Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotografer får stämma Stockholms kommun

Stockholms tingsrätt har slagit fast att två fotografer som arbetat inom Stockholms kommun får stämma kommunen. Kommunen hade överklagat stämningen och krävt att någon stämning inte skulle ske. Överklagandet vandrade hela vägen via Svea Hovrätt till Arbetsdomstolen, som återförvisade ärendet till Stockholms tingsrätt.

Rätten har nu beslutat att fotograferna hade rätt att stämma. Tingsrätten har också gentemot Stockholms kommuns invändningar beslutat att fotograferna får stämma i enlighet med sina yrkanden. Beslutet skedde efter muntlig förhandling. Efter skriftväxling kommer målet att avgöras tidigast i höst.