Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Upphovsrättskrav mot Adobe

BLF:s ombudsman Staffan Teste råkade besöka ett av Adobes seminarier där man presenterade fördelarna med en nyutgåva av Adobe Acrobat och förvandlingar till pdf-filer. Mitt under seminariet visade presentatörerna plötsligt tidningen Metro, som man tagit från Internet.

Tidningen Metro blåstes upp på en stor duk inför 500 personer och presentatörerna visade hur man kunde plocka ut bilder ur Metros förstasida. Några fler sidor ur Metro-tidningen från denna utgivningsdag visades också upp för att visa hur lätt det var att hoppa mellan sidorna. Några av sidorna visades speciellt mycket. Nu har några fotografer vars bilder visades upp ställt krav gentemot Adobe för intrång i deras rättigheter.

Efter föreställningen tog Teste kontakt med tidningen Metro om det var så att de gjort något avtal med Adobe om denna visning. Så var inte fallet. Så var inte heller fallet med flera av de bildbyråer - medlemmar i BLF- som BLF:s ombudsman tog kontakt med. Världsföretaget Adobe som liksom andra databolag agerar hårt mot de som piratkopierar hade tydligen inte bättre reda på sig än så beträffande upphovsrätt. "Stölden" av Metros redaktionella sidor kan komma att kosta Adobe dyrt. 15-talet bilder visades upp.

- Riskerna med Internet och pdf-filer och otillåten exemplarframställning ökar, säger BLF:s ombudsman Stafan Teste. Stora företag som t o m världsföretaget Adobe vill vara aktuella och inne utan att riktigt ha klart för sig hur man får använda andras upphovsrättsliga material. I sin show visade Adobe upp mängder med bilder av olika slag samt spelade upp musik. Efter kraven mot Adobe har nu företaget visat upp tidningen Stockholms City istället. Stockholms City har ännu inte efter förfrågan bekräftat om man gett Adobe tillstånd eller ej.