Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotograf vann tvist om bild i rättegång

En fotograf har i tingsrätten i Göteborg vunnit en tvist om betalning för bild som använts vid rättegång. I och med den s.k. "scientologilagen" är det inte längre tillåtet att utan tillstånd publicera en bild som används vid rättegång. En fotograf fick vid en rättegång sin bild beslagtagen i den åtalades pc.

Bilden kom sedan att användas som bevis gentemot den åtalade och många dagstidningar och andra magasin använde sedan bilden vid sina publiceringar.
Fotografen har fakturerat flera dagstidningar som alla betalat. En årsbok vägrade betala varför fotografen stämde vid Göteborgs tingsrätt. Nu har företaget medgivit fotografens talan helt och har efter medgivandedom betalat fotografens krav.