Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

HD i Finland prövade inte. Fotograf stämd.

Högsta Domstolen i Finland prövade inte en svensk fotografs begäran om prövning av en hovrättsdom som fotografen förlorade med röstsiffrorna 2-1. Hovrätten slog fast att fotografen skulle ha stämt fel person och dömde emot fotografens krav på ersättning, trots att man ansåg ersättningsnivån riktig.

Rättens ordförande tillmötesgick den svenske fotografen helt, men det räckte inte. BLF, Svenska Journalistförbundet och Svenska Fotografers Förbund hade gemensamt gått in ekonomiskt för att få domen prövad i HD. Diskussion om EU: s harmonisering av upphovsrättslag pågår i Finland och upphovsmännen där borde påtala den mycket tveksamma domen.

Fotografen hade stämt annonsören, men rätten dömde alltså med 2-1 att han skulle ha stämt reklambyrån.

Hovrättens utslag kom efter mycket strul med ett svenskt inkassobolag, som stämde i Finland istället för Sverige, där de flesta intrången i fotografens upphovsrätt skedde. Inkassoföretaget Svea Inkasso har nu stämt fotografen vid Stockholms tingsrätt för att få ut ytterligare ersättning av honom.