Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Försvaret vill stoppa professor Nordell

Försvarsmakten har i en skrivelse till Stockholms tingsrätt krävt att sakkunnigutlåtande och vittnesmål av professor Jonas Nordell vid handelshögskolan i stockholm skall avvisas. Beredskapsmuseet har i striden om varumärket En Svensk Tiger inkallat Per Jonas Nordell som sakkunnig.

Nodell är expert på såväl varumärkesrätt som upphovsrätt.

Tingsrätten deklarerar att Nordells vittnesmål enbart skulle röra känd lag och Beredskapsmuseet har därför dragit tillbaka sin begäran om vittnesmål av Nordell.