Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

HD prövar återgivandet av CD-omslag

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd för en Stockholmsfotograf i en upphovsrättslig tvist med Åhléns. Fotografen hade fått sin bild av Evert Taube utan tillstånd använt av ett skivbolag till ett CD-omslag.

Varuhuset Åhléns hade utan att tillfråga fotografen eller skivbolaget givit ut en reklamkatalog med bilder på just CD-omslag bland vilka bilden på Evert Taube ingick. Stockholms tingsrätt konstaterade att varuhuset Åhléns gjort sig skyldig till intrång i fotografens rätt, men då ärendet prövades i Svea Hovrätt ansåg domstolen att återgivandet av fotografens bild i reklamkatalogen var att jämställa med en visning som om själva CD-omslaget visats upp i ett skyltfönster. Högsta domstolen har nu enhälligt beslutat att pröva Svea Hovrätts dom.

Ombud för fotografen är Bildombudsmannen AB, som även tidigare beviljats prövning hos Högsta domstolen för användandet av bilder som hovrätten funnit var så små att ingen upphovsrätt skulle utgå, det s.k. ”tumnagelmålet”.