Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Professor stöder Skyttedal i hovrätt

Professor Per Jonas Nordell har kommit med en expertutredning kring 11 § 2 st. i Upphovsrättslagen. I utredningen, som beställts av Svenska Journalistförbundet, slås fast att namn och källa skall anges samt inga onödiga ändringar får ske av upphovsmännens material för att undantagsregler i upphovsrättslagen skall kunna användas. Utredningen visar att Dagens Nyheter i sin tvist med Sara Skyttedal brutit gentemot 11 § 2 st. och därmed inte skulle kunnat utnyttja undantagsregler om dagshändelser som Patent- och Marknadsdomstolen godkände i Stockholms tingsrätt.

Utredningen har nu lämnats in av  Staffan Teste Bildombudsmannen AB till Patent- och Marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt som nu får ta ställning till hur den svenska lagen skall tolkas i EU-perspektiv i denna fråga. Även lagstiftning i andra Nordiska länder stöder Nordells rättsutredning. Frågan om 11 § 2 st. togs inte upp i domen i Stockholms tingsrätt. Spännande fortsättning i hovrätten följer. Skyttedal fick prövning av PMÖD, men det är ovisst när målet kommer att avgöras. Tingsrätten dömde ut ett begränsat belopp till Skyttedal i sin dom och lät båda parter själva bekosta sina rättegångskostnader.