Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

HD prövar thumbnailmålet!

Högsta domstolen beslöt den 5 februari 2009 att ta upp tumnagelbilderna till prövning. Justitieråden Johan Munck, Torgny Håstad och Kerstin Calissendorff och föredragaren Hampus Lilja behandlade ärendet. Endast 2 procent av de mål som hänskjuts till HD för prövning beviljas prövningstillstånd så fotografimålet kommer att väcka stort intresse.

I Stockholms tingsrätt dömdes två små tumnagelbilder som intrång i upphovsrätten. I Svea Hovrätt vändes domen och rätten ansåg att bilderna var så små så små att de inte skulle vara ett intrång. Tre bildorganisationer SJF, BLF och SFF har gått samman och finansierat ett expertintyg för fotografens sak. Det visar sig bl.a. att den paragraf som hovrätten åberopat som grund för sin dom inte existerade under större delen av intrånget.

-Det är skönt att Högsta domstolen nu beviljat prövningstillstånd, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen, som representerar fotografen. Skulle hovrättens dom stå sig skulle alla små bilder tagna av en fotograf plötsligt få användas fritt. Det är en orimlig tolkning. Fotografen har i det här fallet inte medgivit någon förminskning eller förvanskning av sina bilder. Det kan inte vara så att bildtjuvar går fria enbart genom att förminska sitt stöldgods. - Vi ser fram emot en klargörande dom av HD.