Pettersson varit utgångspunkt för målningen.

Domstolen skriver i sin dom att just den delen av konstnärens målning som visar Christer Pettersson ligger framställningen på gränsen för vad som skulle kunna sägas vara bara en bearbetning av Jonas Lembergs fotografiska verk till en annan form. Det finns i och för sig skillnader men dessa beror mycket på den teknik som har använts dvs. utförandet som oljemålning.

Men, säger domstolen en helhetsbedömning ska göras av målningen. "Vid den bedömningen märks att tavlan saknar fotografiets skarpa iakttagelse av personen Christer Pettersson. Han finns visserligen där och utgör ett centralt motiv, men tavlans komposition tar över och blir det dominerande. De dova färgerna, det karga landskapet och framförallt den symboliska syndabocken - men i viss mån ochkså de konstnärliga ändringar som gjorts i bilden på Christer Pettersson - ger målningen en helt annan mening än det som fotografiet har." "Det handlar alltså om en kommentar över samhället och tiden".

HD skriver också att gränsen mellan en bearbetning och en nyskapelse (eget verk) många gånger kan vara svår att bestämma.

- Ur fotografens synpunkt förefaller Högsta domstolens beslut väl njugg. När lagstiftaren tog in foto i upphovsrättslagen och gav fotografiska verk ett bearbetningsskydd har nog fotograferna väntat sig att även domstolarna skulle respektera fotografernas skydd mot konstnärliga bearbetningar som i stort går ut på att man lånar fotografens bild, säger Staffan Teste som tillsammans med Pär Öhman var ombud för fotograf Lemberg i rätten. I och med detta HD-beslut så kommer fotografiskt verk fortfarande att inte anses lika mycket värt som ett textverk eller konstnärligt verk. Fotografi får ju inte citeras och har ju ett bearbetningsskydd. Hade det i målet varit fråga om ett textverk som utnyttjades av en annan tidning så hade HD dömt till upphovsmannens förmån som man gjort i tvisten mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet, då AB lånade citat ur DN-intervjuvn i samband med JAS-olyckan i Stockholm. Att utnyttja delar av musikaliska verk bestraffas liksom att lyfta en text ur ett musikaliskt verk och utnyttja en kort sekvens i reklamsammanhang.

Fotoorganisationerna får nu begrunda vad denna HD-dom leder till. det är en klen tröst att HD försöker framställa det hela som en bedömning just i detta fall. Med domen har man förpassat fotografiska verk till upphovsrättens småmynt.