Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Seger för upphovsrätten

DN får betala 10 000 kr till Sara Skyttedal för utnyttjande av hennes bilder tagna från facebook, beslöt patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.  Betalningen avser 6 privatbilder använd på 8 ställen.

  • Bra att domstolen ger Sara Skyttedal rätt i att dagstidningar inte hur som helst kan plocka bilder från Facebook och kalla det dagshändelser. Det gör att dagstidningar i vart fall tvingas tänka sig för innan de botaniserar i folks privata fotoalbum och publicerar. Sara Skyttedal fick därmed rätt och i domen klarlagt att DN:s agerande utgjorde ett icke tillåtet intrång, säger Staffan Teste. Bildombudsmannen AB, som var ombud för Sara Skyttedal i målet.

 

  • Annars delar jag inte tingsrättens bedömning att några bilder skulle kunna användas överhuvudtaget. Domstolen redogör för i sin dom att undantaget ”dagshändelser” enbart kan utnyttjas om den ideella rätten uppfylls. Domstolen konstaterar att § 11 inte är uppfylld: ”På grund av vad nu sagts har DN gjort intrång i Sara Skyttedals rätt att bli namngiven som fotograf”.

 

  • Därmed borde inte DN kunna utnyttja bilderna alls, vilket domstolen undviker att nämna, säger Teste. Jag ställer mig också tveksam till om elektroniska publiceringar skall vara detsamma som tidningar och tidskrifter.

 

  • I det stora hela är det ändå skönt att dagstidningar inte lyckas flytta fram sina positioner med att utnyttja andra människors upphovsrättsligt skyddat material hur som helst. En upphovsman måste ha sin rätt att välja när hans eller hennes skapelse får utnyttjas.