Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Upphovsrättskrav mot Adobe

BLF:s ombudsman Staffan Teste råkade besöka ett av Adobes seminarier där man presenterade fördelarna med en nyutgåva av Adobe Acrobat och förvandlingar till pdf-filer. Mitt under seminariet visade presentatörerna plötsligt tidningen Metro, som man tagit från Internet.

Tidningen Metro blåstes upp på en stor duk inför 500 personer och presentatörerna visade hur man kunde plocka ut bilder ur Metros förstasida. Några fler sidor ur Metro-tidningen från denna utgivningsdag visades också upp för att visa hur lätt det var att hoppa mellan sidorna. Några av sidorna visades speciellt mycket. Nu har några fotografer vars bilder visades upp ställt krav gentemot Adobe för intrång i deras rättigheter.

Efter föreställningen tog Teste kontakt med tidningen Metro om det var så att de gjort något avtal med Adobe om denna visning. Så var inte fallet. Så var inte heller fallet med flera av de bildbyråer - medlemmar i BLF- som BLF:s ombudsman tog kontakt med. Världsföretaget Adobe som liksom andra databolag agerar hårt mot de som piratkopierar hade tydligen inte bättre reda på sig än så beträffande upphovsrätt. "Stölden" av Metros redaktionella sidor kan komma att kosta Adobe dyrt. 15-talet bilder visades upp.

- Riskerna med Internet och pdf-filer och otillåten exemplarframställning ökar, säger BLF:s ombudsman Stafan Teste. Stora företag som t o m världsföretaget Adobe vill vara aktuella och inne utan att riktigt ha klart för sig hur man får använda andras upphovsrättsliga material. I sin show visade Adobe upp mängder med bilder av olika slag samt spelade upp musik. Efter kraven mot Adobe har nu företaget visat upp tidningen Stockholms City istället. Stockholms City har ännu inte efter förfrågan bekräftat om man gett Adobe tillstånd eller ej.