Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Nya stämningar mot politiker

En f.d. fritidspolitikern på Öland har stämts av fyra olika personer vid Borås tingsrätt. Stämningarna avser upphovsrättsligt intrång, otillåtet användande av upphovsrättsligt skyddade fotografier, manipulering av bilder och brott mot personuppgiftslagen.

Fritidspolitikern hade tagit andras bilder och försett dem med förtalande pratbubblor och texter kring personerna på bilden. Utöver detta har också texter som angriper de avbildade personerna publicerats på hemsidan Radioschack. Politikern har senare avlidit och kärandena återkallat sina stämningar.