Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Professor stöder Skyttedal i hovrätt

Professor Per Jonas Nordell har kommit med en expertutredning kring 11 § 2 st. i Upphovsrättslagen. I utredningen, som beställts av Svenska Journalistförbundet, slås fast att namn och källa skall anges samt inga onödiga ändringar får ske av upphovsmännens material för att undantagsregler i upphovsrättslagen skall kunna användas. Utredningen visar att Dagens Nyheter i sin tvist med Sara Skyttedal brutit gentemot 11 § 2 st. och därmed inte skulle kunnat utnyttja undantagsregler om dagshändelser som Patent- och Marknadsdomstolen godkände i Stockholms tingsrätt.

Utredningen har nu lämnats in av  Staffan Teste Bildombudsmannen AB till Patent- och Marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt som nu får ta ställning till hur den svenska lagen skall tolkas i EU-perspektiv i denna fråga. Även lagstiftning i andra Nordiska länder stöder Nordells rättsutredning. Frågan om 11 § 2 st. togs inte upp i domen i Stockholms tingsrätt. Spännande fortsättning i hovrätten följer. Skyttedal fick prövning av PMÖD, men det är ovisst när målet kommer att avgöras. Tingsrätten dömde ut ett begränsat belopp till Skyttedal i sin dom och lät båda parter själva bekosta sina rättegångskostnader.