Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

HD prövar thumbnailmålet!

Högsta domstolen beslöt den 5 februari 2009 att ta upp tumnagelbilderna till prövning. Justitieråden Johan Munck, Torgny Håstad och Kerstin Calissendorff och föredragaren Hampus Lilja behandlade ärendet. Endast 2 procent av de mål som hänskjuts till HD för prövning beviljas prövningstillstånd så fotografimålet kommer att väcka stort intresse.

I Stockholms tingsrätt dömdes två små tumnagelbilder som intrång i upphovsrätten. I Svea Hovrätt vändes domen och rätten ansåg att bilderna var så små så små att de inte skulle vara ett intrång. Tre bildorganisationer SJF, BLF och SFF har gått samman och finansierat ett expertintyg för fotografens sak. Det visar sig bl.a. att den paragraf som hovrätten åberopat som grund för sin dom inte existerade under större delen av intrånget.

-Det är skönt att Högsta domstolen nu beviljat prövningstillstånd, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen, som representerar fotografen. Skulle hovrättens dom stå sig skulle alla små bilder tagna av en fotograf plötsligt få användas fritt. Det är en orimlig tolkning. Fotografen har i det här fallet inte medgivit någon förminskning eller förvanskning av sina bilder. Det kan inte vara så att bildtjuvar går fria enbart genom att förminska sitt stöldgods. - Vi ser fram emot en klargörande dom av HD.