Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Förlikning om reklam via email

En fotograf upptäclte att hans bilder otillåtet används i ett reklamutskick via email och stämde vid domstol. Nu har företaget förlikts och ersatt fotografen för utnyttjandet av hans bilder i epostreklamen.

Liknande fall pågår i domstol i Varberg där ett finansbolag utnyttjat en bildbyrås bilder på samma sätt i epostutskick.