Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotograf fick framgång i hovrätt

En fotograf i Göteborg fick framgång med sitt överklagande i hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. I tingsrätten i Stenungssund tilldömdes fotografen 2 000 kr för stulna bilder och fick inget skadestånd trots att bilderna övertagits från ett konkursbo i strid med upphovsrättslagen.

Hovrätten hade en annan tolkning av lagen. De tillämpade BLF:s cirkaprislista för att komma fram till publiceringspriset, drygt 4 000 kr för små bilder i broschyr och ansåg också att ett intrång gjorts och dömde ut ett skadestånd på 4 000 kr. Däremot ansåg inte hovrätten att fotografen skulle få något skadestånd för utelämnat namn på upphovsmannen.
Fotografen begärde prövningstillstånd av Högsta domstolen för att få sin ideella rätt i samband med intrång prövad.HD beviljade dock ej prövningstillstånd. - Strålande jobbat, tyckte annars fotografen om Bildombudsmannens arbete med att driva tvisten i hovrätten och var annars mycket nöjd med hovrättens dom.

Det är andra gången i domstolarna som BLF:s cirkaprislista tillämpas fullt ut. Tidigare använde domstolen cirkaprislistan i ett mål som drevs av Svenska Journalistförbundet.