Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Seger för upphovsrätten

DN får betala 10 000 kr till Sara Skyttedal för utnyttjande av hennes bilder tagna från facebook, beslöt patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.  Betalningen avser 6 privatbilder använd på 8 ställen.

  • Bra att domstolen ger Sara Skyttedal rätt i att dagstidningar inte hur som helst kan plocka bilder från Facebook och kalla det dagshändelser. Det gör att dagstidningar i vart fall tvingas tänka sig för innan de botaniserar i folks privata fotoalbum och publicerar. Sara Skyttedal fick därmed rätt och i domen klarlagt att DN:s agerande utgjorde ett icke tillåtet intrång, säger Staffan Teste. Bildombudsmannen AB, som var ombud för Sara Skyttedal i målet.

 

  • Annars delar jag inte tingsrättens bedömning att några bilder skulle kunna användas överhuvudtaget. Domstolen redogör för i sin dom att undantaget ”dagshändelser” enbart kan utnyttjas om den ideella rätten uppfylls. Domstolen konstaterar att § 11 inte är uppfylld: ”På grund av vad nu sagts har DN gjort intrång i Sara Skyttedals rätt att bli namngiven som fotograf”.

 

  • Därmed borde inte DN kunna utnyttja bilderna alls, vilket domstolen undviker att nämna, säger Teste. Jag ställer mig också tveksam till om elektroniska publiceringar skall vara detsamma som tidningar och tidskrifter.

 

  • I det stora hela är det ändå skönt att dagstidningar inte lyckas flytta fram sina positioner med att utnyttja andra människors upphovsrättsligt skyddat material hur som helst. En upphovsman måste ha sin rätt att välja när hans eller hennes skapelse får utnyttjas.